Textanalys och översättning I, 7,5 hp, VT19

Textanalys och översättning I, 7,5 hp, VT19

Inläggav switt » fre jan 25, 2019 5:00 pm

Välkomna till vårens kurs i textanalys!

Kursen består av:
a) 50 normalsidor rysk sakprosa som läses intensivt
b) 80 normalsidor rysk sköntext som läses intensivt
c) 100 normalsidor rysk sakprosa och sköntext som läses extensivt (självständigt)

Målet med kursen är att ni med hjälpmedel ska kunna läsa och förstå enklare ryska texter och använda ett aktivt basordförråd om ca 1200 ryska ord. För att ni ska uppnå det kommer vi att på lektionerna ägna oss åt analys av rysk satsstruktur, textförståelse, ordkunskap, grammatiska, litterära och realiamässiga kommentarer.

Kursen består alltså av fyra delar – intensiv sköntext och intensiv sakprosa samt självständig sköntext och självständigt läst sakprosa. Den intensiva texten läser vi tillsammans på lektionerna. Den självständiga texten läser ni på egen hand hemma. Allt detta examineras vid ett skriftligt prov.

Inom ramen för sakprosan kommer vi också att gå igenom reglerna för transkription. På tentan förväntas ni behärska reglerna i Språkrådets rekommendationer. Ni kommer att få en hemuppgift på det som vi sedan diskuterar tillsammans.

INTENSIV SKÖNTEXT
Zosjtjenko, Glupaja istorija
Petrusjevskaja, Nos
Tokareva, Skazat', ne skazat'
Okudzjava, Front prichodit k nam
Paustovskij, Sneg

EXTENSIV SKÖNTEXT
Ryss & Rachmanov, Domik na bolote
Zosjtjenko, Zolotye slova
Platonov, Putesjestvie vorobja

Som intensiv och extensiv SAKPROSA (a + c) läser vi JOHN LANGRAN, Ruslan Ryska 3.

INTENSIVT läses berättelsen om Ruslan och Ludmila, som inleder varje kapitel.

EXTENSIVT läses faktatexterna som följer efter berättelsedelen i varje kapitel.

Ruslan Ryska 3 finns att köpa i bokhandeln. Boken har ISBN 9781899785681. Till den hör ljudinspelningar som ingår i kursmaterialet. Genom institutionen har ni möjlighet att lyssna på dessa via länkarna nedan, men de finns även att köpa som CD: ISBN 9781899785414

http://slav.su.se/skyddat_kursmaterial/ruslanljud.zip
http://slav.su.se/skyddat_kursmaterial/ruslanljud2.zip
http://slav.su.se/skyddat_kursmaterial/ruslanljud3.zip

På Langrans hemsida finns facit till alla övningar:
http://www.ruslan.co.uk/ruslan3support.htm


Den intensiva sköntexten (b) finns i ett kompendium på expeditionen för 70 kr. Kompendiet finns också för nedladdning på institutionens ftp-server:
ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmater ... extanalys/

Kompendiet med den extensiva sköntexten (c) finns för nedladdning på samma ställe.

Första sammankomsten är måndagen den 28 januari 18–21 i F487.

Välkomna!
switt
 
Inlägg: 171
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Betygskriterier

Inläggav switt » mån jan 28, 2019 11:58 am

switt
 
Inlägg: 171
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Lektionsplanering

Inläggav switt » mån jan 28, 2019 11:59 am

Lektion 1: 28 jan. Introduktion, Zosjtjenko, Glupaja istorija

Lektion 2: 4 feb. Petrusjevskaja, Ruslan kap 1

Lektion 3: 11 feb. Petrusjevskaja, Ruslan kap 2

Lektion 4: 18 feb. Petrusjevskaja, Ruslan kap 3

OBS! INGEN LEKTION VECKA 9

Lektion 5: 4 mars. Tokareva, Ruslan kap 4, Ryss

Lektion 6: 11 mars. Tokareva, Ruslan kap 5, Ryss

Lektion 7: 18 mars. Tokareva, Ruslan kap 6, Ryss

Lektion 8: 25 mars. Tokareva, Ruslan kap 7, Ryss

Lektion 9: 1 april. Okudzjava, Ruslan kap 8, Ryss

Lektion 10: 8 april. Okudzjava, Ruslan kap 9, Zosjtjenko

OBS! INGEN LEKTION VECKA 16 OCH 17

Lektion 11: 29 april. Paustovskij, Ruslan kap 10, Platonov

Lektion 12: 6 maj. Paustovskij, Platonov


TENTAMEN 18 maj 2019, 14–17 i Brunnsvikssalen
OMTENTAMEN 13 aug. 2019, 18–21 i Brunnsvikssalen
switt
 
Inlägg: 171
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Lektion 1, 28 januari 2019

Inläggav switt » mån jan 28, 2019 4:11 pm

Vi gick igenom

- Kursupplägg och hjälpmedel
- Transkriptionsregler
- Första texten: Michail Zosjtjenko, ”Glupaja istorija” (fram t.om. rad 16 på s. 2)

Hjälpmedel

Först och främst förväntas alla ha Wiklands Rysk grammatik till hands:
http://slav.su.se/pdf/wikland_mrg.pdf

Komplement: Jan Erik Walter, Rysk grammatik, 2:a upplagan, 2016

Norstedts ryska ordbok, finns att ladda ner som app, kostar runt 300. Kan även nås via bibliotekets databaser:
https://www.su.se/biblioteket/

Här slår ni upp former som ni inte känner igen:
http://starling.rinet.ru/morph.htm
Kolla ordet: сплю

Här finns ryska ordböcker av alla de slag:
http://dic.academic.ru/

Förkortningar:
http://www.sokr.ru/
Kolla förkortningen: США

Svenska akademiens ordböcker:
https://svenska.se/

Svenska skrivregler, utgivna av Språkrådet, aktuell upplaga 2017. Finns på bibliotek!

Transkriptionsregler, ur ovanstående skrift:
ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmater ... tioner.pdf


Ord för ord:
http://runeberg.org/ordforord/

Tips från gamla studenter:
https://www.slav.su.se/utbildning/studi ... a-1.316512


OBS! Det finns spridda övningar till Ruslanboken i Wordalist:
http://www.wordalist.com/you/exercise/376


GLUPAJA ISTORIJA
Vi lyssnade på en uppläsning av berättelsen här (funkar bäst med Chrome):
http://www.staroeradio.ru/audio/10640

Lägg märke till
• Diminutivformerna – de kan inte alltid översättas med «den/det lilla» utan anger ibland bara ett förtroligt förhållningssätt till det man talar om, ungefär som när man kallar människor vid smeknamn. Här är det mammans perspektiv som färgar berättelsen, hennes förhållande till Petja som "härmas". Jämför med styckena om pappan! Notera att diminutiv kan användas även i adverbbildningen: Поезжай тихонько! Kör försiktigt! För några vanliga diminutivsuffix, se Wikland s. 273. Observera att diminutiv också används helt neutralt för att bilda nya ord: ручка betyder inte bara 'liten hand' utan också 'handtag'.

• Tempusväxlingarna i berättelsen. Historiskt presens används för att skapa närvaro. Om historiskt presens i rysk och svensk text, se Wikland 6.23.2. Tänk på att svenskan är känsligare än ryskan när det gäller tempusskiften. Oftast är det bäst att hålla sig till ett och samma tempus inom ett och samma stycke. Det går visst att göra utvikningar i historisk presens också på svenska, men de måste vara tydligt avgränsade.

• observera att Пéтя följer det feminina böjningsmönstret eftersom det slutar på -я, attributen anger däremot naturligt genus: маленький Петя

• не такой уж маленький мальчик - 'inte en så liten pojke (ändå)'. Не так уж betyder 'inte så värst, inte precis, inte direkt'. Se utdelat material om partiklar! Med hjälp av partikeln уж antyds redan i inledningsmeningen berättelsens konflikt: Petja var inte så liten som vissa trodde!

• lägg märke till ackusativformerna: «ставит… на ковёр»; «поставьте на ножки»; «поставили на ножки» – verben anger riktning (ставить/поставить куда/на что?)

• Bestämda och obestämda rörelseverb och deras betydelse. De obestämda används bl.a. om förmågan att gå, springa osv. Jfr. «Наш мальчик хорошо ходит и бегает» (Wikland 6.58).

• «он у нас падает», «почему Петя у вас падает», «Петя у вас одет» - översätt «vår/er gosse», «vår/er Petja»

• finns inte i gloslistan: хворáть/захворáть (synonym till болеть/заболеть) - bli krasslig, sjuk, lite ålerdomligt (jfr de vanliga orden för "sjuk" på ukrainska, хворий, och polska, chory)

• stavfel i gloslistan: карапус —> карапуз


TILL NÄSTA GÅNG:

1. "Glupaja istorija": Läs färdigt texten och kolla att du förstått allt. Ställ frågor!

2. Transkriptionsuppgift (Vi går igenom den under lektionen)
https://www.dropbox.com/s/46b3jl8zuihyd ... .docx?dl=0

3. Petrusjevskaja, "Nos:" sidan 35–36.

4. Ruslan 3, kap 1, s. 10–12.
switt
 
Inlägg: 171
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Lektion 2, 4 februari 2019

Inläggav switt » mån feb 04, 2019 5:09 pm

Vi repeterade det viktigaste från lektion 1 och gick igenom transkriberingsövningen. Här är facit:

1. Григорий Шалвович Чхартишвили > Grigorij Sjalvovitj Tjchartisjvili

2. Дмитрий Шостакович > Dmitrij Sjostakovitj

3. Надежда Крупская > Nadezjda Krupskaja

4. Галина Вишневская > Galina Visjnevskaja

5. Геннадий Зюганов > Gennadij Ziuganov (Z+ ju > Ziu, ej Zju!)

6. Владимир Клавдиевич Арсеньев > Vladimir Klavdijevitj Arsenjev

7. Марина Ивановна Цветаева > Marina Ivanovna Tsvetajeva

8. Владимир Владимирович Маяковский > Vladimir Vladimirovitj Majakovskij

9. Александр Александрович Бестужев-Марлинский > Aleksandr Aleksandrovitj Bestuzjev-Marlinskij

10. Мария Юрьевна Шарапова > Marija Jurjevna Sjarapova

bonusexempel:
11. жёлтый > zjoltyj

12. ёлка > jolka

INTENSIV SKÖNTEXT

Vi läste färdigt "Glupaja istorija" och noterade:

Тут все заахали о заохали. — о́хать и а́хать betyder enligt ordboken 'pusta och stöna', men här är det snarare ett uttryck för stark förvåning: Nu började alla ropa åh och ah!

Взрослые вечно что-нибудь напутают. — 'Vuxna ska då alltid trassla till det.' Den perfektiva aspekten används här inte för futurumbetydelse, utan för för att ange en potentiell handling, en handling som kan ske många gånger. Jfr: Ты такой рассеянный! Всегда что-нибудь забудешь! Du är så disträ! Alltid glömmer du någonting (Aspektkompendiet, s. 13!)

Vi började på Ljudmila Petrusjevskajas berättelse "Nos" och lade märke till:

Tempus i indirekt tal:
Oн сказал, что сделает мне подарок. – ”Han sa att han skulle ge mig en present.”
I indirekt tal har ryskan samma modus, aspekt/tempus och ordföljd som i direkt tal (se Wikland, s. 174). Så är det inte på svenska. Vi ändrar tempus i bisatsen: ”skulle ge”
Samma princip gäller här:
Когда она плакала, казалось, что падает жемчуг. ”När hon grät tycktes det som att det trillade pärlor.”

я не могу просить у них денег – i satser med nekat predikat står objektet i genitiv. (Wikland 8.1.3 b); efter просить står objektet i genitiv om det är abstrakt (Wikland 8.1.3 e)

растёт красавицей – instrumentalis, ”kommer att växa upp som/bli en skönhet”

колдун — волшебник: vi diskuterade nyanser: på ryska är колдун mer av en ond trollkarl, medan волшебник har "godare" associationer, men detta är svårt att få fram på svenska. Dessutom är det här fråga om samma person — kanske en återspegling av dubbelheten i berättelsen?

поезд тряхнуло – ”tåget skakade” – opersonlig konstruktion (”det skakade i tåget”)
Нина упала с верхней полки — Nina föll ner från överslafen/den översta britsen/den översta sovplatsen.

INTENSIV FACKTEXT
Vi började läsa och översätta kapitel 1.
Новосибирск известен своим железнодорожным — Novosibirsk är känt för sin järnvägsstation. Известен чем —instrumentalis!

Till nästa gång:
1) "Nos" s. 36–40
2) Ruslan, kap 1, från andra stycket till slut + kap 2.

Ljudmila Petrusjevskaja framträder också som kabarésångerska, titta här:
https://www.youtube.com/watch?v=EuRX69NfUXw
switt
 
Inlägg: 171
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Lektion 3, 11 februari 2019

Inläggav switt » mån feb 11, 2019 5:13 pm

INTENSIV FACKTEXT

Vi läste och översatte i Ruslan, kap 1 (rest från förra gången) och kap 2, för att komma ikapp.

Kap 1
Vi noterade formen preteritum particip aktivum (läs om den på s. 16)

Ты можешь почитать книгу про Гулливера.— betydelsen av prefixet по-, ´lite grann'. Läs på om tomma respektive pregnanta verbprefix i Wikland 6.6.1 och sid. 278–279 som hjälp för läsförståelsen. Se också Ruslan s. 57.

Nekande adverb i opersonliga konstruktioner:
мне нéкогда – ”jag har inte tid”,
нéгде, jag har ingenstans att ….
нéкуда, har ingenstans att gå. Läs i Wikland 3.17.5.

Мама, расскажи прю тетю Свету. - observera aspektval vid imperativ! Läs på s. 18!
Руська, закрой окно, уже холодно.

Kap 2

Vi noterade formen preteritum gerundium (läs om den på s. 34). Observera att ändelsen för reflexiva verb ser annorlunda ut!
Noterade även böjningen av лечь (pf) — лягу, ляжешь, ляжет, ляжем, ляжете, лягут: лёг, легла, легли: ляг! лягте! Den imperfektiva formen är ложиться.

Lyssna på sången som spelades i högtalarna vid ankomsten till Irkutsk, "Dorogoju dlinoju..."! Observera den speciella adjektivändelsen i femininum (ofta använd i poesi).
https://www.youtube.com/watch?v=p60SoeeWH3g
Känner du igen den?

INFO OM HEMUPPGIFT:
I kursen ingår en obligatorisk hemuppgift: att välja en av informationstexterna som ingår i det extensiva textpensumet i Ruslan (ca en halv sida) och göra en översättning av den. Skickas till epost-adress swi@slav.su.se senast måndagen den 15 april. Vi kommer att diskutera dessa kort under en lektion och titta på hur en rättning kan gå till.


Till nästa gång:
-Ruslan, kap 3 (+ sista lilla dialogen i kap. 2, s. 28)
-Nos: läs ut berättelsen!
switt
 
Inlägg: 171
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Lektion 4, 18 februari 2019

Inläggav switt » mån feb 18, 2019 5:52 pm

1) Petrusjevskajas ”Nos”, s. 36–43
2) Kap. 3 i Ruslan.
switt
 
Inlägg: 171
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm


Återgå till Ryska I

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst