Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Här hittar du "Kontrasternas land - Polen efter 1989", "Förintelsen i polsk litteratur", "Dostojevskijs romanvärld", "Ukraina igår och idag" och material till "Öppna föreläsningar".

Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Inläggav switt » mån aug 24, 2020 3:29 pm

Doktorandkurs HT20
Litteraturvetenskaplig teori och metod med slavisk inriktning, 7,5 hp
Lärare: Sanna Witt

Kursen behandlar slaviska bidrag av grundläggande betydelse för den litteraturvetenskapliga teoribildningen under 1900-talet: den ryska formalismen, Bachtin, Pragstrukturalismen, Moskva-Tartu-skolan. Kursen vill också ge ett historiskt och sociologiskt perspektiv på de riktningar som presenteras. Kursformatet är föreläsningar och seminariediskussioner. Kursen omfattar även individuella presentationsuppgifter som bygger på deltagarnas specifika språkkompetens (polska, tjeckiska, ryska).

Vi träffas första gången torsdagen den 3 september kl. 12–14 i K-rummet och kommer då att tillsammans bestämma datum och tid för övriga kurstillfällen. En mer detaljerad kursplanering och litteraturlista kommer snart!

Kursplanering:

1. INTRODUKTION (torsdagen den 3 september kl. 12–14 i K-rummet)
Formalismens förutsättningar och kontext

Att läsa inför kurstillfället:
Viktor Sjklovskij, ”Konsten som grepp”
https://www.dropbox.com/s/nx4arj2isfuma ... p.pdf?dl=0
Ryska originalet:
https://www.dropbox.com/s/tcptdyg53cxvl ... m.pdf?dl=0

Jostein Børtnes, ”Viktor Šklovskij, or the Rhetoric of Strange-Making”. Scando-Slavica. Tomus 39. 1993. 5–22
https://www.dropbox.com/s/3lv53o5dbb9kc ... g.pdf?dl=0

2. FORMALISM I

3. FORMALISM II

4. BACHTIN I

5. BACHTIN II

6. JAKOBSON och PRAGSTRUKTURALISMEN

7. MOSKVA-TARTU-SKOLAN OCH LOTMANS SEMIOTIK

8. AVSLUTANDE SEMINARIUM: TEXTPRESENTATIONER OCH DISKUSSION
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Detaljplanering

Inläggav switt » tor sep 03, 2020 4:00 pm

1. INTRODUKTION, 3/9
Bakgrund: formalismens förutsättningar och kontext
Läs:
Šklovskij, ”Konsten som grepp” (18 s.)
Børtnes, ”Viktor Šklovskij, or the Rhetoric of Strange-Making” (16 s.)


2. FORMALISM I, 17/9
Läs:
Shklovsky: ”The Resurrection of the Word” (6 s.); Jakobson: ”Den nyaste ryska poesin” (16 s.); Ėjchenbaum: ”Hur Gogols Kappan är gjord” (20 s.); Shklovsky: ”On the Connection between devices of Syuzhet construction and general stylistic devices” (24 s.)

3. FORMALISM II, 1/10
Läs:
Tomasjevskij: ”Litteratur och biografi” (8 s.); Ėjchenbaum: ”Litteraturen och den litterära miljön”(9 s.); Tynjanov: ”Om litterär evolution” (13 s.); ”Literary Fact” (19 s.); Propp: ”Undersagans transformationer” (23 s.); Tynjanov/Jakobson: ”Problem i litteratur- och språkstudiet” (3 s.); Jakobson: ”Dominanten” (6 s.)

4. BACHTIN I: Bachtins kritik av formalismen, Dostojevskijs poetik (dialogicitet, polyfoni, det tvåstämmiga ordet), 15/10
Läs:
Bachtin: ur Dostojevskijs poetik: ”Dostojevskijs polyfona roman” (kap 1 , 48 s. ); ”Hjälten och författarens position i förhållande till hjälten i Dostojevskijs verk” (kap 2 , 35 s.); ”Idén hos Dostojevskij” (kap 3, 27 s.); ”Ordet hos Dostojevskij” (kap 5, 110 s.).

5. BACHTIN II: Heteroglossi, kronotop, karneval, 29/10
Läs:
Bachtin: ”Discours in the Novel” (163 s.); ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen” (151 s.); ”Frågan om talgenrer” (36 s.)

6. JAKOBSON och PRAGSTRUKTURALISMEN, 12/11
Ingarden: ”Det litterära verkets liv” (23 s.); Mukařovský: ”Strukturalismen i estetiken och i litteraturvetenskapen” (20 s.);Vodička: ”The Concretization of the literary Work” (29 s.); Jakobson: ”Två kapitel om språket” (11 s.); ”Lingvistik och poetik” (41 s.); ”Grammatikens poesi och poesins grammatik” (14 s.); Doležel,”Prague Linguistic Circle” (21 s.); Kola & Ulicka. ”From Circles to the School (and Back Again): The Case of Polish Structuralism” (20 s.)

7. MOSKVA-TARTU-SKOLAN OCH LOTMANS SEMIOTIK, 26/11
Läs:
Lotman: ”Teser till problemet ”Konstens plats bland de modellbildande systemen”(18 s.); ur Den poetiska texten: ”Inledning” (9 s.); ”Strukturanalys av den poetiska texten: uppgifter och metoder” (8 s.); ”Språket som litteraturens material” (6 s.); ”Poesi och prosa” (11 s.); ”Poesins natur” (7 s.); ”Upprepningen i konstnärlig text” (6 s.); ur Universe of the Mind: ”Semiotic space” (7 s.); ”The notion of boundary” (11 s.); ”Dialogue mechanisms” (8 s.); ”Symbolic spaces” (32 s.); ”The problem of the historical fact” (4 s.); ur The Unpredictable Workings of Culture: ”A Dialogue in Different Languages” (19 s.); ”Explosive processes” (6 s.); Lotman-Uspenskij: ”Binary Models in the Dynamics of Russian Culture” (35 s.)


8. AVSLUTANDE SEMINARIUM: TEXTPRESENTATIONER OCH DISKUSSION
Deltagarna väljer en text ur kursens metodologiska traditioner på sitt huvudspråk (gärna en oöversatt) och presenterar den för gruppen.

Totalt sidantal: ca 1150 s.
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Litteraturlista

Inläggav switt » tor sep 03, 2020 4:06 pm

switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Texter till 17/9

Inläggav switt » tor sep 03, 2020 4:18 pm

Shklovsky: ”The Resurrection of the Word”
https://www.dropbox.com/s/0zd1ffberd4ns ... n.pdf?dl=0
Jakobson: ”Den nyaste ryska poesin”
https://www.dropbox.com/s/irwc7k355d5ch ... n.pdf?dl=0
Ėjchenbaum: ”Hur Gogols Kappan är gjord”
https://www.dropbox.com/s/i9zx7rs2get3i ... d.pdf?dl=0
(och läs Gogols novell om du inte har gjort det!)
Shklovsky: ”On the Connection between devices of Syuzhet construction and general stylistic devices”
https://www.dropbox.com/s/sh9np4fman398 ... n.pdf?dl=0
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Texter till 1/10

Inläggav switt » tor sep 17, 2020 5:00 pm

Läs till nästa gång (många, men inte så långa...):

Tomasjevskij: ”Litteratur och biografi” (8 s.)
https://www.dropbox.com/s/ih9q3kzhjrv8w ... j.pdf?dl=0

Ėjchenbaum: ”Litteraturen och den litterära miljön”(9 s.)
https://www.dropbox.com/s/jzirq3ix13gk3 ... n.pdf?dl=0

Tynjanov: ”Om litterär evolution” (13 s.)
https://www.dropbox.com/s/2jymv4bmcswu0 ... n.pdf?dl=0
”Literary Fact” (19 s.)
https://www.dropbox.com/s/ilmzda7qnak9v ... 9.pdf?dl=0

Tynjanov/Jakobson: ”Problem i litteratur- och språkstudiet” (3 s.)
https://www.dropbox.com/s/l71i65onoyzs7 ... r.pdf?dl=0

Propp: ”Undersagans transformationer” (23 s.)
https://www.dropbox.com/s/fu7ed9guw1kui ... r.pdf?dl=0

Jakobson: ”Dominanten” (6 s.)
https://www.dropbox.com/s/5v0q1ftkl882a ... n.pdf?dl=0
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Reviderat program

Inläggav switt » fre okt 23, 2020 11:51 am

1. INTRODUKTION, 3/9
Bakgrund: formalismens förutsättningar och kontext
Läs:
Šklovskij, ”Konsten som grepp” (18 s.)
Børtnes, ”Viktor Šklovskij, or the Rhetoric of Strange-Making” (16 s.)


2. FORMALISM I, 17/9
Läs:
Shklovsky: ”The Resurrection of the Word” (6 s.); Jakobson: ”Den nyaste ryska poesin” (16 s.); Ėjchenbaum: ”Hur Gogols Kappan är gjord” (20 s.); Shklovsky: ”On the Connection between devices of Syuzhet construction and general stylistic devices” (24 s.)

3. FORMALISM II, 8/10
Läs:
Tomasjevskij: ”Litteratur och biografi” (8 s.); Ėjchenbaum: ”Litteraturen och den litterära miljön”(9 s.); Tynjanov: ”Om litterär evolution” (13 s.); ”Literary Fact” (19 s.); Propp: ”Undersagans transformationer” (23 s.); Tynjanov/Jakobson: ”Problem i litteratur- och språkstudiet” (3 s.); Jakobson: ”Dominanten” (6 s.)

4. BACHTIN I: Bachtins kritik av formalismen, Dostojevskijs poetik (dialogicitet, polyfoni, det tvåstämmiga ordet), 22/10
Läs:
Bachtin: ur Dostojevskijs poetik: ”Dostojevskijs polyfona roman” (kap 1 , 48 s. ); ”Hjälten och författarens position i förhållande till hjälten i Dostojevskijs verk” (kap 2 , 35 s.); ”Idén hos Dostojevskij” (kap 3, 27 s.); ”Ordet hos Dostojevskij” (kap 5, 110 s.).

5. BACHTIN II: Heteroglossi, kronotop, karneval, 5/11
Läs:
Bachtin: ”Discours in the Novel” (163 s.); ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen” (151 s.); ”Frågan om talgenrer” (36 s.)

6. JAKOBSON och PRAGSTRUKTURALISMEN, 19/11
Ingarden: ”Det litterära verkets liv” (23 s.); Mukařovský: ”Strukturalismen i estetiken och i litteraturvetenskapen” (20 s.);Vodička: ”The Concretization of the literary Work” (29 s.); Jakobson: ”Två kapitel om språket” (11 s.); ”Lingvistik och poetik” (41 s.); ”Grammatikens poesi och poesins grammatik” (14 s.); Doležel,”Prague Linguistic Circle” (21 s.); Kola & Ulicka. ”From Circles to the School (and Back Again): The Case of Polish Structuralism” (20 s.)

7. MOSKVA-TARTU-SKOLAN OCH LOTMANS SEMIOTIK, 3/12
Läs:
Lotman: ”Teser till problemet ”Konstens plats bland de modellbildande systemen”(18 s.); ur Den poetiska texten: ”Inledning” (9 s.); ”Strukturanalys av den poetiska texten: uppgifter och metoder” (8 s.); ”Språket som litteraturens material” (6 s.); ”Poesi och prosa” (11 s.); ”Poesins natur” (7 s.); ”Upprepningen i konstnärlig text” (6 s.); ur Universe of the Mind: ”Semiotic space” (7 s.); ”The notion of boundary” (11 s.); ”Dialogue mechanisms” (8 s.); ”Symbolic spaces” (32 s.); ”The problem of the historical fact” (4 s.); ur The Unpredictable Workings of Culture: ”A Dialogue in Different Languages” (19 s.); ”Explosive processes” (6 s.); Lotman-Uspenskij: ”Binary Models in the Dynamics of Russian Culture” (35 s.)


8. AVSLUTANDE SEMINARIUM: TEXTPRESENTATIONER OCH DISKUSSION, 16/12, OBS! ONSDAG!
Deltagarna väljer en text ur kursens metodologiska traditioner på sitt huvudspråk (gärna en oöversatt) och presenterar den för gruppen.

Totalt sidantal: ca 1150 s.
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Texter till nästa gång

Inläggav switt » fre okt 23, 2020 12:43 pm

Bachtin, "Frågan om talgenrer"
Kommer i två portioner, scannern klarade inte hela:
https://www.dropbox.com/s/6qr7vgpau40ps ... 1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cx6nzkavqib2s ... 2.pdf?dl=0

För "Kronotopen" och "Discours in the Novel", se litteraturlistan!

Boken som nämndes under föreläsningen:
Michail Bachtin, Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten, övers. Kajsa Öberg Lindsten, Anthropos, 2000
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Bachtin, en översikt

Inläggav switt » fre okt 23, 2020 1:04 pm

Ett åskådligt och bra översiktligt schema över Bachtins utveckling i fyra perioder:
https://www.dropbox.com/s/v4wy3h9ynqr2n ... p.pdf?dl=0
ur Morson/Emerson
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Texter till nästa gång

Inläggav switt » tis nov 10, 2020 5:21 pm

Ingarden: ”Det litterära verkets liv” (23 s.)
https://www.dropbox.com/s/zjg21xxoqkotp ... n.pdf?dl=0

Mukařovský: ”Strukturalismen i estetiken och i litteraturvetenskapen” (20 s.)
https://www.dropbox.com/s/yfzyie2c8dh5h ... n.pdf?dl=0

Vodička: ”The Concretization of the literary Work” (29 s.)
https://www.dropbox.com/s/ovygvwthtd1hu ... a.pdf?dl=0

Jakobson:
”Två kapitel om språket” (11 s.)
https://www.dropbox.com/s/4sxqpinexf62o ... t.pdf?dl=0

”Lingvistik och poetik” (41 s.) (OBS! Två filer!)
https://www.dropbox.com/s/usiexx6x1mode ... i.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/in5xrg6bfm5t8 ... i.pdf?dl=0

”Grammatikens poesi och poesins grammatik” (14 s.)
https://www.dropbox.com/s/purhr5904sn1z ... k.pdf?dl=0

Doležel,”Prague Linguistic Circle” (21 s.);
Kola & Ulicka. ”From Circles to the School (and Back Again): The Case of Polish Structuralism” (20 s.). Finns bägge i:
https://www.dropbox.com/s/pk7t75v13nwqx ... 4.pdf?dl=0
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Texter till nästa gång

Inläggav switt » sön nov 22, 2020 11:58 am

Lotman:
ur Den poetiska texten: ”Inledning” (9 s.); ”Strukturanalys av den poetiska texten: uppgifter och metoder” (8 s.); ”Språket som litteraturens material” (6 s.); ”Poesi och prosa” (11 s.); ”Poesins natur” (7 s.); ”Upprepningen i konstnärlig text” (6 s.):
Portion 1
https://www.dropbox.com/s/wr9wczb8t8g10 ... 9.pdf?dl=0
Portion 2
https://www.dropbox.com/s/90bshl2raen1d ... 0.pdf?dl=0
här saknas de sista tre sidorna, kommer här:
https://www.dropbox.com/s/mekglbtxco89h ... n.pdf?dl=0

Noter och ordförklaringar:
https://www.dropbox.com/s/ryzjebezefcmy ... r.pdf?dl=0

ur Universe of the Mind: ”Semiotic space” (7 s.); ”The notion of boundary” (11 s.); ”Dialogue mechanisms” (8 s.); ”Symbolic spaces” (32 s.); ”The problem of the historical fact” (4 s.):
https://www.dropbox.com/s/hsd4a0s7rdjl0 ... i.pdf?dl=0

ur The Unpredictable Workings of Culture:
”A Dialogue in Different Languages” (19 s.); ”Explosive processes” (6 s.):
https://www.dropbox.com/s/7j7cq3159uk9h ... 1.doc?dl=0

Lotman-Uspenskij
”Binary Models in the Dynamics of Russian Culture” (35 s.):
https://www.dropbox.com/s/ihjhiu07vw2wr ... j.pdf?dl=0

OBS! Lotmans text ”Teser till problemet ”Konstens plats bland de modellbildande systemen”(18 s.) har jag tagit bort från litteraturlistan, den är inte nödvändig och ganska tråkigt skriven.
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Kurstillfälle 8: Presentation av vald teoretisk text

Inläggav switt » ons dec 09, 2020 6:18 pm

Program

1. Lisa Mendoza Åsberg
Dawid Hopensztand: ”Mowa pozornie zależna w kontekście Czarnych Skrzydeł” [Fri indirekt anföring i samband med [romanen] Svarta vingar]
2. Irene Elmerot
Květa Sgallová: ”Využití moderní techniky při rozboru verše”[Användning av modern teknik vid versanalys]
3. Thomas Samuelsson
Jurij Lotman: ”Проблема Запада и Востока в позднем творчестве Лермонтова” [Problemet Väst och Öst i Lermontovs sena författarskap]

Här är några böcker som nämndes i samband med Lotman och senare postkoloniala utvecklingar av öst-väst-problematiken:

Layton, Susan, 1994, Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy, Cambridge: Cambridge University Press
Ram, Harsha, 2003, The Imperial Sublime: A Russian Poetics of Empire, Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press
Ram, Harsha, forthcoming, The Geopoetics of Sovereignty. Literature and the Russian-Georgian Encounter


Tack för denna termin och dessa hyperintressanta presentationer!

Sanna

Fyll gärna i en kursutvärdering och bidra med kloka synpunkter till gagn för framtida doktorander:
https://www.slav.su.se/utbildning/studi ... 4r-1.80562
switt
 
Inlägg: 586
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm


Återgå till Övriga kurser & Föreläsningar

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron