Lingvistisk analys, VT19 Nadja ZN

Lingvistisk analys, VT19 Nadja ZN

Inläggav NadjaZN » sön jan 27, 2019 2:11 pm

Specialisering I. Lingvistisk analys, 4.5 hp
Lärare: Nadezjda Zorikhina Nilsson
E-post: nadja@slav.su.se
Undervisning (10 ggr): tisdagar 18:00-19.45, (Obs! inte varje tisdag utan följande dagar: 5/2, 19/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 17/4, 7/5, 14/5)
Lokal: E 331

:D Vi träffas först den 5 februari kl. 18.00 i E331. Nedan kommer lite information:

Denna kursdel utgör Specialisering I på Ryska III och Ryska IV. Den ges inte varje termin.
Är du intresserad av ryska och lingvistik är denna kurs för dig!
Vill du skriva en kandidatuppsats eller magisteruppsats kan kursen hjälpa dig att välja ämnet eller fördjupa dig i det redan valda ämnet.


Kursdelen ger en introduktion till lingvistisk analys och dess metoder. Några moderna teorier för lingvistisk analys inom det ryska språket presenteras och deras tillämpning studeras. Under kursens gång ska du skriva en mindre uppsats som ska innehålla en kort analys av det språkliga materialet och som kan utformas som ett projekt.

För godkänt resultat på kursens del Lingvistisk analys, 4.5 hp ska du kunna:
- visa insikt i olika metoder för lingvistisk analys inom ryska språket
- tillämpa analysbegrepp och analyssätt på ett språkligt material
- skriva en mindre akademisk uppsats med beaktande av den språkliga normen för vetenskaplig textproduktion
- genomföra en kort vetenskaplig pilotstudie utifrån relevanta frågeställningar och metoder - beakta gällande forskningsetiska normer

Kursdelen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en uppsats.
Kurskrav:
Inlämning av skriftliga uppgifter är ett obligatoriskt inslag i kursen.

Obligatorisk kurslitteratur
Offord, Derek.2005. Using Russian: A Guide to Contemporary Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Finns som elektronisk resurs på biblioteket:
ISBN (Electronic) 0-511-84080-2; 0-511-19951-1; 0-511-55568-7; 0-511-12524-0; 0-511-12610-7; 0-511-64388-8; 1-282-39433-9; 9786612394331
ISBN (Hardback) 0-521-54761-X

Sigurd, Bengt & Gisela Håkansson. 2007. Språk, språkinlärning och språkforskning. Studentlitteratur. ISBN: 9789144042602

Föreläsningsunderlag, kortare utdrag ur andra källor samt instuderings- och övningsuppgifter kommer att tillhandahållas i samband med undervisningen.

Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar (ung. 50 sid.) kan tillkomma enligt lärarens hänvisningar.

Referenslitteratur
Andrews, E. 2001. Russian Grammar. SEELRC.
http://www.seelrc.org:8080/grammar/main ... nguageID=6
Dahl, Ö. 2007. Språkets enhet och mångfald. Studentlitteratur.
Richter, B. (red.) 2006. First Steps in Theoretical and Applied Linguistics. Budapest: Bölcsész Konzorcium.
http://mek.oszk.hu/05200/05298/05298.pdf
Литневская, Е. И. 2000. Русский язык: краткий теоретический курс для школьников. Москва: МГУ. https://litvek.com/bk/178390
Москвин, В. П. 2017. Методы и приемы лингвистического анализа. 3-е издание. Москва: Издательство «Флинта», Издательство «Наука».
NadjaZN
 
Inlägg: 191
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Seminarium 1. Introduktion

Inläggav NadjaZN » sön feb 10, 2019 9:40 pm

Семинар 1. Введение в науку о языке и ее методы

В начале семинара я рассказала о содержании курса, его цели, обязательной и дополнительной литературе, которую вы будете читать.
Я прокомментировала список возможных тем ваших заключительных письменных экзаменационных работ.

Мы говорили об особенностях лингвистики, или языкознания, как науки, о научных направлениях и их смене, о лингвистических методах.

Я подробно остановилась на методе дистрибутивного анализа и показала в корпусе
http://www.ruscorpora.ru/, как нужно искать слова и их окружение. Каждый получил для анализа один глагол.
Вы должны с помощью примеров из корпуса описать дистрибуцию этого глагола.
Например: руководить (кто, кем). Переведите найденные сочетания на шведский язык.

Домашнее задание /Läxan till nästa gång. Läs:
1. kap. 1 och kap. 2 i Sigurd, Bengt & Gisela Håkansson. 2007
2. kap. 3 i Offord, Derek.2005. Homonyms/Омонимы, Paronyms/Паронимы, Problems of number/ Проблемы с категорией числа,
Russian words difficult to render in English/Русские слова, которые трудно передать по-английски.

Extra läsning:
1. kap. i “First Steps in Theoretical and Applied Linguistics” (se nedan).
2. Läs «Дистрибутивный анализ», «Сочетаемостный анализ». Stencil.
NadjaZN
 
Inlägg: 191
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm


Återgå till Ryska III

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst