Rysslands kultur- och idéhistoria, 7,5 hp, VT2020

"Kultur och politik i Slaviska länder, 30hp" (vars delkurser motsvarar de fristående 7.5p-kurserna: PIOI, PoKI, PoLi, RIOI, RyLi, RySPE, RyKI, RyKu och TNLGH; dessa hittar du alltså här!)

Rysslands kultur- och idéhistoria, 7,5 hp, VT2020

Inläggav alepe » tor jan 30, 2020 2:23 pm

Välkommen till kursen »Rysslands kultur- och idéhistoria» (RyKI, 7,5 högskolepoäng) vårterminen 2020!

(Se här också om du går delkursen Kultur- och idéhistoria på Ryska III, 3 hp. Du går då på föreläsningarna 1–7 och följer litteraturrekommendationerna under forumet för Ryska III. Uppdatering inför och efter de enskilda föreläsningarna görs emellertid bara här.)

Kursens innehåll:
I kursen ges en översikt över Rysslands kultur- och idéhistoria samt en djupare analys av vissa centrala
problem med relevans för förståelsen av Ryssland idag. En viss uppmärksamhet ägnas också åt metodfrågor.

Föreläsningsschema (alla föreläsningar kl. 18:00–19:45). Föreläsningarna 1–7 även för Ryska III. Delkurs: Kulturhistoria. 3 hp
1. Må. 3/2. Introduktion. Arvet från Bysans I: Språk och religion (Alexander Pereswetoff-Morath). Lokal: F413
2. Må. 10/2. Arvet från Bysans II. Den frånvarande renässansen (Alexander Pereswetoff-Morath). Lokal: F413
3. Må. 17/2. Peter I och upplysningen: Dualismen (Alexander Pereswetoff-Morath). Lokal: F413
4. Må. 24/2. Slavofiler och »västerlänningar»: Ryssland som mittens rike (Alexander Pereswetoff-Morath). Lokal: F413
5. Må. 2/3. Realism till modernism (Per-Arne Bodin). Lokal: F413
6. Må. 9/3. Sovjetisk kultur (Per-Arne Bodin). Lokal: F413
7. Må. 16/3. Postsovjetisk kultur (Per-Arne Bodin). Lokal: F413
8. Må. 23/3. Rysk kyrkomusik och konstmusik (Alexander Pereswetoff-Morath). Lokal: F413
9. Må. 30/3. Från kvinnofrågan till kvinnoemancipation (Yulia Gradskova). Lokal: F413
10. Må. 20/4. Vetenskapens utveckling och idéspridning i Ryssland 1800–2000 (Joakim Philipson). Lokal: F413.

Schemaändringar
Eventuella förändringar i föreläsningsschemat anslås på forum och lokalförändringar i TimeEdit (jfr nedan, schema). Ha för vana att alltid dubbelkontrollera i TimeEdit inför föreläsningen!

Kurslitteratur
• Kursbok: N. Rzhevsky (red.). The Cambridge Companion to Modern Russian Culture, 2nd edn. 2012 (kapitel 1–7 + 9–10; ni rekommenderas också mycket starkt att läsa kapitel 8 om litteratur). Märk att Stockholms universitetsbibliotek har tagit in boken elektroniskt och du har tillgång till kapitlen om du är inloggad med su-konto och söker i katalogen: http://www.su.se/biblioteket Har ni problem, vänd er till bibliotekets support. En följd av att att kursboken är tillgänglig elektroniskt gör att boklådor varit mindre benägna att själva ta in ett lager.

Därutöver ingår som obligatorisk litteratur:
• De två kompendierna Rysslands kultur- och idéhistoria (RYKI). Kompendium I–II. De länkas här i elektronisk form:
Kompendium I: https://www.dropbox.com/s/pxvkar75ir430l3/RyKI_Komp1_2019_komprim.pdf?dl=0 (98 MB)
Kompendium II: https://www.dropbox.com/s/4k344yqkhcfj33p/RyKI_Komp2_2019_komprim.pdf?dl=0 (29 MB)
Notera att de går utmärkt att ladda ned även om du inte har Dropbox. Klicka dig bara fram till alternativet att du vill ladda ned utan att logga in och utan att skaffa Dropbox!

Samt en artikel utanför kompendierna:
• Lena Jonson, »Konst och politik under Putin». Nordisk Østforum 28:2 (2014), ss. 119–140: https://www.idunn.no/file/pdf/66708642/konst_och_politik_under_putin.pdf
Ytterligare en eller två artikel kan komma att tillkomma under kursens lopp.

Som ett led i institutionens strävan att hushålla med våra resurser finns kompendierna primärt tillgängliga i elektronisk form. I pappersform finns de endast genom Print-on-demand. Vill ni köpa utskrivna versioner, vänd er till institutionens expedition och administratör Fredrik Dufwa (rum E470, tel: 08-16 33 32; epost: fredrik.dufwa@slav.su.se)

Kursens webbsida
https://www.slav.su.se/utbildning/alla-utbildningar/ryska-ryssland/ryssland

Kursplan
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/8079/9720 /märk att den där angivna kurslitteraturen är föråldrad!/

Schema i TimeEdit
http://slav.su.se/z/RYKIV20

Examination
Examinationen för den fullständiga RYKI-kursen sker i form av salsskrivning d. 9/5 (omtentamen d. 3/6), bägge tillfällena i sal D416 – jfr schema! Poängen (7,5 hp) registreras efter godkänt resultat på salstentamen.
(Betygsskala A–F). UPD 18/3 12:15: Med anledning av Coronaviruset blir det alltmer sannolikt att examinering kommer att ske genom hemtentamen. Information kommer att ges när den finns, men den är avhängig av framtida beslut uppifrån.

Kursansvarig: docent Alexander Pereswetoff-Morath, apm@slav.su.se
Senast redigerad av alepe ons mar 18, 2020 1:18 pm, redigerad totalt 3 gånger.
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Inför första föreläsningen

Inläggav alepe » tor jan 30, 2020 2:25 pm

Läs gärna inför föreläsningen:
The Cambridge Companion to Modern Russian Culture, 2nd edn [Huvudkursbok, hädanefter: CCRC], kapitlen Language och Religion (gärna även Russian cultural history: introduction).

I Kompendium I:
Bodin, Ryssland och arvet från Bysans, ss. 19–25.
Och gärna även: Bodin, Ryssland: Idéer och identiteter, ss. 110–128, 57–72.

Märk att CCRC dels går att köpa som bok (men jämför ovan), dels finns tillgänglig i elektronisk form från Stockholms universitetsbibliotek för studenter med su-konto (har ni problem, kontakta bibliotekets support): http://www.su.se/biblioteket

Om du inte var på det allmänna informationstillfället för studenter i veckan, se noga igenom rundturen (http://www.slav.su.se/rundtur).

Välkommen!

Alexander Pereswetoff-Morath
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Efter föreläsning 1

Inläggav alepe » tis feb 04, 2020 4:13 pm

Studenter!

Under första lektionen fick vi viga mycket av den första timmen till olika former av introduktioner, vilket försköt planen något.

Vi behandlade inledande aspekter av det kulturella arvet från Bysans, och fick inleda med att presentera Östrom/det bysantinska riket som sådant. Därefter behandlade vi aspekter av synen på bilden och ikonerna, som ärvts av Rysslands föregångarkultur, Kiev-Rus´, och delvis ännu går att skymta i rysk kultur.

Nästa gång
Nästa gång går vi vidare med Kiev-Rus´ dop år 988, som vi redan nämnt med ett par ord, berörde i anslutning till ikonteologin skönhetens och de estetiska kvaliteternas betydelse i den ryska religionen. Så går vi vidare till kyrkoslaviskans stora roll i rysk kulturutveckling, hur den kom till, hur den kom att användas och vilka följder detta fick. Vi kommer att tala om monasticismen (munkväsendet) och den frånvarande renässansen och förhoppningsvis även något om härskarens roll och världslig medeltida kultur.

Inför denna föreläsning gäller samma lästips som inför den första. Läs gärna också i CCRC sidorna 94–98 samt i Kompendium I:
Bodin, Ryssland och arvet från Bysans, ss. 26–36.

i det längre Bodinhäftet om »Den ryske härskaren», »Det heliga Ryssland» och »Ryssland och det antika arvet», [UPD:] samt i CCRC sidorna 94–98.

Kronologi och geografi
Jag rekommenderade er att bekanta er med huvudpunkterna i den ryska historiens kronologi och geografi genom någon enklare bok om Rysslands historia eller t.ex. en wikipediaartikel såsom https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Russia eller (litet väl kortfattat och översiktligt) https://sv.wikipedia.org/wiki/Rysslands_historia I kursboken hittar ni också en nyttig kronologisk uppställning där historiska händelser och skeden sätts i relation till olika kulturella »produkter».

En bra – men ganska ambitiös – bok att bläddra i, om ni skulle ha tillgång till den, är Geoffrey Hoskings Russia and the Russians. Hans Russian History. A Very Short Introduction har jag själv aldrig läst, men är övertygad om att den är utmärkt.

Vi ses nästa måndag! Jag har bett lokalansvariga att försäkra sig om att det finns 40 stolar på plats, vilket inte var fallet igår!

AlexanderNedan finner ni de »tavelpunkter» och bilder som jag visade på skärmen under föreläsningens gång samt den lilla anteckningsfilen:

»Tavla»
https://www.dropbox.com/s/v1g5dct5xj9kocx/Rysk%20kulturhistoria_1f%C3%B6rel._tavla_vt20.pdf?dl=0

»Bilder»
https://www.dropbox.com/s/aih9khrwdzdkjkb/Rysk%20kulturhistoria_f%C3%B6rel%C3%A4sn.1_bilder_vt20.pdf?dl=0

»Anteckningar»
https://www.dropbox.com/s/qaf6db9t882nsdq/Lektion_1.rtf?dl=0
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Efter föreläsning 2

Inläggav alepe » tis feb 11, 2020 6:25 pm

Studenter!

Måndagens föreläsning behandlade Arvet från Bysans 2: kyrkoslaviskan och den frånvarande renässansen samt klosterväsendet och hesykasmen. Pga specifika frågor fick jag också tillfälle att tala något om det s.k. nordmannainflytandet i samband med bildandet av staten Rus´; även Rus´ som gemensamt ursprung för Ryssland, Ukraina och Belarus (Vitryssland) fick sin diskussion, och vi nämnde hur centrum för den rusiska och senare ryska staten genom seklen flyttats från Kyjiv till Moskva (en mellanlandning i Vladimir nämnde vi inte) till Sankt Petersburg (från början av 1700-talet) och tillbaka till Moskva (från Sovjetunionens bildande).

Nästa gång
Vi utelämnade en helt liten del av diskussionen av det ryska munk- och klosterväsendet under medeltiden, men det tar ni lätt igen genom att en gång till läsa avsnittet om Yogin och kommissarien hos Bodin, som ni hade läst till den här föreläsningen. Nästa gång behandlar vi huvudsakligen de gammaltroende, Peter I:s reformer och Uspenskijs och Lotmans tes om den ryska dualismen [UPD. jämför dock extrainlägg nedan!]. Vi kommer också att nämna teorin om Moskva som det Tredje Rom, som inte är fullt så självklar som det kan verka i viss litteratur, samt det intellektuella inflytandet från Ruthenien/Ukraina. Eventuellt berör vi också härskarens roll, som en sista del av arvet från Bysans.

Läxa
– Anisimov: Peter den Store i Kompendium I. Detta läses även av Ryska III
– Lotman & Uspenskij: Binary Models... i Kompendium I. Ej obligatoriskt för Ryska III
– Bodin: Ryssland och arvet från Bysans i Kompendium I, ss. 33–40. Detta läses även av Ryska III. (Jfr även här med kursbokens ss. 50–56.)
–Kursboken, ss. 90–99; repetera ss. 50–59

Ni som läser Ryska III bör läsa Bodin ss. 39–40 särskilt uppmärksamt, eftersom vi delvis kommer att diskutera innehållet där utifrån Lotmans och Uspenskijs originalartikel, som ingår i RyKI. Ni har också denna tillgänglig i Kompendium I, om ni blir intresserade!

Väl mötta på måndag!

Alexander

»Tavla»
https://www.dropbox.com/s/ugy7c5i6s7c9nk9/rysk%20kulturhistoria_foerel.2_tavla.pdf?dl=0

»Bilder»
https://www.dropbox.com/s/6k0v2qb3iiq7isi/rysk%20kulturhistoria.%20foerel.2_bilder.pdf?dl=0
Senast redigerad av alepe mån feb 17, 2020 4:10 pm, redigerad totalt 1 gång.
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Inför föreläsning 3

Inläggav alepe » mån feb 17, 2020 4:09 pm

Studenter!

Under förberedelserna har jag beslutat mig för att ändå säga några ord om härskaren i den ryska kulturen. Jag sade ju sist att det får bli om vi får tid.

Möjligen får vi då också skjuta på dualismteorin till nästa gång, så att vi hinner tala om Peter I och hans reformer innan vi går in på den. Håll då det ni läst om den teorin i minnet när vi talar om dels de gammaltroende, dels tsar Peter.

/Alexander
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Efter föreläsning 3

Inläggav alepe » tis feb 18, 2020 4:54 pm

Studenter!

Under dagens föreläsning talade vi först om bilden/de konkurrerande historiska bilderna av härskaren och gick därefter in på tesen om Moskva – det tredje Rom, som visar sig vara en delvis ohistorisk doktrin. Dvs. den uppkom verkligen på 1500-talet, men inga världsliga makthavare visar sig någonsin känna till den innan den blir populär bland historiker och tänkare under andra hälften av 1800-talet, då källtexten givits ut i en vetenskaplig utgåva! Vi talade om »det andra Rus´» och det ukrainska – delvis belarusiska – inslaget i rysk protovetenskap och idéhistoria på 1600-talet, därefter övergick vi till de gammaltroende samt Peter I:s reformer.

Nästa gång
Nästa gång inleder vi med c:a 20 minuter om Lotman och Uspenskij (jfr ovan »Efter föreläsning 2»). I övrigt kommer vi att tala om:
• Rysslands geografiska förutsättningar. Asien och Europa (möjligen hinner vi då också ägna några ord åt judarna i Ryssland)
• 1700-talets upplysning; slavofiler och »västerlänningar» främst under 1800-talets första hälft.

Läs till nästa gång:
– Kapitlet Asia i kursboken
– I kapitlet The West i kursboken, ss. 99–105 (men fortsätta gärna till slut – hela kapitlet är obligatorisk kurslitteratur inför tentamen)
– I kapitlet Ideological structures i kursboken, ss. 113–133
– Hosking: »Uppkomsten av en intelligentsia…» i kompendium II. (Märk att denna även läses av Ryska III, trots att den återfinns i kompendium II).

De tre texterna ovan gäller alla studenter. Därutöver gäller för RyKI-studenterna (men inte Ryska III):
– Fovet: »Tjaadaev: dåre…» i Kompendium I
– Skott: »200 år i Ryssland» i Kompendium II.

• Presentationen från föreläsningen finner ni här: https://www.dropbox.com/s/sn326oj3ur7mr12/Rysk%20kulturhistoria_foer.3_tavla_2020_minskad.pdf?dl=0

• Om någon blev nyfiken på omvärderingen av «Tredje Rom»-tanken, finns en av de två grundläggande artiklarna (av Marshall Poe) fritt tillgänglig här: https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1997-811-25-Poe.pdf

Väl mötta nästa måndag!

Alexander

PS Angående en av frågorna på föreläsningen så dyker verkligen termen »Velikaja [stora] Rosija» upp parallellt med »Velikaja Rusija/Velikaja Rus'» i officiella dokument med tsartiteln redan under Ivan IV (mitten av 1500-talet) och inte först under Boris Godunov (slutet av seklet), som var det senaste jag vid eftertanke kunde erinra mig. Se, för den ryskkunnige, exempelvis [url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Наименования_Российского_государства[/url] med intressanta facsimile av dokument.
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Ang. fråga om bredvidläsning på svenska

Inläggav alepe » mån feb 24, 2020 4:17 pm

Jag har fått en fråga om huruvida det finns någon hygglig bredvidläsningsbok på svenska som går att få tag på i bokhandel/bibliotek. Jag sitter just och bläddrar i Bengt Jangfeldts långessä i bokform Vi och dom. Om Ryssland som idé (Wahlström & Widstrand, 2017). Den utgår uttryckligen från Rysslands ställning mellan »öst» och »väst», eller mellan »Europa» och »en egen väg»/en »rysk idé», så det är mycket som inte återfinns där och mycket som är förenklat – men det blir ju fallet även när man föreläser! Den är emellertid lätt att ta till sig och skriven av en person med stor egen erfarenhet och beläsenhet inom rysk historia, så är ni på jakt efter något för att komplettera/ge med stadga åt era övriga litteraturstudier, så kan det vara värt att kasta en blick på den.

/Alexander

PS Detta innebär självklart inte på något sätt att den ingår i kurslitteraturen eller att det kan komma tentamensfrågor som har direkt med den att göra! Det är dock en av flera möjliga böcker som kan hjälpa er både i studierna och inför tentamen, om ni känner er i behov av mer svenskspråkig litteratur.
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Efter föreläsning 4

Inläggav alepe » tis feb 25, 2020 6:36 pm

Studenter!

Föreläsningen
På föreläsningen diskuterades i tur och ordning • Lotmans och Uspenskijs binära kulturmodell för rysk kultur-/mentalitetshistoria, • Rysslands läge mellan Europa och Asien och hur »Asien» som begrepp sällan diskuterades på samma sätt som »Europa» före 1800-talet, • 1700-talets utbildningsmöjligheter, Upplysningstidens inflytande och det ryska frimureriets stora betydelse för såväl bildning som rudimenten till civilsamhälle. Därpå gick vi via Radisjtjev in (ack alltför!) kort på idékampen mellan västvänner (zapadniki) och slavofiler. Sist i presentationen såg och ser ni också kort den tredje ideologi som i stället tsarmakten och dess byråkrati kom att förespråka på 1800-talet under lösenorden Ortodoxi, självhärskardöme och nationell identitet (narodnost', som sannolikt översätter tyskans Volkstum). Dessa lösenord myntades av utbildningsministern Uvarov. Statsmakten var varken särskilt tilltalad av den potentiellt radikala västtillvändningen eller av slavofilismen med dess positiva syn på folket (om än som ett kollektiv, jfr termen sobornost') och idealiserade syn på kyrkan och tsarmakten som den hade varit före Peter I. Som jag nämnde kan det senare i själva verket jämföras med hur man intuititivt skulle kunna tro att tesen om Moskva det Tredje Rom skulle ha fallit storfurstarna och tsarerna på läppen, medan den i själva verket riskerade att kringskära deras frihet och »definiera» dem mot deras vilja. — Er som läser Ryska III och inte behöver läsa hela artikeln av Lotman och Uspenskij utan bara genomgångarna hos Bodin i Kompendium I, vill jag tipsa om att också slå på Lotman i kursbokens index för att se mer om var olika forskare och författare valt att ta upp den »binära tesen».

Jag har velat ge våra gästföreläsare stor frihet att utforma sina föreläsningar, och som jag berättat kommer Per-Arne Bodin på sina tre föreläsningar inte minst att ägna sig åt synteser i form av en diskussion av bildkonstverk och konströrelser som uttryck för vad som sker i kulturhistorien i stort. Som jag underströk innebär detta självfallet inte att kurslitteraturen i övrigt inte skulle vara central vid examinationen.

Läsläxa
I kursboken
Ni som går RYKI läser i kursboken ss. 213–232 ur kapitlet om konst. (Jag tipsar gärna även er som läser Ryska III om att skumma detta kapitel, för att stödja er inför föreläsningen; men detta är för er självfallet inte något tvång eller tentamenskrav!)

I kompendierna läser både RYKI och Ryska III:
Christer Bouij, "Några nedslag i rysk musikhistoria" i Kompendium 1, ss. 1–9 (i artikelns egen paginering). (På RYKI-delen kommer vi sedan att återkomma till detta ämne i en separat föreläsning.)
Alan Bird, "Fin-de-siècle Movements and Reactions" i Kompendium 1.

Ni som går RYKI läser även:
James H. Billington, Crescendo i Kompendium 2.
Per-Arne Bodin, Terrorismen som religion och teater i Kompendium 2.
Gösta Bergman. Den moderna teaterns genombrott i Kompendium 2.
UPD. (denna får ni alltså läsa i ljuset av föreläsning 5): Ivor Guest. The Age of Petipa i Kompendium 2

Planera vidare så att ni under de närmaste tre veckorna har möjlighet att läsa de kapitel i kursboken som ni ännu hunnit med av dem som ingår i er respektive kurs, så att ni inte bara gör det jäktat inför tentamen. Totalt ingår i RYKI kapitel 1–7 + 9–10, medan Ryska III läser kapitel 1–6. Kapitel 10 (om musik) kommer vi i RYKI dock att återkomma till om fyra veckor, i föreläsning 8.

/Alexander

Gårdagens presentation: https://www.dropbox.com/s/oyj7gtudxh6bvby/Rysk%20kulturhistoria_foerel.4_tavla_2020_mindre.pdf?dl=0

PS UPD På särskild förfrågan från dem som redan vill förbereda sig med hjälp av tidigare tentamina – och närmast till tentamen är det ju för Ryska III! – har jag länkat till sådana nedan. (Annars brukar jag jag ge dessa länkar något senare på kursen.) Några mönstersvar finns inte.

Tänk dock på att den nuvarande kursboken infördes först VT18 och började då gradvis implementeras. Därför är det fullt möjligt att det kommer ett par frågor som inte återspeglas i extentamaterialet. I synnerhet kommer det sannolikt någon mer övergripande/syntetiserande fråga för dem som siktar på de högsta betygen (A och B). Av samma anledning kan det undantagsvis förekomma frågor i äldre tentamina som inte får något svar i den nuvarande kurslitteraturen; delvis kan det också frågor röra specifika personer/konstverk som uppmärksammats i tidigare föreläsningar men som inte tagits upp nu. Notera också att förändringar som införts i kursbeskrivningen kan ha lett till förändringar i examination.

Extentamina för RyKI finner ni här: https://stockholmuniversity.app.box.com/s/98gqkhl7bgg1etkmh7dcap063nv2sfs4/folder/51884343453
Extentamina för Ryska III finner ni här: https://stockholmuniversity.app.box.com/s/98gqkhl7bgg1etkmh7dcap063nv2sfs4/folder/51884854050

Har ni svårt att följa länkarna, gå bara till hemsidan (slav.su.se), gå vidare till »Studentinformation» längst ned till höger och välj sedan »Extentor».

PSS UPD Jag har också fått frågan om huruvida den ryska originaltexten till Lotmans och Uspenskijs artikel finns tillgänglig på nätet. Ni finner den utlagd här: https://www.ruthenia.ru/document/537293.html

/Alexander
Senast redigerad av alepe mån mar 02, 2020 7:09 pm, redigerad totalt 6 gånger.
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Meddelande från studierektorn

Inläggav alepe » ons feb 26, 2020 12:02 pm

Kolla att du har rätt epostadress i Ladok, så att du får de tentamensrelaterade meddelanden som kan komma att skickas därifrån!
Logga in på student.ladok.se.
Välj ”Mina uppgifter” och kontrollera att dina adressuppgifter stämmer.
Välj ”Ändra kontaktvägar” om du behöver ändra epostadress!
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

2 mars föreläsningen om konst

Inläggav pab » mån mar 02, 2020 11:36 pm

Här länken till presentationen:
https://www.dropbox.com/s/vrkd78icp257b ... t.pdf?dl=0

Här föreläsningens disposition:

Vandrarna

På väg mot modernismen

Modernismen

Den ryska baletten

AvantgardetSärskilt att komma ihåg

Konstens värld

Suprematism

Konstruktivism (vi går igenom detta nästa vecka)

Olika konstnärskap, olika motiv,
ungefärlig datering
pab
 
Inlägg: 398
Blev medlem: tis dec 09, 2003 4:22 pm

PS efter Föreläsning 5

Inläggav alepe » tis mar 03, 2020 5:38 pm

Märk att ni under föreläsningen fick utkristalliserat vilka konstnärsnamn under perioden ni främst bör koncentrera er på i litteraturen.

Alla läser inför Per-Arnes nästa föreläsning om sovjetisk konst och kultur
Boris Groys, "Stalins T-bana som den enda verkliga utopin" i Kompendium I
Michail Epstein,"Soil of the Russian Avant-Garde" i Kompendium I.

RyKI-studenterna läser dessutom ut kapitlet ’Art’ i kursboken.
Notera också, om ni missat uppdateringen i meddelandet efter föreläsning 4, att ni som går RyKI även skall ha läst Ivor Guest. "The Age of Petipa" i Kompendium 2.

/Alexander
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Bildvisning 9 mars

Inläggav pab » tis mar 10, 2020 12:32 am

pab
 
Inlägg: 398
Blev medlem: tis dec 09, 2003 4:22 pm

PS Efter föreläsning 6

Inläggav alepe » tis mar 10, 2020 6:24 pm

Studenter!

Igår talade Per-Arne Bodin om sovjetisk kultur och ni finner hans presentation i föregående postning.

Inför nästa föreläsning
Till nästa föreläsning, som bland annat utlovar en behandling av s.k. sots-art, läser alla Lena Jonsons artikel »Konst och politik under Putin» ur Nordisk Østforum 28:2 (2014), ss. 119–140: https://www.idunn.no/file/pdf/66708642/konst_och_politik_under_putin.pdf

Då det specifika läspensumet är litet, rekommenderar jag er att även gå igenom kapitel 6 (Ideological structures) [gäller alla] och kapitel 7 (Popular culture) [gäller RyKI] i kursboken, om ni inte redan gjort det.

Ryska III – tentamen
För er som läser Ryska III närmar sig tentamen med stormsteg. Se till att ni är i fas, så att ni helst hunnit läsa kurslitteraturen åtminstone två gånger. Fundera under den andra genomläsningen vilka övergripande teman som kommit upp föreläsningarna, särskilt om det återkommit på fler än en föreläsning, och fundera på om ni kan diskutera dem på ett resonerande och analytiskt sett. Kursens betygskriteriet anger att ni bör visa på analytisk förmåga och en förmåga att klart och otvetydigt redovisa era tankar och inte bara räkna upp fakta. Fundera exempelvis på om några teman tagits upp, där klara föreställningar om kronologi och källäge är viktigt för analysen.

/Alexander
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

För Ryska III: Viktig information om tentamen den 21/3

Inläggav alepe » tis mar 10, 2020 6:26 pm

För er som läser Ryska III (alltså ej RyKI): Institutionen inför för första gången SU:s nya regler för tentamensanmälan med anmälan senast [UPD åtta kalenderdagar] i förväg, och för er som planerar att göra den ordinarie skrivningen den 21 mars gäller att ni behöver anmäla er senast fredagen den 13 mars.

Jag beklagar att denna information når er så sent. Jag kommer att skriva till er som varit närvarande på (den obligatoriska) undervisningen. Misstänker ni att någon kan ha missat informationen, hör gärna av er till henne/honom!

/Alexander¨

PS. För er som planerar att göra omtentan den 18 april gäller att ni behöver anmäla er UPD senast den 10 april.
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Coronaviruset

Inläggav alepe » tor mar 12, 2020 4:58 pm

Studenter!

I ljuset av virussituationen diskuterar vi just nu olika lösningar inför de resterande föreläsningarna. Det hela kompliceras något av vi i skrivande stund (torsdag d. 12, kl. 16) inte säkert vet vad SU som myndighet kommer att bestämma ang. kommande vecka.

Jag kommer att uppdatera det här meddelandet. Följ med här inför måndagkvällen!

Närvaroplikt och presentation
• Jag löser er dock från närvaroplikten nu på måndag d. 16. Föreläsningen kommer preliminärt att hållas, men presentationen som länkas till här efter föreläsningen kommer att vara sådan att ni kan läsa litteraturen noggrant i ljuset av den och då vara försäkrade om att ni blir tillräckligt förberedda inför tentamen för momentet Postsovjetisk kultur. [Allt detta har medgivits av prefekten, 13/3, 15:10.]

Som överallt gäller: känner ni symptom i luftvägarna, hosta och/eller feber, stanna hemma.


Tekniska möjligheter
Eventuellt kan vi ordna med någon form av utsändning av föreläsningen till dem som föredrar att inte vara närvarande, men detta är ännu inte löst tekniskt. Följ uppdateringar här.

Tentamen för Ryska III
• För er som skall tentera nästa fredag (dvs de av er som går Ryska III): följ även för detta uppdateringar här.

UPD 13/3 kl 15:00
Under förutsättning av att universitetet är öppet som vanligt, kommer det nästan säkert (om bara Per-Arne, jag och Åke Zimmermann är friska) att finnas en videolänk till föreläsningssalen på måndag kväll för dem som vill stanna hemma men ändå följa med. Kvalitén kommer möjligen inte att vara lysande, och datorkameran kommer att vara riktad mot den vita duken – alltså ingen direktdelning av fönster – men det torde ändå vara ett hyggligt substitut.

Länken till videon, som ni i så fall får här på forumet under måndagen, bör fungera i en vanlig browser – men helst i Chrome. För bättre prestanda bör ni i god tid ladda ned nätmötesprogrammet Zoom och skapa ett personligt konto där. (Länk till programmet: https://zoom.us).

Jag hoppas kunna komma med mer teknisk information under måndagen.

Det är sannolikt att följande föreläsning, om 1,5 vecka, helt kommer att utnyttja Zoom (som då blir nödvändigt för den som vill följa på distans), men just nu måste vi ta en dag i taget.


UPD 16/3, 15:00. Kvällens föreläsning inställd
Som ni ser nedan, har Per-Arne beslutat att ställa in kvällens föreläsning [förtydligande upd:] och ger er istället presentation och instruktioner. Följ noga hans instruktioner nedan!

Fortfarande gäller att nästa veckas föreläsning kommer att ges endast via ZOOM (se ovan i detta inlägg). Det blir en utmaning för oss alla – det är för mig första gången. Mer teknisk information kommer här, men sannolikt kommer det att gå till som så att en länk kommer att läggas ut här på forumet kl 17:45 på måndag. Försök att logga in redan då (INTE först 18:00( för att hinna lösa olika problem.

Jag är i kontakt nu med kommande föreläsare för att bestämma hur de skall göra. Min utgångspunkt är att det inte kommer att vara fysiska föreläsningar. UPD 16/3, 15:45. Föreläsningarna den 30/3 och den 20/4 kommer preliminärt att endast hållas via Zoom. Detta gäller under förutsättningen att universitetet eller institutionen inte fattar några andra övergripande beslut.

Vidare undersöker jag möjligheterna att göra om salstentamen till hemtenta (gäller även Ryska III:s omtenta, men INTE ordinarietentamen).

Jag ber er att ha överseende med att flere besked än så länge är preliminära. Det är en exempellös situation, och vi försöker att få klarhet i läget och möjligheterna så snart som möjligt!

UPD 17/3 12:20
Stockholms universitet har nu beslutat att all undervisning ställs om till Zoom, som vi redan förberett oss för de senaste dagarna. Se nedan dels allmänt om Zoom, dels om följande föreläsning (uppdateras senast 12:40 idag d. 17/3). Ni som läser Ryska III — gå till det särskilda forumet för Ryska III, som kommer att uppdateras före kvällen.

Vi har instruerats att ta vecka för vecka, då nya instruktioner kan komma till oss uppifrån. Nästa föreläsning kommer helt säkert att ske via Zoom. De två därpå följande kommer nästan säkert att ske via Zoom, men följ med på forum för senaste information!


/Alexander
Senast redigerad av alepe tis mar 17, 2020 1:46 pm, redigerad totalt 11 gånger.
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Stockholms universitets informationssida om Coronaviruset

Inläggav alepe » fre mar 13, 2020 2:36 pm

Länkad finner ni Stockholms universitets allmänna informationssida om Coronaviruset. Den uppdateras kontinuerligt.

https://www.su.se/corona

/Alexander
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

OBS Inställd föreläsning 16 mars

Inläggav pab » mån mar 16, 2020 11:18 am

Hej. Jag har bestämt mig för att ställa in dagens föreläsning. Istället blir det ”Distansföreläsning” om den postsovjetiska kulturen. Min bildvisning och tre ryska filmer på engelska om den postsovjetiska kulturen. Därtill kommer Lena Jonsons artikel och min artikel om Pavlenskij.
Bildvisning: https://www.dropbox.com/s/wexxbherpafsr ... t.pdf?dl=0
Andrei Stepanov, "Conceptualism and the Deconstruction of Socialist Realism: https://www.coursera.org/lecture/contem ... lism-nLkii

Om aktionskonst

https://arzamas.academy/materials/1237

https://www.dropbox.com/s/zslmikf7zocuy ... D.pdf?dl=0


(Översikt. Rysk konst under ett sekel)

https://arzamas.academy/likbez/russian-art-xx/en?e=8

Glöm inte läsa Lena Jonsons artikel.


Frågor till föreläsningen om den postsovjetiska kulturen

1. Vad är sots art? Vad är det för skillnad mellan socialistisk realism och sots art?
När uppkom sots art? Vad har den för syfte? Vilken amerikansk motsvarighet finns det?

2. Vad är konceptualism? Hur förhåller sig denna riktning till sots art?

3. Nämn något om konstmarknaden i det postsovjetiska Ryssland?

4. Vad är aktionskonst? Ge något exempel på sådan konst i det postsovjetiska Ryssland?

5. Berätta kort om förhållandet mellan konsten och kyrkan i det postsovjetiska Ryssland.

Sök mig för frågor under hela veckan

pab@slav.su.se
0707614811 Om jag inte kan svara, så ringer jag upp. Gäller hela veckan.
pab
 
Inlägg: 398
Blev medlem: tis dec 09, 2003 4:22 pm

Zoom – instrument för nätmöten och nätundervisning

Inläggav alepe » tis mar 17, 2020 1:37 pm

De resterande tre föreläsningarna kommer med nästan fullständig säkerhet att ske via verktyget Zoom. Detta är helt säkert vad gäller nästa föreläsning, men vi har instruerats att ta vecka för vecka.

Vi får alla ha överseende med att det är en ny situation både för er som studenter och oss som lärare. Vi får också ha viss beredskap på att denna plötsliga belastning av Zoom inte var förutsedd, och att systemet och bandbredden kan komma att svikta. Kvällsundervisning kommer dock antagligen att fungera bra.

Så länge de tre föreläsningarna tekniskt går att genomföra betraktas de som obligatoriska. De är därför också obligatoriskt att ni förbereder er och era datorer för att ta del av undervisningen.

Alternativ för anslutning till undervisningen
Det finns två sätt att ta del av undervisningen. Det absolut bästa är att ladda ned och använda Zoomklienten (se vidare instruktioner nedan). I annat fall gå det att ansluta genom sin webläsare/browser, men detta bör då vara Chrome (som ni laddar ned här: https://www.google.com/intl/sv/chrome/). Ansluter ni till undervisningen via Chrome behövs ingen inloggning eller behärskande av nya funktioner, men då har man heller inte full funktionalitet.

Installering av Zoomklienten
Ladda ner Zoom-klienten: https://zoom.us/download
Logga in med ditt su-konto (studentinloggningen) enligt instruktioner på den här sidan: https://serviceportalen.su.se/article/1055139
• Kontrollera att ljud och video fungerar på din dator.
• Observera var ljudsymbolen ”Mute” / ”Unmute” sitter (nere till vänster; ser du den inte, prova att röra musen/cursorn) så att du kan sätta på och stänga av din mikrofon om du vill prata alt. inte störa. När du inte själv talar, skall du ha inställningen Mute; annars blir det ett väldigt prasslande för alla.
• För föreläsningar via Zoom är det en fördel om du stänger av din videokamera så du spar bandbredd för alla deltagare. Sätt bara på kameran när den behövs, t.ex. vid interaktiv undervisning i mindre grupper.

Jag rekommenderar att ni gör installationen och testar inställningarna (video och ljud), t.ex. genom att själv sätta upp ett möte med någon annan person - i god tid innan, dvs kanske helst t.o.m. före måndag. Jag kommer tyvärr att ha svårt att ge någon vidare teknisk support.

Ev. kommer jag dock att kunna posta en vidare handledning i Zoom-användning något senare i form av en presentation.

/Alexander
Senast redigerad av alepe tis mar 17, 2020 1:44 pm, redigerad totalt 1 gång.
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Efter undervisningstillfälle 7

Inläggav alepe » tis mar 17, 2020 1:42 pm

Studenter!

Efter gårdagens undervisning i form av presentation och länkar skiljs nu RyKI från Ryska III, vars kursdel inte sträcker sig längre (men är Ryska III-studenterna intresserade, är de välkomna att närvara via Zoom!).

RyKI — Läsläxa
Till nästa gång, då vi skall tala om rysk kyrkomusik och konstmusik, sskt fram till revolutionen, läser ni (delvis repeterar) Christer Bouijs två artiklar, den ena i Kompendium I, den andra i Kompendium II, samt kapitel 10 i kursboken. Ni kommer att finna viss överlappning.

Under veckans gång kommer jag att komplettera här med läsinstruktioner även för kommande föreläsningar.

Ryska III — Tentamen och kursutvärdering
Under dagens gång (17/3) kommer det att dyka upp en särskild postning för er i det särskilda forumet för Ryska III: Kultur- och idéhistoria. (UPD. Den postningen har uppdaterats den 18/3 och den 19/3 och kommer att fortsätta att uppdateras – följ med där!) Det har varit trevligt att ha er i salen! Lycka till på tentamen!!!

/Alexander
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Ev. sjukdom

Inläggav alepe » fre mar 20, 2020 2:52 pm

Studenter!

Jag och familjen insjuknade i något slags influensa igårkväll. Även om det bara är vanlig flunsa – vilket väl ändå är troligast – kan det påverka min »föreläsningsfähighet» de närmaste dagarna.

Håll er uppdaterade på forum och på schemat, http://slav.su.se/z/RYKIV20! Skulle jag tvingas ställa in, kommer jag att se till att ni har material nog att ta igen det själva!

Hälsningar,

Alexander
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Dagens Zoomföreläsning inställd. Uppdateras

Inläggav alepe » mån mar 23, 2020 12:17 pm

Kära studenter!

Jag är tyvärr inte kapabel att hålla någon föreläsning ikväll pga något slags influensa. Jag återkommer här under dagen och morgondagen med musiklänkar och läsanvisningar, och försöker göra om mina föreläsningsanteckningar till en kortare text.

Denna postning kommer att uppdateras.

UPD 17:15
Min föreläsning, hastigt omarbetad till skrivet föredrag, finner ni här: https://www.dropbox.com/s/1ovt6j9rlujbwlm/Rysk_kulturhistoria_i_staellet_foe_foerel.8_2020.pdf?dl=0 Den kommer med säkerhet att innehålla skrivfel och olika inadvertenser. Jag har inte hunnit läsa igenom den.

Förra årets presentation med en del bilder (som ibland nämns i föreläsningen) och stödord finner ni här: https://www.dropbox.com/s/icy9rjxzov6uigp/Rysk%20kulturhistoria_Musik_2019_kompr.pdf?dl=0 Märk att länkarna inte är uppdaterade i denna presentation i de fall youtubefilen tagits bort. I själva föreläsningspdf:en är länkarna dock uppdaterade. Notera dock de sista länkarna till Sjostakovitj, Prokofjev och Stravinskij, som också nämns sist i föreläsningspdf:en.


Instuderingsfrågor. UPD 24/3 (Glöm inte att även balettexten i Kompendium II – The Age of Petipa – kan vara relevant för detta moment.)

– Vilken roll spelar musiken i den ortodoxa kyrkan och gudstjänsten?

– Hur kom det sig att världslig konstmusik utvecklades så sent i Ryssland och under vilka omständigheter, med vilka institutioner och grupper som stöd, kom den till?

– Vad är znamennyj raspev? Vilka är dess egenheter och vilken roll har den spelat i den ryska musikhistorien?

– Vilka roller har Moskva och Sankt Petersburg spelat som olika slags motpoler i den ryska musiken från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet?

– Fundera på vilket slags motsvarigheter Vandrarkonstnärerna (peredvižniki) har i den ryska musikhistorien. Hur har estetiska och politiska tankar och ideal fått utlopp i såväl bild- som musikkonst? Fundera i detta sammanhang överlag: På vilka sätt kan musik vara samhällsrelevant?

– Vad hade revolutionen 1917 för följder för den ryska musikhistorien, såväl vad gäller individuella konstnärer som musikutvecklingen som sådan? Glöm inte kyrkomusiken! EN ingång till vad som skedde med främst den värdsliga musiken skulle kunna vara att fundera över Rachmaninovs, Sjostakovitjs, Roslavets’, Prokovfjevs och Stravinskijs öden utifrån litteraturen.

Om namn på kompositörer eller musikpersonligheter nämns i fler än en av våra texter, i synnerhet om de finns i föreläsningen, kan det vara värt att fundera på i vilken mån du skulle kunna karakterisera dem.


Hostiga hälsningar,

Alexander
Senast redigerad av alepe tis mar 24, 2020 5:48 pm, redigerad totalt 1 gång.
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm

Inför föreläsning 9

Inläggav alepe » tis mar 24, 2020 5:47 pm

Studenter!

Nästa måndag, vanlig tid, kommer lektor Yulia Gradskova från Historiska institutionen att föreläsa över Zoom. Ämnet är: »Från kvinnofrågan till kvinnoemancipation».

Läs
Förbered er genom att läsa kapitlen av Elisabeth Löfstrand (ett tidsavsnitt som inte ingår i Yulias föreläsning men som ger en insikt i kvinnorollen i det traditionella äldre Ryssland) och, i synnerhet, Rochelle Goldberg Ruthchild i Kompendium II. Om ni inte hunnit tidigare, är det också ett bra tillfälle att läsa (eller repetera) C. Kellys kapitel om Popular culture i kursboken. Det tas inte heller det specifikt upp på föreläsningen, men berör en del genusfrågor och traditionella kvinnoroller som också hjälper er med bakgrunden till föreläsningen.

Om länk och presentation – viktigt!
En länk till Zoomföreläsningen kommer att läggas upp i en kommande postning. Känner jag mig frisk nog, kommer jag att presentera Yulia. Yulia har bett mig att lägga ut hennes presentation så att ni, om hon känner att tekniken så kräver, kan se på den separat i er pdf-läsare medan hon föreläser i Zoom. Ni finner den här: https://www.dropbox.com/s/bbiukovrgzs4i22/kvinnor_Ryssland20_kompr.pdf?dl=0

Inför följande föreläsning
Vill ni förbereda er även för Joakim Philipsons föreläsning, som ju är först efter påsk och som nästan säkert kommer att hållas via Zoom, kan ni läsa artiklarna av Vernadsky och Rogers i kompendium II.

Om tentamen
Det sannolika är i dagsläget ännu att tentamen kommer att ges som hemtentamen, men diskussion pågår centralt om vilka rättssäkra tentamensalternativ som föreligger just nu. Jag kan alltså ännu inte ge något säkert besked.

Många hälsningar,

Alexander
alepe
 
Inlägg: 177
Blev medlem: tor jan 15, 2009 2:01 pm


Återgå till KPSL

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst