Stockholms universitet Slaviska institutionen
Stockholms Univ» Slaviska institutionen » Språkbitar: Per Ambrosiani - Ladoga – sjön som byter namn

Ladoga – sjön som byter namn

Per Ambrosiani, docent i slaviska språk

I den medeltida Erikskrönikan berättas det, att den svenske kungens män på sitt krigståg i öster år 1300 kommer till den stora sjön Vita träsk: ”vita träsk är som ett hav […], Ryssland ligger östan sunnan till, och karela nordan, så att sjön dem skiljer”. I den ryska Nestorskrönikan läser vi om vägen från grekerna till varjagerna: ”när man följer Lovot kommer man till Ilmen, en stor sjö, och från denna sjö flyter Volchov och den flyter ut i den stora sjön Nevo, medan denna sjös mynning går ut i Varjagiska havet”. Vilken stor sjö kan detta nu röra sig om? Kastar vi en blick på en karta över nordvästra Ryssland, ser vi strax att det i båda fall torde röra sig om den sjö som på svenska kallas Ladoga och på ryska – numera – Ladozjskoe ozero, Ladogasjön. Men hur kan det nu komma sig, att sjön är känd under så olika namn?

Den flod som rinner mellan sjön och Finska viken, genom bl.a. staden S:t Petersburg, heter Neva. Neva och Nevo är ursprungligen olika former av samma finska ord, vars betydelse har att göra med kärr, mosse, träskmark. Namnet Nevo finns som sagt belagt redan i Nestors-krönikan, men det förekommer också i senare källor. Redan tidigt förekommer dock även namnet Ladogasjön. Någon gång kallas den Votiska sjön, men varken detta namn eller Erikskrönikans Vita träsk verkar ha fått någon större spridning.

Varför började då sjön kallas Ladogasjön? Och varifrån kommer namnet Ladoga? En dryg mil uppströms floden Volchovs utlopp i sjön ligger en plats som i de äldsta beläggen kallas just Ladoga, och numera Staraja – Gamla – Ladoga. Detta Ladoga anlades troligen på 800-talet och var åtminstone sedan 1100-talet känt som en viktig handelsplats. Bebyggelsen är belägen just där ån Ladozjka, Lilla Ladoga, rinner ut i Volchov. Det finns skäl att anta att ån Ladozjka tidigare också gått under namnet Ladoga, så sammanlagt har vi alltså tre geografiska objekt i närheten av varandra som någon gång har kallats Ladoga: en viktig handelsplats, en stor sjö och en å.

Av dessa förefaller sjönamnet Ladoga vara det yngsta, men ska vi tro att sjön är uppkallad efter bebyggelsen eller efter ån Ladoga? Under tolv- och trettonhundratalen var antagligen handelsplatsen Ladoga betydligt mer känd än ån, och därför verkar det rimligt att anta att sjön tog över stadens namn: Ladogasjön, sjön vid staden Ladoga, medan själva handelsplatsen i sin tur tidigare hade uppkallats efter ån. Så på ungefär femhundra år spred sig namnet Ladoga – från en liten å, via en handelsplats, till att slutligen bli känt som namnet på Europas största insjö.