Litteraturhistoria 7,5 hp, VT 2020

"Kultur och politik i Slaviska länder, 30hp" (vars delkurser motsvarar de fristående 7.5p-kurserna: PIOI, PoKI, PoLi, RIOI, RyLi, RySPE, RyKI, RyKu och TNLGH; dessa hittar du alltså här!)

Litteraturhistoria 7,5 hp, VT 2020

Inläggav switt » tis feb 04, 2020 11:22 pm

KURSINFORMATION

RYSK LITTERATURHISTORIA 7,5 HP
Lärare: Susanna Witt
swi@slav.su.se

Denna kurs är gemensam för studenter på Ryska II (30 hp, Grundnivå) och Rysk litteraturhistoria som fristående kurs resp. kurs inom KPSL. Det betyder att kunskaper i ryska inte krävs för att man skall kunna tillgodogöra sig kursen, men vi utnyttjar att ryskkunskaper finns i gruppen.

Här är en preliminär kursplanering för vårterminen 2020. Lägg märke till att det vissa gånger är både föreläsning och ett efterföljande seminarium. Föreläsningarna är på två timmar vardera och seminarierna på en timme.

4 februari: Introduktion. Fornrysk litteratur och 1700-tal

11 februari: Pusjkin, ”Bronsryttaren”
Seminarium: Litteraturteori
Kompendiet: Sjklovskij, Lotman

18 februari: Gogol: ”Kappan”
Kompendiet: Ejchenbaum

25 februari: INGEN LEKTION I LITTERATURHISTORIA!

3 mars: Lermontov, Tiuttjev, Turgenev, Gontjarov, Leskov
Seminarium: rysk poesi på ryska och svenska
Poesikompendiet

10 mars: Dostojevskij: Anteckningar från källarhålet
Seminarium: Dostojevskij, Brott och straff
Kompendiet: Bachtin
Kyssen: Dostojevskij

17 mars: Tolstoj, Anna Karenina
Kompendiet: Morson

24 mars: Tjechov, Körsbärsträdgården, början av symbolismen


31 mars: Den ryska litteraturen 1890–1925 I
Tjechov, ”Damen med hunden”
Kyssen: Karelska näset
Seminarium: poesi på ryska och svenska

V. 15: INLÄSNINGSVECKA

14 april: Den ryska litteraturen 1890–1925 II
Kyssen: Mandelstam

21 april: Tjugotalet och trettiotalet
Platonov, Grundgropen
Kyssen: Platonov
Seminarium: Bulgakov, Mästaren och Margarita
Kompendiet: Lotman, ”The Home in Bulgakov’s The Master and Margarita”

28 april: Den moderna litteraturen I
Seminarium: socialistisk realism, Pasternak
Ostrovskij, Hur stålet härdades. Två kapitel.
Kompendiet: Pasternak
Kyssen: Pasternak

5 maj: Den moderna litteraturen II
Presentation av modern roman

Tentamen tisdagen den 26 maj 2020 18–21 i D416
Omtentamen måndagen den 17 augusti 2020 18–21 i D416

Litteraturlista, Ryska II, 30.0 hp, Grundnivå, Litteraturhistoria, 7,5 hp, Rysk litteraturhistoria, 7,5 hp
Vårterminen 2020

A. Skönlitterära texter
1. Alexandr Pusjkin, ”Bronsryttaren”, texten utdelas av läraren på ryska och svenska
2. Nikolaj Gogol,”Kappan”
3. Fjodor Dostojevskij, Anteckningar från källarhålet
4. Fjodor Dostojevskij, Brott och straff
5. Lev Tolstoj, Anna Karenina
6. Anton Tjechov, ”Körsbärsträdgården”
7. Anton Tjechov, ”Damen med hunden”
8. Andrej Platonov, Grundgropen
9. Michail Bulgakov, Mästaren och Margarita
10. Nikolaj Ostrovskij, Hur stålet härdades, Två kapitel. Delas ut I förväg
11. Modern roman, utkommen under de senaste tjugo åren.Väljes i samråd med läraren.
12. Poesikompendium (kan köpas på inst. exp. eller laddas ner, se nedan)

B. Litteraturhistoria
1. Rysk litteraturhistoria fram till 1917 (kompendium, kan köpas på inst. eller laddas ner, se nedan)
alternativ: D.S. Mirsky, A History of Russian Literature
2. Neil Cornwell (ed.), The Routledge Companion to Russian Literature, vissa avsnitt enligt anvisning
3. Kompendium med litteraturvetenskapliga artiklar (kan köpas på inst. eller laddas ner, se nedan)
4. Per-Arne Bodin, Kyssen i Ryssland (valda kapitel, kan köpas på inst. eller laddas ner, se nedan)

Börja gärna läsa Anna Karenina redan i början på terminen.
Kurslitteraturen (ej skönlitteraturen) kan köpas i samband med de två första undervisningstillfällena och på expeditionen.


Här länk till kurslitteratur. Fungerar inte så bra med Safari. Använd gärna en annan webbläsare.

ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmater ... /litthist/

ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmaterial/KPSL/RyLi/


Kursdeklaration, Ryska II, 30.0 hp, Grundnivå, Litteraturhistoria, 7,5 hp
Kursen innehåller en genomgång av den ryska litteraturen från dess begynnelse tills idag. Undervisningen består dels av föreläsningar över olika epoker och författarskap och dels av seminarieövningar över lästa texter. Det är därför nödvändigt att ha läst de litterära verken till respektive lektionstillfälle. I föreläsningarna presenteras också kortfattat olika skolor inom litteraturvetenskapen och olika förhållningssätt vid analys av ett litterärt verk. Kursen omfattar alltså både det material som presenteras under föreläsningarna och under seminarierna och det material som ingår i kompendierna, som framför allt presenterar författare och författarskap utan mera djupgående analyser av verken. Analyser av litterära verk sker under seminarierna. Det räcker alltså inte med att läsa vad som står i kompendierna. Vid slutet av terminen delas repetitionsfrågor ut som en vägledning vid inläsningen. Kursen omfattar naturligtvis hela det genomgångna materialet och inte enbart de delar som berörs i repetitionsfrågorna.

Om du är borta en gång kan du hitta utdelat material på ”Forum” eller kontakta mig. Det är obligatorisk närvaro på kursen. Examensformen är salstenta.

Välkommen till kursen!

Sanna
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

FÖRELÄSNING 1

Inläggav switt » ons feb 05, 2020 11:29 am

Fornryska litteraturen, bildspel (1700-talet fortsätter vi med nästa lektion):
https://www.dropbox.com/s/n8yox8lf6adeh ... x.pdf?dl=0

Extramaterial
Igorkvädet i Alfred Jensens svenska översättning från 1906 med förord av översättaren:
http://runeberg.org/ryskulhi/1/0038.html

Om Igorkvädet av Per-Arne Bodin (särskilt om äkthetsdiskussionen):
https://www.dropbox.com/s/1kehsmdhjbga3 ... t.pdf?dl=0
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Uppgifter till 11 februari

Inläggav switt » ons feb 05, 2020 11:31 am

Försök att bestämma genre på de fornryska texterna här:
https://www.dropbox.com/s/5vro2ecagvzbn ... r.rtf?dl=0
(delades också ut under lektionen)

Läs i kompendiet "Rysk litteratur fram till 1917" fram t.o.m. Pusjkin . Läs de två dikterna av Pusjkin som finns i diktkompendiet (kan alltså laddas ner från kursmaterialsidan: ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmater ... /litthist/ eller köpas på exp.)

Läs Kopparryttaren/Bronsryttaren på ryska (RYII-studenterna) och svenska (alla) och svara på fråga 1 – 7. Vi kommer att diskutera svaren tillsammans. Jämför gärna de bägge svenska översättningarna — Kopparryttaren som finns tillgänglig via länken ovan och den nyare översättning jag delade ut på lektionen.

Frågor till Bronsryttaren

1. Vad handlar de olika delarna av texten om?

2. Vilka tsarer finns med? Vilken är den faktiska bakgrunden? När utspelar sig händelserna?

3. Vilken syn på Petersburg framträder i texten?

4. Vilken syn på tsar Peter framträder i texten? Vilken annan text alluderar de första raderna på?

5. Vilken syn på Jevgenij framträder i texten?

6. Versmått, språk (högtidligt/vardagligt)?

7. Vilken typ av text är detta? Vilken genrebeteckning har Pusjkin själv angivit?

Är det romantik, realism, klassicism?

8. Vilken annan författare polemiserar Pusjkin mot?

9. Vilken roll har statyn över huvud taget i rysk idéhistoria?

TILL SEMINARIET I LITTERATURTEORI (EFTER FÖRELÄSNINGEN):

Läs texterna av Sjklovskij och Lotman i kompendiet med litteraturvetenskapliga texter
(ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmater ... komp_1.pdf) och försök att svara på följande frågor:

Frågor till Sjklovskij

1. Vad är det Sjklovskij vänder sig mot hos Potebnja?

2. Vad menar han med "grepp" (priemy)?

3. Vad menar han med automatisering? Med främmandegöring?
Ge exempel!

4. Vad menar han med "den medvetet försvårade formen"?

5. Hur ser han på litterär evolution mot denna bakgrund?

6. Vad anser du om denna konstsyn/litteratursyn?


Frågor till Lotman

1. Hur ser Lotman på förhållandet mellan dikten och informationsmängd? Hur kommer det sig att poesins alla regler inte innebär en ökad redundans?

2. Hur ser han på relationen form - innehåll?

3. Vad är det för principiell skillnad mellan att läsa en brukstext och en dikt?

4. Hur fungerar de paradigmatiska relationerna i det poetiska språket?

5. Vad menar Lotman med "modell"?
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

FÖRELÄSNING 2

Inläggav switt » ons feb 12, 2020 1:59 pm

Bildspel 1700-tal & Pusjkin
https://www.dropbox.com/s/gxakbgqecxuas ... .pptx?dl=0


Extramaterial:
En närmare presentation av rysk litteraturteori: formalisterna, Bachtin och Lotman (av Jostein Børtnes, på norska)
https://www.dropbox.com/s/7d18u8dcpwp35 ... n.pdf?dl=0
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Uppgifter till 18 februari

Inläggav switt » ons feb 12, 2020 2:01 pm

Till nästa gång:

Läs Gogols "Kappan" + Ejchenbaums artikel "Hur Gogols Kappan är gjord" i kompendiet och svara på följande frågor:

1. Tycker du att "Kappan" är en realistisk novell? Motivera ditt svar. Hur ser du i detta sammanhang på novellens sista avsnitt?

2. Tycker du att "Kappan" är en samhällskritisk text? Motivera ditt svar med textexempel.

3. Tycker du att "Kappan" är en novell med ett religiöst motiv? En forskare har menat att den visar många överensstämmelser med helgonlegenden som genre. Tycker du att man kan hitta sådana överensstämmelser? Tycker du i så fall att Akakij är ett helgon? Finns det någon frestare? Finns det något imitatio Christimotiv?

4. Flera forskare, till exempel Karlinskij, menar att novellen skall ses som ett uttryck för Gogols sexuella frustrationer och impotens. Finns det textställen som stödjer denna hypotes? Alltså finns det någon erotisk laddning i olika textställen?

5. Den ryske formalisten Boris Ejchenbaum hävdar i artikeln "Hur Kappan är gjord" att det viktigaste i novellen inte är själva berättelsen utan berättandet. Han menar att Gogols berättare imiterar en muntlig berättare och hans sätt att berätta (skaz). Det viktigaste är inte det sociala motivet utan humorn och särskilt ordlekarna. Finns det drag i texten som stödjer Ejchenbaums teori?

6. För ryskstuderande: Vad tycker du om språket i novellen? Exempel: första sidan.
http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0120.shtml

Kan du inte få tag på "Kappan" på svenska så finns den här i en gammal översättning:

https://www.dropbox.com/s/vtbsn498ts3ts ... f.pdf?dl=0
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

FÖRELÄSNING 3

Inläggav switt » fre feb 21, 2020 1:22 pm

switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Uppgifter till 3 mars 2020

Inläggav switt » fre feb 21, 2020 1:23 pm

Texter i Diktkompendiet + texter nedan.

Läs också i Litthist-kompendiet om dessa författare!

Både Diktkompendiet och Litthistkompendiet finns alltså här:
ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/kursmater ... /litthist/Frågor till texterna (de som har med ryska språket att göra gäller Ry2)

Pusjkin: "Jag minns" (i röda diktkompendiet)

1. Vem är dikten riktad till?

2. Vilket versmått är den skriven på?

3. Vad händer i dikten?

4. Finns det många metaforer etc. i den?


Krylov: "Svanen, gäddan och kräftan" (nedan i denna text)

l. Vad kallas denna genre?

2. Ge exempel på andra författare som skrivit i denna genre.

3. Varför tror du att denna genre var särskilt populär under upplysningen?

4. Vad är detta en allegori över?


Lermontov: "Jag leds och jag sörjer" (i diktkompendiet)

l. Hur gammal var Lermontov när han skrev denna dikt?

2. Vilket budskap har den till läsaren?

3. Vad kan man säga om språket i dikten? Talspråk eller skriftspråk?
Finns det något särskilt att säga om interpunktionen?

4. Jämför den med Pusjkins dikt.

5. Är det en romantisk dikt med stora överväldigande känslor?

6. Blir du gripen av dikten?


Tiuttjev: "För Ryssland" (nedan i denna text)

l. Ange de grammatiska subjekten i dikten (för Ry2-studenterna).

2. Vad tror du att Ryssland underförstått kontrasteras mot i denna dikt?

3. I vilket sammanhang används annars verit' + v + ackusativ (för Ry 2-studenterna)?

4. Jämför dikten med översättningen till svenska.


Tjuttjev: Jag älskar Dina ögon (i diktkompendiet)

1. Vad gör flickan i första respektive andra strofen?

2. Vilken typ av passion skildrar dikten?

3. Ange kyrkslavismerna i dikten? Vilket stilistiskt värde ger de dikten?


Lermontov: "Vår tids hjälte" (nedan i denna text)

1. Vad kan du säga om berättaren med utgångspunkt från första sidan?

2. Vilket landskap färdas han igenom? Var ligger det någonstans?

3. Vilken är berättarens inställning till detta landskap?

4. Jämför landskapet och berättaren med exemplet ur Turgenevs "En jägares dagbok".


Turgenev "En jägarens dagbok" (nedan i denna text)

1. Vad kan du säga om berättaren med utgångspunkt från första sidan?

2. Vilket landskap färdas han igenom? Var ligger det någonstans?

3. Vilken är berättarens inställning till detta landskap?

4. Jämför landskapet och berättaren med exemplet ur Lermontovs "Vår tids hjälte".


Gontjarov, "Oblomov" (nedan i denna text)

1. Hur skulle du vilja beskriva den typ av skildringssätt som används?

2. Hur skulle du vilja karakterisera huvudpersonen?

3. Romanen har gett upphov till begreppet "oblomoveri". Hur skulle man kunna karakterisera denna företeelse?

3. Vilken inställning har berättaren till sin huvudperson?
SVANEN, GÄDDAN OCH KRÄFTAN

När kompanjoner inte kommer sams
Blir resultatet bara trams
Och pinsamt.
Det var en gång en Kräfta och en Gädda och en Svan
Som skulle dra en vagn med last till stan;
Och alla tre tog i och slet.
De drog så svetten rann - av rörelse hos kärran inget spår,
Fast lasten kanske inte var för svår.
Men Svanen flaxade mot skyn
Och Gäddan drog mot sjön, och Kräftan bak i dyn.
Att skylla på den ena eller andra är att klyva hår;
Och kärran står ju där den står.
(övers. Staffan Skott)

FÖR RYSSLAND ÄR FÖRNUFT EJ ALLT...

För Ryssland är förnuft ej allt,
det mäts ej med en vanlig skala.
Det har sin särskilda gestalt
och Ryssland kan man bara tro på.
28 november 1866
(övers. Lars Erik Blomqvist)

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить


Första kapitlet. Vår tids hjälte

BELA.

Jag for med skjutshästar från Tiflis. Hela mitt resgods utgjordes av en liten koffert, som till hälften var fylld med resebrev från Grusien. Största delen av dem hade, till lycka för er, gått förlorade, kofferten med sitt övriga innehåll var däremot, till lycka för mig, i behåll.
Solen började redan dölja sig bakom de snöhöljda bergstopparna, när jag hann fram till Kojsjaurs-dalen. Kusken manade outtröttligt på hästarna för att, innan natten bröt in, hinna till Kojsjaurs-berget, och han sjöng samtidigt för full hals.
Denna dal var en härlig plats. På alla sidor obestigliga berg, rödaktiga klippor prydda av grönskande murgröna och plataner, gula raviner med avspolade ställen och högt, högt däruppe en gyllene frans av snö. Och därnere, omfamnande en annan flod utan namn, syntes Aragva brusa fram ur en mörk, dim- fylld klyfta och sträcka ut sig, som ett band av silver, glänsande som en orm. När vi hunnit till foten av Kojsjaurs-berget, stannade vi vid ett härbärge.
(övers. K. Stéenhoff)

Ur: Skog och stäpp.
(Slutskissen i En jägares anteckningar)
Känner ni vilken njutning det är att göra en utflykt en vårmorgon före soluppgången? Man går ut på trappan. På den mörkgråa himlen tindra ännu stjärnor här och var; en fuktig vindfläkt stryker stundom lätt förbi som en svalkande bölja. Nattens dämpade, otydliga viskning förnimmes; träden susa svagt, begjutna av skuggan. Nu lägges en filtmatta på telegan, och vid mina fötter ställes lådan med samovaren. De förspända. hästarna kråma sig, frusta och skrapa med hovarna i marken: ett par nyss väckta vita gäss vanka tyst och långsamt över vägen. Bakom planket i trädgården, snarkar väktaren fridfullt. Varje ljud tyckes stelna och fastna i den kyliga luften. Nu sitter jag i åkdonet; hästarna sätta sig plötsligt i rörelse, och telegan börjar skaka och rassla. Jag åker förbi kyrkan, kullen och dammen; ångan stiger nästan omärkligt upp från vattenytan. Det känns en smula kyligt; jag slår upp rockkragen och försjunker i dvala. Hästarna plumsa i vattenpölarna, så att det skvätter kring hovarna.; kusken visslar. Så tillryggaläggas några verst... Synranden purpurfärgas: i björkarna vakna kajorna och flyga tafatt omkring, sparvarna kvittra vid de mörka höladorna.


Oblomov
I sin våning i ett av de stora husen vid Gorochovajagatan i Petersburg, som kunde rymma en hel småstads befolkning, låg Ilja Iljitj Oblomov denna morgon i sin bädd.
Han var en man på ett par och trettio år, han var av medellängd, han såg icke illa ut och hade mörkgrå ögon, men hans drag bar intet spår av en koncentrerad tanke eller en bestämd ide. Som himmelens fåglar tycktes tankarna flyga över detta ansikte, de fladdrade till i ögonen, de satte sig att vila på de halvöppna läpparna, de gömde sig i pannans lätta veck, och så var de plötsligen försvunna och över hela ansiktet bredde sig sorglöshetens varma, lugna skimmer. Och från ansiktet spred sig sorglösheten över varje rörelse och varje lem, ja, ända till vecken på hans nattrock.
Det hände väl, att hans blick fördystrades av något som liknade ett uttryck av trötthet eller leda. Men varken tröttheten eller ledan kunde för ett ögonblick utplåna den vekhet som icke blott var det förhärskande uttrycket i hans ansikte, utan uttryckte hela hans själ, som så öppet och klart lyste fram ur hans ögon, ur hans leende, ur varje handrörelse, varje nickning med huvudet. Och en kall, ytlig iakttagare skulle kastat en blick på Oblomov och sagt: "En hjärtans god person, men inte så värst klyftig, tycks det." Men en iakttagare som såg djupare och var mer sympatiskt stämd skulle stannat och sett in i detta ansikte och skilts från det helt angenämt berörd och med ett tankfullt leende.
Ilja Iljitj hade en ansiktsfärg som varken var rödlätt eller mörk, inte heller var den påtagligt blek, nej den var helt neutral eller såg så ut, kanske därför att Oblomov var nästan för pussig och fet för sina år, vilket väl kunde ha sin orsak i brist på luft eller brist på motion, eller måhända av båda delarna. Och den vita halsen, de små fylliga händerna och de mjuka skuldrorna skvallrade om att hela denna varelse var litet för omanligt bortklemad.
(övers. Hjalmar Dahl)


För Ry2 ytterligare denna dikt av Tjuttjev (försök att översätta den!):


Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали.
Лил теплый летний дождь – его струи
По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала – увлечена,
Погружена в сознательную думу...

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как всё это я любила!»

Любила ты, и так, как ты, любить –
Нет, никому еще не удавалось!
О господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Bildvisning Lermontov etc

Inläggav switt » ons mar 04, 2020 3:28 pm

switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Modern roman att redovisa, tips

Inläggav switt » ons mar 04, 2020 3:29 pm

Här är en lista med tips på modern roman att redovisa sista gången. Presentationen ska vara på MAX 10 minuter. Säg något om författaren, berätta kort om innehållet, sätt in boken i den ryska litteraturhistorien. Du får gärna göra uppgiften tillsammans med någon annan i gruppen.

https://www.dropbox.com/s/q7dy8nfe9f4bi ... T.doc?dl=0
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Uppgifter till 10 mars 2020

Inläggav switt » ons mar 04, 2020 3:30 pm

Läs Dostojevskijs Anteckningar från ett källarhål (också översatt som Anteckningar från källarhålet, Anteckningar från underjorden och En underjordisk dagbok).

Läs Dostojevskijs Brott och straff.

Läs i artikelkompendiet Michail Bachtins kapitel om Dostojevskijs polyfona roman.

Läs Per-Arne Bodins text om Dostojevskij (ur Kyssen i Ryssland) här:
https://www.dropbox.com/s/0cjx6x6qazm11 ... t.pdf?dl=0

Läs också gärna denna rykande färska understreckare om Dostojevskijs romaner:
https://www.dropbox.com/s/xusrzhyirwx13 ... 1.doc?dl=0


Fundera över följande frågor:

Anteckningar från källarhålet

1. Vilken genre tillhör Anteckningar från källarhålet?


2. Vilka två människotyper talar källarmänniskan om?


3. Tycker du att Georg Lukacs uppfattning om hjältarna hos Dostojevskij som alienerade storstadsmänniskor stämmer på huvudpersonen i Anteckningar från källarhålet? Lukacs skriver:
"deformationen av deras moraliska ideal växer fram ur det samhälleliga eländet i en modern storstad."


4. Tycker du att Michail Bachtins idéer om polyfoni och dialogicitet i Dostojevskijs verk stämmer på Anteckningar från källarhålet?
Alltså en idédebatt mellan människor och inom en människa utan en författarröst som domare av vad som är rätt och fel. En dialog där också varje replik i sig redan också innehåller motpartens argument och språk.

Bachtin skriver:
I "källarmänniskans" bekännelse slås vi framför allt av den extrema och skarpa inre dialogiseringen: här finns bokstavligen inte ett enda monologiskt, fast och icke upplöst ord. Redan från den första meningen börjar hjältens tal knyta sig och brytas sönder under inflytandet av ett föregripet främmande ord, med vilket han från allra första början inträder i en intensiv inre polemik. "


5. Tycker du att Nikolaj Berdjajevs uppfattning om den fria viljan som det viktigaste temat hos Dostojevskij stämmer in på Anteckningar från källarhålet?


6. Tycker du att Lev Sjestov har rätt när han menar att Anteckningar från källarhålet handlar om att alla ideal har förlorat sitt värde, att Dostojevskij skildrar den "onda" människan och anklagar idealismen för att inte innebära något gott för mänskligheten. Sjestov skriver:
"Det återstår bara en sak: att överge den fruktlösa kampen /efter ideal/ och gå med skepticismen och pessimismen för att se vart dessa för människan."


7. Finns godheten och kristendomen som ett värde i texten över huvud taget?


Brott och straff

1. Vilken genre tillhör romanen?

2. Varför begår Raskolnikov brottet?

3. Tycker du att porträttet av honom är psykologiskt trovärdigt? Är Dostojevskij en bra psykolog?

4. Vad står Svidrigajlov för i romanen?

5. Berätta om Lebeziatnikov och Luzjin? Vad representerar de idémässigt?

6. Vad står familjen Marmeladov för?

7. Berätta om Sonja. Vad representerar hon idémässigt i romanen?

8. Stämmer Bachtins beskrivning att Brott och straff är en polyfon roman?

9. Enligt Bachtin utspelar sig Dostojevskijs romaner "på gränsen". Tycker du att det stämmer i detta fall?

10. Hur slutar romanen? Är slutet entydigt?

11. Vilken roll spelar vädret i romanen?

12. Jurij Lotman har hävdat att död och uppståndelse är ett centralt tema i rysk 1800-talslitteratur. Stämmer det på Brott och straff?
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Bildvisning Dostojevskij

Inläggav switt » tis mar 10, 2020 11:12 pm

https://www.dropbox.com/s/ctr6bslbunbfk ... .pptx?dl=0

Extramaterial:
Sovjetisk spelfilm från 1980: 26 dagar i Dostojevskijs liv
https://cinema.mosfilm.ru/films/34784/

Handlar om när Dostojevskij lyckades skriva färdigt sin roman Spelaren med hjälp av den unga stenografen Anna Snitkina. Med den kände skådespelaren Anatolij Solonitsyn (flera roller i Tarkovskij-filmer). Tyvärr otextad...
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Uppgifter till 17 mars 2020

Inläggav switt » tis mar 10, 2020 11:13 pm

Läs Tolstojs Anna Karenina och G.S. Morsons text om romanen i artikelkompendiet.

Frågor/uppgifter till Anna Karenina

1. Berätta något om förhållandet Kitty - Levin.

2. Berätta något om förhållandet Dolly - Stiva.

3. Berätta något om triangeln Anna - Karenin - Vronskij.

4. Vilken typ av roman är Anna Karenina? Jämför den med någon annan roman i världslitteraturen.

5. För ryskstuderande: Nämn ett utmärkande stildrag i första sidans text. Hur har detta stildrag överförts i den svenska översättningen?
https://ilibrary.ru/text/1099/p.1/index.html

6. Vilken typ av berättare finns i romanen? Är han allvetande eller är han en utanförstående? Berättas romanen från någon speciell hjältes synvinkel? Sympatiserar berättaren med någon av sina karaktärer? Visar han sitt avståndstagande mot någon?

7. Hur hålls romanen ihop till en helhet?

8. Hur vill du tolka epigrafen (mottot)?

9. Vilka områden av samhällslivet finns med i romanen?
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Gamla tentor

Inläggav switt » tis mar 10, 2020 11:27 pm

Fram till förra året var tentorna uppdelade på 5-poängskursen (Ryska II) och 7,5-poängskursen (fristående). De finns att titta på här:

https://stockholmuniversity.app.box.com ... 1884865293

https://stockholmuniversity.app.box.com ... 1884481791

Den gemensamma tenta som givits sedan dess kan man se exempel på här:
https://www.dropbox.com/sh/qo8zlw301u2y ... 5BFCa?dl=0
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

INFO med anledning av coronaläget

Inläggav switt » sön mar 15, 2020 1:13 pm

Verksamheten vid Stockholms universitet fortsätter som vanligt t.v. men medarbetare och studenter uppmanas följa myndigheternas rekommendationer. Du hittar allmän info via https://www.su.se/corona

Som du kan läsa på sidan ovan, uppmanas "alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta”. Om du tillhör en riskgrupp har du givetvis också rätt att stanna hemma.

Jag undersöker möjligheterna att använda nätmötesstjänsten Zoom för att den som måste stanna hemma ska kunna delta i undervisningen framöver.

Det kan därför vara en god idé att förbereda sig på detta redan nu.

För att delta behöver du antingen Zoom-klienten - https://zoom.us/download - eller webbläsaren Chrome. Laddar du ner klienten, så kan du logga in med ditt su-konto (studentinloggningen) enligt instruktioner på den här sidan: https://serviceportalen.su.se/article/1055139 men det går också att registrera ett nytt, gratis konto om man föredrar det. Ansluter du till mötet via Chrome, så behövs ingen inloggning, men då har man inte full funktionalitet.

Återkommer med mer info!

Sanna
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

DIGITAL UNDERVISNING FR O M TISDAG 17 MARS

Inläggav switt » tis mar 17, 2020 1:07 am

Institutionsledningen har beslutat att vi ska gå över till digital undervisning fr o m tisdagen den 17 mars. Ingen campusundervisning idag alltså! Jag kommer att försöka hålla föreläsningen om Tolstoj via nätmötestjänsten Zoom enligt schemat kl. 15.00. Installera Zoom på era datorer enligt instruktionen nedan i god tid! Strax före 15.00 kommer jag att lägga upp en länk här på Forumsidan som ni ska klicka på för att komma till vårt "klassrum".

Ladda ner Zoom-klienten https://zoom.us/download
Logga in med ditt su-konto (studentinloggningen) enligt instruktioner på den här sidan: https://serviceportalen.su.se/article/1055139
• Kontrollera att ljud och video fungerar på din dator.
• Observera var ljudsymbolen ”Mute” / ”Unmute” sitter så att du kan sätta på och stänga av din mikrofon om du vill prata alt. inte störa.
• För föreläsningar via Zoom är det en fördel om du stänger av din videokamera så du spar bandbredd för alla deltagare. Sätt bara på kameran när den behövs, t.ex. vid interaktiv undervisning i mindre grupper.Vi ses virtuellt!

Sanna
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Länk till föreläsningen

Inläggav switt » tis mar 17, 2020 1:32 pm

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/304302843

Anslut via denna länk till föreläsningen. Länken fungerar från 14.40. Föreläsningen startar kl. 15.00.
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Bildvisning Tolstoj

Inläggav switt » tis mar 17, 2020 11:20 pm

https://www.dropbox.com/s/bmx37ob59xdwc ... .pptx?dl=0

Extramaterial

Tolstoj talar till barnen på Jasnaja Poljanas skola (ljudupptagning):
https://www.youtube.com/watch?v=sQ2z0nBSnsM
Tolstoj säger: Tack för att ni kommer till min skola! Men det finns barn som busar. Busa inte! Det jag säger er kommer ni att behöva. När jag inte längre finns ska ni komma ihåg att gubben lärde er det som var gott.

Journalfilm (kinochronika) från Tolstojs sista år:
https://www.youtube.com/watch?v=tk4whJ2aURY
Sista resan till Moskva tillsammans med Sofia Andrejevna, familjen och lärljungen Tjertkov; promenader, ridtur, begravningen

Sovjetisk filmatisering av Anna Karenina:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5YutOD ... GpWVV-xgvd


Artikel av Per-Arne Bodin om mottot i Anna Karenina
https://www.dropbox.com/s/vhtewv9f6148w ... o.doc?dl=0
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Uppgifter till 24 mars 2020

Inläggav switt » tis mar 17, 2020 11:21 pm

Läs Körsbärsträdgården av Anton Tjechov.

Hittar du ingen bokutgåva (det finns flera olika översättningar) har du en text här:
https://www.dropbox.com/s/jsn6z5lrtih3j ... 4.pdf?dl=0


originaltext:
http://ilibrary.ru/text/472/p.1/index.html

Frågor att fundera över:
1. Går det att göra en marxistisk tolkning - en pjäs om olika klasser? Den historiska dialektiken?


2. Går det att göra kärleken till huvudtema?


3. Var finns det komiska i pjäsen? Den kallas ju av Tjechov själv för en komedi.


4. Vem är huvudperson i pjäsen?


5. Vad finns det att säga om förhållandet herrskap – tjänstefolk?


6. Kommunikationslöshetens problem. Hur går det för personerna att kommunicera med varandra?


7. Är Körsbärsträdgården en realistisk pjäs? Finns det symboler i den?


8. Vilken betydelse har pauserna? Vad kan man säga om tiden i pjäsen?


9. Vad händer i de olika akterna?


10. Vilken betydelse har rekvisitan?
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

NÄTFÖRELÄSNING 24 mars 2020

Inläggav switt » lör mar 21, 2020 3:13 pm

Vi fortsätter med distansundervisning tills universitetsledningen kommer med andra besked.

Föreläsningen den 24 mars om Tjechov kommer att ske på samma sätt som föreläsningen om Tolstoj, d.v.s. via nätmötestjänsten Zoom enligt schemat kl. 15.00. Länk till föreläsningen kommer att läggas ut här på Forum 14.45.

Ni som ännu inte har installerat Zoom på era datorer, gör det nu enligt instruktionen nedan:

Ladda ner Zoom-klienten https://zoom.us/download
Logga in med ditt su-konto (studentinloggningen) enligt instruktioner på den här sidan: https://serviceportalen.su.se/article/1055139
• Kontrollera att ljud och video fungerar på din dator.
• Observera var ljudsymbolen ”Mute” / ”Unmute” sitter så att du kan sätta på och stänga av din mikrofon om du vill prata alt. inte störa.
• Låt din videokamera vara på när du anslutit till föreläsningen (tills jag eventuellt ber dig stänga av den).

Vi ses virtuellt!

Sanna
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Länk till föreläsningen

Inläggav switt » tis mar 24, 2020 3:44 pm

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/477132240

Anslut via länken ovan till föreläsningen. Start 15.00 enligt schema.
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Bildvisning Tjechov

Inläggav switt » tis mar 24, 2020 11:09 pm

https://www.dropbox.com/s/v6eo46u2sj6wb ... V.ppt?dl=0

Extramaterial Körsbärsträdgården

Föreställning från 1970 med Margaretha Krook som Ranevskaja (i regi av Ernst Günther)
https://www.oppetarkiv.se/video/5851934

Föreställningar på engelska med Judi Dench:


https://www.youtube.com/watch?v=CtrbZx6AOxQ (1981, Part1/4)
https://www.youtube.com/watch?v=RAsA8F8uErQ (Part 2/4)
https://www.youtube.com/watch?v=E72A1GoW548 (Part 3/4)
https://www.youtube.com/watch?v=R1VzxuQZEN4 (part 4/4)


Jämför: föreställning från 1962, "with young and beautiful Judi Dench"
https://www.youtube.com/watch?v=eeFMWSbincc (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=mV2sCfsevuU (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=ai3a-lyKFbU (part 3)


Text på ryska
http://ilibrary.ru/text/472/p.1/index.html
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm

Uppgifter till 31 mars 2020

Inläggav switt » tis mar 24, 2020 11:10 pm

Läs nedanstående dikter i diktkompendiet och fundera över frågorna till respektive dikt. Frågor som har med ryska språket att göra gäller förstås Ry2-studenterna (som skall läsa dikterna både i original och översättning).


Brjusov, Till en ung poet

1. Hur vill du karakterisera Brjusovs syn på poeten?

2. Vad kallas den inställning till konsten som dikten uttrycker?

3. Vad finns i den framtid som det talas om?

4. Tycker du att det är en bra dikt?

5. Vad anser du om översättningen?


Annenskij, September

1. Vilket landskap skildras i dikten?

2. Vilken inställning uttrycks till hösten?

3. Vad står lotusen för i dikten?

4. Tycker du att dikten är konkret eller abstrakt? Är den "realistisk"?


Blok, Flickan sjöng i kyrkokör

1. Vilken stämning uttrycker dikten?

2. Vilken historisk bakgrund antyds av datumet?

3. Utspelas dikten i en ortodox kyrka?

4. Vilket är barnet i dikten?

5. Är dikten symbolistisk?


Blok, Natt, gata...

1. Vilket är diktens landskap?

2. Vilken är grundstämningen i dikten?

3. Vilken funktion har upprepningarna? Vilka är upprepningarna förresten?

4. Finns det någon utväg i dikten?

5. Dikten har kallats en självmordsdikt? Håller du med om det?


Achmatova, Kväll (Musiken gled genom parken...)

1. Var befinner sig poeten?

2. Vad gör hon?

3. Vad hade hon väntat sig och hur blev det?

4. Vad anser du om översättningen av dikten?

5. Achmatovas dikter har ibland beskrivits som kortnoveller. Tycker du att det stämmer?


Achmatova, Svart ligger havsträdgårdsvägen

1. Var utspelar sig dikten?

2. Vad kan du säga om de tre personerna i dikten?

3. Tycker du att poeten är en god psykolog?

4. Blir du gripen av dikten?
switt
 
Inlägg: 379
Blev medlem: tis jan 03, 2017 2:40 pm


Återgå till KPSL

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron