Grammatik II, 7.5 hp, VT19, Nadja ZN

Grammatik II, 7.5 hp, VT19, Nadja ZN

Inläggav NadjaZN » fre jan 25, 2019 7:54 pm

Grammatik II, 7.5 hp

Lärare: Nadezjda Zorikhina Nilsson
Tid: måndag kl. 16.00-18.00
Lokal: K-rummet E439

Kursmål och kursbeskrivning
Kursen syftar till att ge säkra kunskaper i formlära och ordbildning.
Vi repeterar formlärans grunder, men ägnar också mycket uppmärksamhet åt oregelbundna former och åt användning av aspekter och rörelseverb.
Undervisningen i ordbildning lär dig att segmentera de ryska orden, vilket underlättar textförståelse och inlärning av nya ord.
Du ska känna till namnen på de grundläggande grammatiska termerna på både svenska och på ryska.

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursens del Grammatik II, 7.5 hp ska du kunna:
- redogöra för och resonera kring rysk morfologi och morfemik med hjälp av lämplig terminologi
- identifiera olika typer av morfem och grundläggande ordbildningsmönster
- tillämpa ryskans regelbundna morfologi och frekventa oregelbundenheter
- tillämpa mer komplexa grammatiska strukturer i enkla och komplexa satser
- använda kursens aktiva basordförråd om ca 2300 ord

Kurslitteratur
● Wade Terence (2010). A Comprehensive Russian Grammar. Blackwell Publishing.
ISBN 978-1-4051-3639-6 eller en senare utgåva.
● Wade Terence (2010). A Russian Grammar Workbook. Blackwell Publishing. ISBN 978-0-631-19381-4 eller en senare utgåva ISBN: 9781118273418
(Wades böcker finns även som e-böcker på Bokus och Adlibris.)

Kompendier som köps på institutionens expedition:
● Nilsson, Barbro. Ordbildning för Ryska II. Kortfattad morfemik. Övningar. Facit
● Löfstrand, Elisabeth: Aspektlära (kompendium)
● Löfstrand, Elisabeth: Rörelseverb i ryskan (kompendium)● Kortfattad rysk morfemik (av Barbro Nilsson) + övningar i ordbildning (kompendium)

eller de kan hämtas från ftp-servern:
ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmater ... ldning.pdf

ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmater ... ara_EL.pdf

ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmater ... ryskan.pdf

INFÖR LEKTION 1

:!: Under de första två lektionerna behöver vi bara kompendiet Ordbildning för Ryska II. Kortfattad rysk morfemik, övningar, facit som kan köpas på expeditionen eller laddas ner.
Se länken ovan.
Wades grammatik och övningsbok behöver vi tidigast till den 11 februari.
Vi ses på måndag den 28 januari kl.16.00 i K-rummet E439
Добро пожаловать на курс! :)
Надежда
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Lektion 1. Ordbildning

Inläggav NadjaZN » ons jan 30, 2019 10:48 am

Lektion 1. Ordbildning/Занятие 1. Словообразование

Добро пожаловать на курс! :D

Jag inledde lektionen med att gå igenom lektionsplaneringen och examinationsformerna. Kursen tenteras genom salstentamen.
För att få ut de 7.5 poäng som kursen ger krävs att du dessutom får godkänt på tre hemskrivningar (Particip/gerundia, Räkneord samt Ordbildning). Förutsättningen för att det ska fungera med hemskrivningar är att ALLA LÄMNAR IN I TID. Den inte gör det kommer att få kompletterande uppgifter på salskrivningen.

Betygskriterierna (som vi inte kommenterade på lektionen) hittar man på vår hemsida.
http://slav.su.se/downloads/betygskrite ... aviska.pdf

De två första lektionerna ägnas åt ordbildning. Kursmaterialet finns att köpa på exp (för 30 kr) eller kan laddas ner från det första inlägget.
Jag började med att ge ett klassiskt exempel på skillnaden mellan grammatisk och lexikalisk betydelse i språket.
Vi gick igenom terminologin och jag kommenterade s. 1-7 i ordbildningshäftet.

Hemuppgift:
- Läs igenom s. 1-7 i ordbildningshäftet
- Gör klart övning 1-7 ('det motiverande ordet' betyder det ord som man bildat det nya ordet på)
Facit finns i kompendiet.
- Svara på frågorna på stencilen. Bifogas.

På tredje lektionen ska vi börja använda Wades grammatik så skaffa den tills dess! Den finns att köpa som e-bok om man föredrar det.
OBS! Utdelningen av hemskrivning 1 flyttad till den 15/9 (hemskrivningen kommer att finnas för nedladdning här på forum).

Успехов!
Надежда
Bilagor
RY2 Ordbildning. Uppgift 1.doc
(25.5 KiB) Nerladdad 28 gånger
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Lektion 2. Ordbildning. Fortsättning

Inläggav NadjaZN » fre feb 08, 2019 6:15 pm

Занятие 2. Словообразование. Продолжение

Vi fortsatte med ordbildningsläran och svarade först på instuderingsfrågorna (Uppgift1).
Vi diskuterade länge skillnaden mellan formbildande (формообразующие) och ordbildande (словообразующие) morfem. Minns ni vilka suffix är formbildande i ryskan?
Sedan gick vi igenom läxan och tog upp oklarheter.
Jag delade ut en extra uppgift och vi gjorde de första 10 orden i klassen. Jag lovade att publicera facit sent i veckan och den hittar ni som bilaga.

Hemuppgift:
- Repetera hela Kortfattad morfemik och gör alla övningar till slut
- Gör en extra uppgift. Kolla med facit
- Läs - för skojs skull - avsnittet ur Kornej Tjukovskijs "От двух до пяти" på s. 14-15.
Barn lär sig fort principerna för ordbildning, men det är inte alla möjligheter som realiseras i språket och det tar tid att lära sig.

До встречи в понедельник. Во второй половине занятия мы начинаем изучать морфологию.
Bilagor
Extra uppgift. Orbildning. Facit.pdf
(164.63 KiB) Nerladdad 24 gånger
Extra uppgift. Orbildning..docx
(26.48 KiB) Nerladdad 24 gånger
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Lektion 3. Substantiv. Genus, numerus, kasus.

Inläggav NadjaZN » tor feb 14, 2019 10:44 am

Занятие 3. Substantiv /Имя существительное. Genus /Род. Numerus / Число. Kasus /Падеж.‬‬‬

‪Vi gick igenom den övning som ni fått på en separat stencil och därmed avslutade vi temat "Ordbildning". ‬‬‬
‪Efter pausen påbörjade vi morfologin (морфология) som också på svenska återges med termen "formlära".
Det är dock värt att notera att former kan man lära sig hur dem böjs men man ska lära sig hur formerna används och då kan man inte klara sig utan deras betrydelser.

Vi började med substantiv: genus, numerus, animathet och böjningstyperna.
Jag gjorde några nedslag i Wades grammatik från s. 54 till 69.
‪Det förutsätts att man är bekant med de regelbundna böjningsmönstren så man ska koncentrera sig på undantagen, ‬‬‬
‪t ex partitiv genitiv singularis på -у, lokativ singularis på betonat -у, nominativ pluralis på betonat -а osv. ‬‬‬

‪Viktiga moment och paragrafer / Важные моменты и параграфы следующие:‬‬‬
§51. First declension: masculine nouns. Note.‬‬‬
‪Nom./acc. pl., Instr. sing., Gen. pl.:; Nouns in -й; Soft-sign nouns.‬‬‬
‪§52. The fleeting vowel. Беглая гласная.‬‬‬
§55 Special masculine plural forms: берег - берега; стул - стулья; англичанин - англичане ...‬‬‬
§59. First declension: nouns in -е, -ье, -ё, ьё. Notes.‬‬‬
‪§61. Second declension: nouns in -а/-я. Notes.‬‬‬
§63. Third declension: soft-sign feminine nouns. Notes.‬‬‬
‪Även substantiv på -мя, -ия/-ие måste ni kunna böja.‬‬‬

‪Hemuppgift:‬‬‬
‪- Läs s. 54-103 i Wades grammatik‬‬‬
‪- Gör övningar på sid 1 - 14 i övningsboken. ‬‬‬
‪I klassen skall vi titta på några meningar ur följande övningar: 9 (3, 4, 5), 10, 11, 12, 13, 15 (2,3,4), 17 (det finns facit längst bak i boken)‬‬‬

‪Samla gärna frågor till nästa lektion!‬‬‬

Nadezjda
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Lektion 4. Substantiv. Böjning. Kasusanvändning

Inläggav NadjaZN » ons feb 20, 2019 3:42 pm

Занятие 4. Имя существительное. Склонение. Употребление падежей

Vi repeterade böjningen av maskulina substantiv, särskilt Instrumentalis, Genitiv plural och Nominativ plural.
Ni skall kunna förklara ändelserna: varför ножом – пальцем, героем; студентов – портфелей, ножей; немцев, китайцев, героев, воробьёв; англичан, солдат?
Varför много людей, человек, men: 5 человек?
Varför столы, men: города, учителя, веки, уши, окошки, яблоки, мужья, сыновья?
Orden med flyktig vokal skall man alltid memorera. Vi gick igenom övningar 4, 5.

Det är viktigt att man kan böja familjenamn på -ов, -ев, -ын och -ин som har sk blandad böjning (§ 70).
Sedan fortsatt vi med att gå igenom böjningen av neutrala och feminina substantiv
§59. First declension: nouns in -е, -ье, -ё, ьё. Notes.
§61. Second declension: nouns in -а/-я. Notes.
§63. Third declension: soft-sign feminine nouns. Notes.
Även substantiv på -мя, -ия/-ие måste ni kunna böja.
och och jag kommenterade några gamla och nya betydelser och användningar (§§78, 79 (3), 82, 83, 84, 86, 92).

Hemuppgift:
- Läs s. 84-127 i Wades grammatik.
- Gör övningar på sid. 9-30 i övningsboken.
I klassen skall vi titta på några meningar ur följande övningar: 14 (2), 15, 16 (2), 20, 24 (2), 32, 34, 36, 37, särskilt Revision exercises (det finns facit längst bak i boken).
- Gör en extra övning (bifogas). Facit kommer inte att publiceras utan ni ska lämna övningen till mig.
Bilagor
Extra övning. Böjning av substantiv.docx
(73.54 KiB) Nerladdad 19 gånger
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Lektion 5. Substantiv. Kasus. Pronomen

Inläggav NadjaZN » lör mar 02, 2019 11:24 am

Занятие 5. Имя существительное. Употребление падежей. Местоимения

Vi ägnade hela första lektionen åt att gå igenom hemskrivningen i ordbildning. Jag tycker att ni har lärt er mycket.
Vi han inte med kasusövningarna. Ni skall kunna förklara kasusformerna i följande meningar nedan:
Всю весну шёл дождь.
Я искал дорогу домой.
Врач посоветовал больному больше не курить.
Маше грустно.
Симфония исполняется оркестром.
Когда я был мальчиком, наша семья жила в Киеве.
Он служил сержантом.
Он живет в Москве, столице России.

Nästa gång ska vi absolut titta på den extra övning som ni lämnade in och på Revision exercises.
En svårighet är att många ord är obekanta, men samtidigt är ordförrådet i boken mycket bra. Det omfattar ord som ni förväntas kunna i slutet av Ryska 2. Se det hela även som en ordkunskapsträning.

Efter pausen började vi med pronomen. Läs Wade s. 134 ff. Som jag tidigare sagt så står allt man kan behöva veta i Wade, men det är för mycket för er att ta in. Därför går vi på lektionerna igenom vilka avsnitt som är viktiga och som ni ska kunna. Är ni osäkra på böjningarna av pronomina så är det dags att plugga in dem.

Hemuppgift:
- Repetera Revision exercises: Case Usage. Vi kommer att ta upp några meningar därifrån på lektionen.
- Läs Wade s. 134 – 154. Titta särskilt på §§ 117, 119, 120, 123, 131.
- Gör övningar i övningsboken på s. 31 – 39.
I klassen kommer vi att ta upp övn. 39, 43, 46, 48 (1,2), 50.
- Gå igen presentationerna om pronomen.
Länkarna bifogas
https://www.dropbox.com/s/239g8ikoo0hpe ... .pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zf8f8fdukh6i6 ... .pptx?dl=0

До встречи в понедельник!
:)
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Lektion 6. Pronomen. Räkneord

Inläggav NadjaZN » tor mar 14, 2019 7:22 pm

Занятие 6. Местоимения. Числительные

Vi fortsatte att arbeta med substantiven. Jag berättade om olika betoningsmönster och delade ut en stencil som förser oss med en bild om att de flesta substantiven har betoningen antingen på stammen eller ändelsen. Mer om olika betoningsmönster kan man läsa under punkt 57, 60 och 62 (Wade). Jag påminde om Wiklands grammatik, där skiftningarna i betoningen är grafiskt tydligare framställda.
Vi gick genom Revision exercises och kommenterade reglerna.
Vi repeterade böjningen av familjenamn. Det är viktigt att man kan böja familjenamn på -ов, -ев, -ын och -ин som har sk blandad böjning (punkt 70).

Sedan arbetade vi med pronomen och repeterade följande:
§ 110 (2) Я пишу ему письмо. Men: Я иду к нему.
§ 117 Böjningen av себя. Я иду к себе. Мы довольны собой.
§ 120. Användningen av свой: Он встретил своего брата /свою сестру.
Я люблю свою/мою сестру.
Ni fick en stencil ur Walters grammatik om САМ och САМЫЙ . Jfr. med Wade §131 сам och самый: С сáмого детства men: встретил самогó директора.

Sedan fortsatte vi med räkneord. Jag gjorde lite olika nedslag i avsnittet om räkneord i Wades grammatik.
:!: En viktig sak att tänka på är att regeln 2, 3, 4 + substantiv i gen.sg. bara gäller när räkneordet är oböjt.
Så fort räkneordet är böjt så står påföljande substantiv i samma kasus:
три мальчика
men
трем мальчикам
тремя мальчиками
о трех мальчиках
Räkneordet i gen. och ack.=gen. följs av substantiv i gen. pl.
трех мальчиков
Vi gjorde några meningar i övning 2 ”Räkneord” på stencilen. Vi hann inte med kollektiva räkneord och ordningstal.

Hemuppgift/Домашнее задание
- Läs § 190-209 Numeral i Wades grammatik.
- Gör alla övningarna på stencilen ”Räkneord”.
- Gör alla övningar på sid. 61-74 i övningsboken.
I klassen ska vi gå igenom övn. 82, 83, 84, 86(3), 91.
- Läs noga igenom presentationen nedan
https://www.dropbox.com/s/untuzbwhxuakd ... .pptx?dl=0
До следующего понедельника!
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Lektion 7. Adjektiv. Kort och lång form. Komparativ

Inläggav NadjaZN » tor mar 21, 2019 3:56 pm

Занятие 7. Прилагательные. Краткая и полная форма. Степени сравнения

Vi arbetade med räkneord: repeterade alla regler, gjorde övningen på stencilen och i övningsboken.
Efter pausen talade vi om bildning och användning av adjektivets kortform. Ni fick en övning att göra hemma (stencilen bifogas). Jag hann inte med adjektivets komparation.

Hemuppgift /Домашнее задание
- Läs igenom presentationerna om Adjektiv.
https://www.dropbox.com/s/yj89aql3qqc5t ... f.ppt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/psbikkcsr0thn ... .pptx?dl=0

- Läs allt om Adjektiv i Wade, särskilt om komparativ och superlativ.
- Arbeta med alla övningar i §”Adjective” (sid. 45-60).
- I klassen skall vi gå igenom övningen på stencilen och några meningar i följande övningar: 65, 68, 69, 70, Revision exercises på s. 53-55, övning 73, 74, 76, 77 i Wades övningsbok.
- Ni fick en hemskrivning ”Räkneord”. Bifogas. Den ska lämnas senast den 1 april.
Nästa gång ska vi ha tre timmar.

До встречи!
Надежда
Bilagor
Adjektiv.Övningar.doc
(48.5 KiB) Nerladdad 6 gånger
Hemskrivning. Räkneord. VT19.docx
(20.63 KiB) Nerladdad 14 gånger
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Lektion 8. Komparativ och superlativ. Verbgrupper

Inläggav NadjaZN » fre mar 29, 2019 12:45 pm

Занятие 8. Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Спряжение глаголов. Глагольные группы

Vi repeterade användningen av adjektivets korta form – gick igenom övningarna på stencilen och i Wade.
:roll: Glöm inte att plugga formerna där en flyktig vokal förekommer (ex. голоден, долог, умён etc. se §161 i Wade).
Även de syntetiska komparativ- och superlativformerna och deras bildning måste ni kunna bra (§§179-181; 187).

Efter pausen började vi med verbläran som vi ska ägna resten av terminen åt.
Det första temat är verbets konjugationer. Jag kommenterade stencilen ”Verbklasser” (bifogas).
Ni fick även en separat stencil med icke-produktiva verb att kunna (bifogas).

I Wades grammatik finns följande verb som ni också ska kunna böja, och de kan också komma på skrivningen:
s. 242 знать, гулять, смеяться, давать;
s. 243 голосовать, воевать, жевать, краснеть, владеть, жалеть, преодолеть, уметь;
s. 244 петь, пить, бить, лить, шить, мыть, крыть, рыть, ждать;
s. 245 врать, рвать, стонать, брать, звать, жить, плыть;
s. 246 быть, ехать, взять, деть, жать (жму, жмёшь), начать, понять, снять, стать, ошибиться;
s. 247 шептать, писать, двигать, плакать, махать, искать, дремать;
s. 248 идти, везти;
s. 249 нести, расти, класть, красть, пасть, сесть;
s. 250 беречь, печь, влечь, жечь, лечь, мочь;
s. 251 бояться, стоить, стоять, строить;
s. 252 говорить, смотреть, стучать, стоять, лететь, сидеть, смотреть, кричать, молчать, слышать, стучать, держать, дрожать, дышать, лежать, спать;
s. 253 любить, ставить, гладить, просить, платить, кормить;
s. 256 бежать, есть, хотеть, дать

Hemuppgift:
- Repetera bildningen av superlativ (När har man –ейший och när har man –айший?). Skriv till adjektiv i superlativ in i övningen som gäller komparativ (se stencilen till Lektion 7) . Denna övning börjar vi med nästa gång.
- Läs Wades grammatik §§212-225 och jämför verbgrupperna och deras framställning på stencilen ”Verbgrupper” med Wades grammatik. Gör verbövningar 93-98.
- Glöm inte att hemskrivning ”Räkneord”skall lämnas in den 1/4.

:D До встречи в понедельник!
Bilagor
Verbgrupper, sid 2.pdf
(110.65 KiB) Nerladdad 4 gånger
Verbgrupper, sid.1.pdf
(50.28 KiB) Nerladdad 5 gånger
Verb.pdf
(52.9 KiB) Nerladdad 4 gånger
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm

Lektiion 9. Particip

Inläggav NadjaZN » ons apr 03, 2019 8:01 pm

Занятие 9. Причастия

Vi började med att gå igenom några verbövningarna i Wade som var hemuppgift. Vi repeterade bildningen av imperativ.
Sedan ägnade vi resten av lektionen åt particip. Vi hann inte göra en övning på passivum (stencilen bifogas).
:!: Notera att passivum av imperfektiva verb brukar i ryskan bildas genom att man lägger till -ся: строить - строится. Дом строится рабочими. Huset byggs av arbetarna. Дом строился рабочими. Huset höll på att byggas av arbetarna. Passivum av perfektiva verb bildas dock av pret.part.pass. i kortform: Дом построен рабочими. Huset är byggt av arbetarna. Дом был построен рабочими. Huset var byggt av arbetarna.

Hemuppgift:
- Repetera bildningen av imperativ och övn. 100 (2, 3).
- Repetera bildningen av preteritum och övn. 101 (2,3,4).
- Läs Wades grammatik, particip, s. 365-385.
- Gör alla övningar i Wades övningsbok, s. 131-144.
- På lektionen kommer vi att gå igenom några meningar ur övn. 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 170, 171.
Bilagor
SLRY2.Passiv. Övningar.doc
(40 KiB) Nerladdad 7 gånger
NadjaZN
 
Inlägg: 216
Blev medlem: mån aug 18, 2014 12:56 pm


Återgå till Ryska II

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron