RyNA: Praktik I, Sommarkurs21, LK

Ryska för nybörjare

RyNA: Praktik I, Sommarkurs21, LK

Inläggav lkoro » tis jun 08, 2021 7:05 pm

Välkomna till delkursen Praktik I!

Kursen kommer att fokusera på uttal och praktisk muntlig och skriftlig språkfärdighet.
Lärare är Larysa Korobenko (larisa.korobenko@slav.su.se).

Kurskrav: fyra skriftliga uppgifter på delkursen Praktik I är obligatoriska inslag på kursen.
Se kursplanen:
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/31434/41301

Schema: http://slav.su.se/z/RNAS21
Kurssida: http://www.slav.su.se/ryska‬‬‬

Kurslitteratur:
Huvudboken är ”Svidanie v Peterburge” (Möte i Petersburg).

Som referenslitteratur kan användas:
Florby, G., Fält, E., Grammatiskt ABC.
Zimmermann, Å. Ryska bokstäver och ryskt uttal i 3 steg.
Wikland, L., Modern rysk grammatik, 1987 eller senare.

Vi har totalt 14 undervisningstillfällen.

Planering:

Lektion 1 (11.06) Introduktion
Lektion 2 (15.06) Bokstavskapitel А, Б, В
Lektion 3 (18.06) Bokstavskapitel Г, Д, Е
Lektion 4 (22.06) Bokstavskapitel Ё, Ж, З
Lektion 5 (24.06) Kapitel 1
Lektion 6 (29.06) Kapitel 2
Lektion 7 (2.07) Kapitel 3
Lektion 8 (6.07) Kapitel 4
Lektion 9 (9.07) Kapitel 5
Lektion 10 (13.07) Kapitel 6
Lektion 11 (16.07) Kapitel 7
Lektion 12 (20.07) Kapitel 8
Lektion 13 (23.07) Kapitel 9
Lektion 14 (27.07) Repetition

Delkursen Praktik I examineras genom en individuell muntlig tentamen.
Tentamen: 3.08 – 1:a sessionen (via Zoom)
Tentamen: 4.08 – 2:a sessionen (via Zoom)

Undervisningen sker helt via Zoom.
Zoom-länken till Praktik I hittar du under Anslag i Canvas.
Kom ihåg att du måste logga in i Zoom med ditt SU-konto för att bli insläppt!

Vi ses på fredag!
Larysa
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Allmän information om kursdelen

Inläggav lkoro » fre jun 11, 2021 8:24 pm

Allmän information om kursdelen

Här kommer informationen om kursdelen ”Praktik I” ur kursplanen:
Innehåll
På kursdelen tillämpas de elementära grammatiska kunskaperna och basordförrådet i tal och skrift. Kursdelen omfattar
övningar i att förstå, läsa, tala och skriva ryska på en elementär nivå inom områden som rör omedelbara behov eller
gäller personliga förhållanden inom ramen för ett enkelt vardagligt tema.

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursens del Praktik I, 7.5 hp ska studenten kunna:
- ställa och besvara mycket enkla frågor på ryska inom områden som rör enkla vardagliga situationer
- berätta något om sig själv på ett vardagligt tema genom att använda det elementära ordförrådet och de elementära grammatiska kunskaperna
- översätta mycket enkla fraser och meningar som gäller vardagliga ämnen till och från ryska skriva mycket enkla texter, för hand och på dator
genom att använda det elementära ordförrådet och de elementära grammatiska kunskaperna
Kurskrav:
Närvaro på all undervisning är obligatorisk. Inlämning av fyra skriftliga uppgifter är ett obligatoriskt inslag på denna kursdel.

Kunskapskontroll och examination
Kursdelen Praktik I, 7.5 hp examineras genom en individuell muntlig tentamen.

För ytterligare detaljerad information se kursplanen
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/31434/41301

Se även betygskriterierna
http://slav.su.se/downloads/betygskrite ... aviska.pdf
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 1 (11/6)

Inläggav lkoro » fre jun 11, 2021 9:06 pm

Здравствуйте!

Det var trevligt att se er alla!

Under våra lektioner kommer vi att träna uttal, prata, lära oss enklare uttryck och fraser,
göra olika övningar och bygga upp ett praktiskt ordförråd.

Vi började med att skriva alla ryska bokstäverna i skrivstil. Bra jobbat!

Sedan använde vi två dialoger för att presentera oss för varandra (en formell och en informell).

Formell situation:

— Здра́вствуйте!
— Здра́вствуйте!
— Меня́ зову́т Кла́ус. А как Вас зову́т?
— Меня́ зову́т Пётр Ива́нович.
— О́чень прия́тно.
— Мне то́же.

Informell situation:

— Приве́т!
— Приве́т!
— Меня́ зову́т Ири́на. А как тебя́ зову́т?
— Меня́ зову́т Юра. Я студе́нт. А ты?
— Я то́же студе́нтка.

Vi pratade om att det är viktigt att säga "Вы" till personer som man inte känner.

Sedan jobbade vi mycket med uttal.

Vi började med att hitta (höra) skillnaden mellan mjuka och hårda vokaler.
Hårda А О У Э Ы
Mjuka Я Ё Ю Е И

Vi kom fram till att mjukgörande (mjukvisande) vokaler påverkar uttalet av konsonanter
som står framför dem så att de blir mjuka:
Till ex: ма́ма — мя́та; мото́р – актёр; студент – тюльпан; мэр — ме́ра; дым — Ди́ма

Vi gick genom uttalet av betonat och obetonat "O" och obetonat "E".

Vokal ”O”
I betonad ställning [o]: он, со́н, то́рт, до́м
I obetonade ställning:
a) i obetonad stavelse omedelbart före betonad stavelse eller först i ett ord [ʌ] (som ”a”):
рома́н, окно́, Москва́
b) i obetonad stavelse efter stavelsen som är betonad uttalas den som
en "neutralvokal" [ə] - ett kort "ö-aktigt" ljud (som kallas 'schwa'):
э́то, пи́во
i alla övriga obetonade positioner: молоко́ мо[ə]ло[ʌ]ко́

Vokal ”E”
I obetonad ställning uttalas det som ett obetonat [i]:
меня́, сестра́, метро́, Елена [jɪl’e·nə]

När det gäller konsonanter, så pratade vi om att de kan vara tonande eller tonlösa.
Tonande Б В Г Д З
Tonlösa П Ф К Т С

Viktigt att komma ihåg:
Utljudsskärpning:
En tonande konsonant blir till motsvarande tonlösa när det står sist i ett ord:
го́род [т], диало́г [к], Ки́ев [ф]

Regressiv assimilation:
ло́д[т]ка, в[ф] Стокго́льме

Öva hemma mycket och säg högt!

Vi pratade också om att alla substantiv i ryska har genus:

De vanligaste fallen:
- Maskulinum (ord slutar på konsonant): банк, стул, стадио́н, Стокго́льм
- Femininum (ord slutar på -a/-я): студе́нтка, кни́га, соба́ка, Шве́ция
- Neutrum (ord slutar på -о/-е): метро́, письмо́, окно́, мо́ре

Och vi tittade på Personliga pronomen (som är väldigt bra att kunna
eftersom de kan ersätta substantiv):

я / jag
ты / du
он / han
она / hon
оно / det
мы / vi
вы, Вы / ni, Ni
они / de

Я студе́нт. Она студе́нтка.

Till sist gjorde vi några uttalsövningar och läste högt - :!: läs högt hemma!

Läxa / Домашнее задание: Läs de tre första bokstavsdelarna А, Б, В
(Уроки А, Б, В) i boken (G10–17, T13–19). Plugga gärna ord och uttryck som vi använt oss av idag.

До свидáния! (På återseende!)

Лариса
Bilagor
Lektion_01.pdf
(95.57 KiB) Nerladdad 59 gånger
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 2 (15/6)

Inläggav lkoro » tis jun 15, 2021 8:06 pm

Здравствуйте!

Vi fortsatte träna på uttal, och läste ord och fraser från boken (T17, G15, T19).
Jag påminde om:
– vokaler i obetonade stavelser;
– hårda och mjuka konsonanter;
– assimilation.

Hårt och mjukt <л>
Det är väldigt stor skillnad mellan hårt och mjukt л.
Därför tränade vi speciellt på dessa ljud. De kan vara lite svåra i början, och vi ska träna mer på dem.
Hårt: лампа, полка, стол, класс
Mjukt: на столе, Лена, билет, туалет, атлет

Jag tycker verkligen att ni redan uttalar bra! Nu gäller det att fortsätta repetera.

Två viktiga ord som uttalas annorlunda än de stavas är:
Что - vad; uttalas som *што
Его - ackusativ av он; alltså 'honom' som uttalas som /jivo/.

Sedan tittade vi på verb-böjning. Alla ryska verb böjs enligt personerna i singular eller plural.
e-verb (personändelsen i presens i de flesta formerna börjar på ett ”e”):

РАБÓТАТЬ

Я рабóтаЮ
Ты рабóтаЕШЬ
Он, она рабóтаЕТ
Мы рабóтаЕМ
Вы рабóтаЕТЕ
Они рабóтаЮТ

Вы работаете? - Нет, я не работаю. Я студент.

Где Вы рабóтаете? Где она рабóтает? Где они рабóтают?


ЖИТЬ (att bo, leva) uttalas som (*жыть)

Я живУ́
Ты живЁШЬ
Он, она живЁТ
Мы живЁМ
Вы живЁТЕ
Они живУ́Т
(ё är alltid betonad)

Где Вы живёте? Где он живёт? Где они живу́т?

Vi pratade också om Lokativ och dess användning för att beskriva befintlighet
och svara på frågan ”Где?” (Var?) De två prepositionerna в/на styr Lokativ.
Lokativ är ganska lätt att bilda:

Mask.: университéт –> в университéте (läggs bara ett -e till Nominativformen),
Стокгóльм – в Стокгóльме

I de feminina och neutrala substantiven tas slutvokalen (-а/-о) bort och ersätts med ett –e (eller –и efter en vokal):
Fem.: шкóла –> в шкóле, Москва́ –> в Москвé, Росси́я –> в Росси́и
Neutr.: окнó –> на окнé, мо́ре -> в мо́ре

Где Вы живёте? Я живу в Стокгольме. Я живу в Швеции.
Он живёт на Готланде.

Vi gick igenom konstruktionen: У тебя есть брат или сестра?
Ordagrant: Finns en bror eller syster hos dig?, dvs. Har du en bror eller syster?

Ett jakande svar är: Да, есть сестра.

En följdfråga vid jakande svar är vad han eller hon heter.
Как его/её зовут?
Kom ihåg att detta egentligen är "De kallar honom/henne..." (Его зовут… Её зовут …)

– Его зовут Александр, её зовут Мария.

Nu kan vi bygga korta dialoger utifrån frågorna:
– Здравствуйте!
– Как Вас зовут?
– Где Вы живёте?
– У Вас есть брат или сестра?
– Как его/её зовут?
– Где он/она живёт?
– До свидания!

Ni fick träna med och utan text. Det gick riktigt bra!

TILL NÄSTA GÅNG: Förbered nästa tre bokstavsdelar: Г, Д, Е
(bokstavsdel 4–6).

До свидания!

Лариса
Bilagor
Lektion_02.pdf
(118.83 KiB) Nerladdad 42 gånger
Senast redigerad av lkoro mån jun 21, 2021 1:08 pm, redigerad totalt 1 gång.
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 3 (18/6)

Inläggav lkoro » lör jun 19, 2021 6:06 pm

Добрый день, студенты!

Det var roligt att se er igen!

Vi började med lite repetition: vi utökade vårt förråd av hälsningsfraser
(i fallande grad av artighet) och svar på dessa:

- Здрáвствуйте! (till någon man säger ni till)
- Здрáвствуй! (till någon man säger du till)
- Приве́т! (ungefär hej, mer talspråkligt på ryska än på svenska)
- Здоро́во! (ungefär "tjena")

På frågan Как у тебя́/вас делá? Hur står det till? Hur är läget? kan man svara t.ex.:
- Ничего́ (г uttalas som в) - inget (särskilt)
- Нормáльно - "normalt", dvs. "det är ok"
- Хорошо́ - bra
- Отли́чно - utmärkt
- Су́пер
- Не о́чень - inget vidare
- Пло́хо - dåligt
- Так себе́ – sådär

Vi utökade dialogerna från förra gången med flera frågor. Ni fick träna två och två,
sedan presenterade ni varandra. Det gick riktigt bra!

Как его / её зову́т?
Его зову́т Ивáн. Её зову́т Мари́я.

Как у него / неё делá?
У него / неё всё хорошо́ / нормáльно / отли́чно…

Где он / она живёт?
Он живёт в Стокго́льме. Она живёт в Уппсáле.

Где он / она рабо́тает?
Она рабо́тает в магази́не. Он не рабо́тает. Он студе́нт.
Она студе́нтка.

– У него́ есть маши́на?
– Да, есть.
– Какáя?
– У него́ Мерседе́с. (Во́льво, Ауди, Тойо́та)

Sedan tittade vi på några i-verb: стоя́ть, лежáть, говори́ть
(personändelsen i presens i de flesta formerna börjar på ett ”и”):

СТОЯ́ТЬ
Я стоЮ́
Ты стоИ́ШЬ
Он, она стоИ́Т
Мы стоИ́М
Вы стоИ́ТЕ
Они стоЯ́Т

ЛЕЖÁТЬ
Я лежУ́
Ты лежИ́ШЬ
Он, она лежИ́Т
Мы лежИ́М
Вы лежИ́ТЕ
Они лежÁТ

Говори́ть
Я говорЮ́
Ты говорИ́ШЬ
Он/она говорИ́Т
Мы говорИ́М
Вы говорИ́ТЕ
Они говорЯ́Т

I samband med detta lärde vi oss hur man säger att man kan tala ett språk:
Говори́ть по-ру́сски ("på" ryska), по-шве́дски ("på" svenska),
по-англи́йски ("på" engelska) och по-неме́цки ("på" tyska)

На каки́х языкáх Вы говори́те?
Я говорю́ по-ру́сски.
Я говорю по-шведски, по-англи́йски и чуть-чуть по-ру́сски.

по-францу́зски, по-испáнски, по-италья́нски, по-дáтски

Man kan tala плóхо (dåligt), нормáльно (helt ok), хорошó (bra),
отли́чно (utmärkt) och чуть-чуть (lite grann)

Вы хорошо́ говори́те по-ру́сски! (Ni talar bra ryska!)

:!: Jmf: Я говорю́ по-ру́сски. vs. Я изуча́ю ру́сский язы́к.

Sedan tittade vi på pluralformerna (мно́жественное число́):
Plural av maskulina och feminina substantiv bildas genom att man lägger eller till stammen.
Om singular slutar på hård konsonant eller a är pluraländelsen ы.
Om singular slutar på mjuk konsonant (ь), й eller я är pluraländelsen и.
Mask.: -ы/-и бана́н – бана́ны, музе́й – музе́и
Fem.: -ы/-и ла́мпа – ла́мпы, дверь - две́ри, семья́ – се́мьи
Plural av neutra bildas genom att man lägger a eller я till stammen.
Om singular slutar på o är ändelsen a, om singular slutar på e är ändelsen я.
Neut.: -а/-я окно́ – о́кна, мо́ре – моря́

:arrow: Efter к, г, х och efter ж, ч, ш, щ skriver man alltid i stället för ы:
кни́га – кни́ги, ча́йник – ча́йники, каранда́ш – карандаши́, эта́ж – этажи́

Några oregelbundna substantiv, vissa av dem kan ni börja att lära er:
друг – друзья́; брат – бра́тья; стул - сту́лья;
сын - сыновья́; ребёнок – де́ти; челове́к – лю́ди;
цвето́к – цветы́

Vi fortsatte med några uttalsövningar och läste högt. Läs högt hemma!

Домашнее задание: Уроки Ё, Ж, З i boken (de sista "bokstavskapitlen" i boken):
plugga in glosor, verb-ändelser, läs grammatiken och kolla att du förstår allt
(om inte, förbered frågor till mig), träna uttalet!

Удачи! (Lycka till!)

Лариса
Bilagor
Lektion_03.pdf
(161.73 KiB) Nerladdad 50 gånger
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 4 (22/6)

Inläggav lkoro » tis jun 22, 2021 8:40 pm

Дорогие студенты! (adjektiv + substantiv i plural!)

Idag började vi med repetition (G31–32).
Böjning av verben лежа́ть, сидéть, стоять (som är и-verb) måste ni kunna!
Sedan tittade vi på verbet ПИТЬ (att dricka) och dess böjning:
Я пью
Ты пьёшь
Он, она пьёт
Мы пьём
Вы пьёте
Они пью́т

Миша пьёт молокó. Бабушка пьёт чай. Мама и Зина пью́т компóт.

Vi fortsatte med verbet ЛЮБИ́ТЬ (att älska, tycka om):
Я люблю́ :!: (-бл-!)
Ты лю́бишь
Он, она лю́бит
Мы лю́бим
Вы лю́бите
Они лю́бят

– Что ты лю́бишь дéлать? Vad tycker du om att göra?
– Я люблю́ чита́ть, танцева́ть, петь, рисова́ть, смотрéть телеви́зор, ката́ться на велосипéде.

Vi tittade på adjektiv (som beskriver substantiv och kongruerar med dem till genus, numerus och kasus):
Какой? (Vilken? – Mask.) –ый/-ий/-ой
кра́сный, синий, хорóший, большóй

Какая? (Vilken? – Fem.) –ая/-яя
кра́сная, си́няя

Какое? (Vilket? Neut.) –ое/-ee
кра́сное, си́нее

Какие? (Vilka? Plural) –ые/-ие
кра́сные, ма́ленькие

Några färger (цвет – цвета́):
чёрный - svart
бе́лый - vit
кра́сный - röd
си́ний - (mörkt) blå
жёлтый - gul
зелёный - grön
ора́нжевый - orange
фиоле́товый - lila

Vi övade mycket på adjektiv + substantiv.
Какóй телефóн? Бéлый телефóн.
Кака́я кварти́ра? Больша́я кварти́ра. Ма́ленькая кварти́ра.
Какóе окнó? Ма́ленькое окнó.

Ni fick några nya, men väldigt användbara adjektiv från mig.
Och jag frågade er:

1. Что Вы лю́бите пить?
Кóфе или чай?
Пи́во, винó, шампа́нское или вóдку?
Какóй кóфе? Какóй чай? Какóе винó?

Я люблю чёрный кóфе.
Я люблю зелёный и фруктóвый чай.
Я люблю бе́лое или кра́сное винó…
Я пью кофе с молокóм.
Я люблю́ хорóшее неме́цкое или англи́йское пи́во.
Она лю́бит итальянское кра́сное винó и французское шампа́нское.

2. Что Вы лю́бите смотре́ть по телеви́зору?
Фи́льмы, сериа́лы, програ́ммы

Каки́е фи́льмы / сериа́лы?

Я люблю смотре́ть шве́дские фи́льмы
америка́нские фи́льмы /сериалы,
итальянские коме́дии
англи́йские, шве́дские сериа́лы
документа́льные фи́льмы / сериа́лы
спорти́вные програ́ммы
Я люблю смотреть футбол по телевизору.

Vi repeterade också possessiva pronomen och övade på att använda dem.

Домашнее задание: Till nästa gång förbereder ni Урок 1 i boken
(glöm inte att göra övningar!).

До свидания!

Лариса
Bilagor
Lektion_04.pdf
(147.62 KiB) Nerladdad 47 gånger
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 5 (24/6)

Inläggav lkoro » tor jun 24, 2021 8:24 pm

Здра́вствуйте, студéнты!

Vi har gjort ganska mycket idag!

VI började med repetition.
Vi kan redan säga att vi TALAR ryska:

Att tala ryska
ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ (böjs som ett vanligt i-verb)

Я говорю по-русски.
Ты говоришь по-русски.
Он/а говорит по-русски.
Мы говорим по-русски.
Вы говорите по-русски.
Они говорят по-русски.

Я говорю хорошо по-русски.

Att förstå ryska
ПОНИМАТЬ ПО-РУССКИ (böjs som ett vanligt e-verb)
Я понимаю по-русски.
Ты понимаешь по-русски.
Он/а понимает по-русски.
Мы понимаем по-русски.
Вы понимаете по-русски.
Они понимают по-русски.

"Jag förstår lite ryska" heter: Я немножко понимаю по-русски.

- по-шведски
- по-датски
- по-английски
- по-немецки
- по-французски
- по-итальянски
- по-испански

Vi behöver också kunna tala om att vi läser ryska. Då använder vi verbet ИЗУЧАТЬ, studera.

Jag studerar ryska heter
Я изучаю русский язык. (observera uttalet /jizyk/!)

Изучать böjs som ett vanligt e-verb:
Я изучаю
Ты изучаешь
Он изучает
Мы изучаем
Вы изучаете
Они изучают

Я изучаю русский язык в университете.

Vi bytte ur ryskan mot andra språk:
- Шведский язык
- Датский язык
- Английский язык
- Французский язык
- Немецкий язык
- Итальянский язык
- Испанский язык

Sedan tittade vi på räkneord och hur man svarar på frågan
”Hur gammal är du?” ”Скóлько тебé лет?”

1, 21, 31 … + Nom. Sg. год
Мне оди́н год, / два́дцать оди́н год

2–4, 22–24, 32–34… + Gen. Sg. года
Мне два гóда, / два́дцать четы́ре гóда

5–20, 25–30, 35–40... + Gen. Pl. лет
Мне пять лет, / девятна́дцать лет, / два́дцать вóсемь лет

Мне 21 год / 22 гóда / 25 лет.

1–10
1 оди́н
2 два
3 три
4 четы́ре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 вóсемь
9 дéвять
10 дéсять

11–20
11 оди́ннадцать
12 двена́дцать
13 трина́дцать
14 четы́рнадцать
15 пятна́дцать
16 шестна́дцать
17 семна́дцать
18 восемна́дцать
19 девятна́дцать
20 два́дцать

20–30
21 два́дцать оди́н
22 два́дцать два
23 два́дцать три
24 два́дцать четы́ре
25 два́дцать пять
26 два́дцать шесть
27 два́дцать семь
28 два́дцать вóсемь
29 два́дцать дéвять
30 три́дцать

30–100
30 три́дцать
40 сóрок
50 пятьдеся́т
60 шестьдеся́т
70 сéмьдесят
80 вóсемьдесят
90 девянóсто
100 сто

Vi övade på uttal av lånord och j-vokalerna (G43–44).
Sedan gjorde vi övningarna i boken på s. G46–48.


Домашнее задание: Урок 2 i boken (glöm inte att göra övningar!
Även om vi inte går igenom alla uppgifterna på lektionerna, ska ni jobba med boken själva.
Det finns till och med facit!).

:!: Nu är det dags för den första inlämningsuppgiften: Моя семья (Min familj)
Skriv så mycket ni kan om era familjer (vad de heter, var de bor, vad de gör, vad de tycker om att göra på fritiden, etc.).
• Skriv minst 8 meningar (det går bra att skriva fler).
• Använd adjektiv och possessiva pronomina. Läs forumet om ni har glömt bort något.
• Skrivstil (försök i alla fall). Skriv med bläckpenna! Skriv inte med blyertspenna!
Deadline: 2 juli (nästa fredag). Skicka in: larisa.korobenko@slav.su.se

GLAD MIDSOMMAR!

Лариса
Bilagor
Lektion_05.pdf
(125.79 KiB) Nerladdad 53 gånger
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 6 (29/6)

Inläggav lkoro » ons jun 30, 2021 8:10 pm

Добрый день, дорогие студенты!

När vi hälsade på varandra igår utökade vi vårt förråd av svar på frågan Как дела? Hur står det till? Hur är läget?
- Всё в порядке allt är i sin ordning, allt är bra (порядок, ordning, har en flyktig vokal som försvinner i lokativformen порядке)
- Неважно inte så bra, jag känner mig vissen.
– Я ещё жив (m) /жива (f). skämtsamt: jag är fortfarande vid liv!

– Привет!
– Привет!
– Как дела?
– У меня всё в порядке. А у тебя?
– Тоже всё хорошо, спасибо.
– Пожалуйста! (Varsågod!)
(Ett långt ord: Пожалуйста! Här hör man inte у och й, uttalet är [Пажалста]).

Sedan repeterade vi verbet любить från förra veckan.
När vi kan det verbet, kan vi också uttrycka många saker som vi gillar att göra, dvs. med infinitiv:
Я люблю работать, читать, рисовать, спать (sova).

Я люблю читать хорошие книги.
Он любит смотреть английские и американские сериалы.
Она любит кататься на электровелосипеде.

Ni fick träna på att berätta vad ni gillar att göra på fritiden: Что ты любишь делать в свободное время?
Först i smågrupper, sedan i storgrupp. Det gick riktigt bra!

Я люблю (Он/она любит):
– танцевать
– читать романы/детективы (romaner/deckare)
– смотреть телевизор (se TV)
– смотреть фильмы по телевизору: кинокомедии, романтические фильмы, боевики filmkomedier, romantiska filmer, actionfilmer
- смотреть сериал по телевизору - se en serie på TV
– готовить вкусный борщ
– играть на гитаре / на скрипке / на пианино (игра́ть на + Lokativ = spela instrument)
– играть на компьютере
– играть в футбол / в баскетбол / в теннис / в бадминтон (игра́ть в + Ackusativ = spela sport)

Vi kollade på veckodagar (день неде́ли - дни неде́ли)
неде́ля veckan

понеде́льник - måndag
вто́рник - tisdag
средá - onsdag
четве́рг - torsdag
пя́тницa - fredag
суббо́тa - lördag
воскресе́нье - söndag

När man besvarar frågan ”När?” (Когда?), så använder man в + ackusativ:

в понеде́льник – på måndag
во вто́рник – på tisdag
в сре́ду – på onsdag
в четве́рг – på torsdag
в пя́тницу – på fredag
в суббо́ту – på lördag
в воскресе́нье – på söndag

Когда у нас практические занятия? – Во вторник и в пятницу.
Когда у тебя выходные? – В субботу и воскресенье.

Vi repeterade konstruktionen «Меня зовут…» (motsvarar svenskans ”Jag heter…”):
Меня зовут Саша
Его зовут Матиас
Её зовут Мария

Sedan tittade vi på hur man säger ”Min mamma heter…”, ”Min bror heter…” osv. på ryska.
Då använder vi igen Ackusativ i konstruktionen:

Маму зовут... Сестру зовут... Бабушку зовут...
Папу зовут... Дедушку зовут... Брата зовут...

Папу зовут Владимир, маму зовут Мария.

Мою маму / сестру / бабушку зовут…
Моего папу / брата / дедушку зовут…

Мою сестру зовут София. Моего дедушку зовут Матиас. Моего брата зовут Роман.

Vi tittade också på pronomen i ackusativ. Formerna känner ni igen.
De svarar på frågorna ”Кого? (vem?) / Что? (vad?)"
Я – меня
Ты – тебя
Он/оно – его
Она – её
Мы – нас
Вы – вас
Они – их

Я зна́ю (кого́?) тебя́ - Jag känner (vem?) dig.
Он не слу́шает меня́ – Han lyssnar inte på mig.

Det är viktigt att komma ihåg att pronomen kan ersätta substantiven och därför är det viktigt att kunna genus:
Э́то ру́сская кни́га (fem.). А́нна чита́ет (что? vad?) её.
Э́то я́блоко (neutr.). Ка́тя ест его́.

Sedan gjorde vi olika övningar (uttal av Ц och Ч G50, övn. 1–4, G52–53).

Домашнее задание: Inlämningsuppgift, Урок 3 i boken.
(Gör och förbered övningarna i boken på sidorna G57-59).

Увидимся в пятницу!

Лариса
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 7 (2/7)

Inläggav lkoro » lör jul 03, 2021 8:17 pm

Добрый вечер, дорогие студенты!

Igår fortsatte vi träna den ryska skrivstilen. I er kursbok finns en tabell alldeles i början, men där är bokstäverna onödigt snirkliga.
Jag bifogar en annan översikt med mer normal stil.
Sedan fick ni skriva en liten diktamen. Nu kan alla skriva ”м”, ”п”, ”б”, ”д”, ”ж”, ”ш” korrekt! Очень красиво!

Vi byggde också på ordförrådet när det gäller att berätta om sig själv. Då behöver vi kunna några reflexiva verb.
Reflexiva verb är verb som innehåller ett ”sig”, t.ex. tvätta sig, glädja sig.
Men på ryska har detta ”sig” blivit en ändelse på det reflexiva verbet och inte ett ord som står för sig självt:
радоваться (glädja sig).

Reflexiva verb böjs som andra verb. Ta bort ся-ändelsen, böj det som vanligt och sätt till slut på -ся igen (eller -сь efter vokal).
Det är inte alltid samma verb som är reflexiva på de båda språken. Ryssarna kan ”skratta sig” смеяться och ”studera sig” учиться.

УЧИТЬСЯ studera

Я учу́сь (-сь efter vokal)
Ты у́чишься
Он/она у́чится
Мы у́чимся
Вы у́читесь
Они у́чатся

Где Вы у́читесь?
Я учу́сь в университете.
Она у́чится в школе.
Мы учимся в Стокгольмском университете.

Jfr: Я изучаю русский язык в университете. (изучать + ett objekt i A)

Я изучаю русский язык в Стокгольмском университете на летнем курсе.


Sedan fortsatte vi träna på uttal, och läste ord och fraser från boken (G55).

Obetonat <о>, obetonat <a>
Om o eller a står i obetonad position 1 (obetonad absolut först i ett ord,
d.v.s. initialt, eller direkt före betonad stavelse) uttalas de som ett kort [ɐ] ungefär som i svenskans ”Gunnar” eller engelskans ”but”:

мотор [mɐto·r] (motor); доска [dɐska·] (tavla); ромaн [rɐma·n] (roman el. romans);
окно [ɐkno·] (fönster); банан [bɐna·n] (banan); ананас [ɐnɐna·s](ananas).

Om o eller a står i obetonad position 2 (alla övriga obetonade positioner) uttalas de [ə]
(ett slappt obetonat ö-liknande ljud, som kallas ’schwa’) ungefär som i svenskans ”fördärva” eller i engelskans ”about”.

трактор [tra·ktәr] (traktor); доктор [do·ktәr] (doktor); коридор [kər’ido·r] (korridor);
космос [ko·smәs] (kosmos); дама [da·mә] (dam); карта [ka·rtә] (karta);
бадминтон [bədm’into·n] (badminton); таракан [tәrɐka·n] (kackerlacka); Тамара [tɐma·rә]

Något liknande gäller även obetonat <e>.
I obetonad ställning (vilken som helst) uttalas det som ett obetonat и [ɪ].

Елена [jɪl’e·nə], скелет [sk’ɪl’e·t], телевизор [t’ɪl’ɪv’i·zər]

Vi gjorde adjektiv- och adverb-övningarna 1, 2 och 3 på s. G57 samt övning 4 på s. G 58.
Nu har ni blivit riktigt bra på att böja adjektiven i lokativ! Очень хорошо!

Bonus!
Bekanta er med Maks! Maks kommer från Petersburg och visar olika aspekter av Ryssland (bland annat) på en mycket tydlig ryska.

https://www.youtube.com/watch?v=5nn1xcZ ... 4g&index=3

Lyssna på hans uttal! Följ med i textningen. Stämmer hans uttal med det vi har lärt oss?
Att titta på hans klipp är ett bra sätt att omge sig med talad ryska.


:!: OBS! På tisdag slås grupp 2 och grupp 3 ihop! (Ni har lektion kl. 13-15).

Увидимся во вторник!

Лариса
Bilagor
Skrivstilsmall.pdf
(320.69 KiB) Nerladdad 42 gånger
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 8 (6/7)

Inläggav lkoro » tis jul 06, 2021 6:21 pm

Привет всем!

Det var en ganska intensiv lektion idag!

Vi började med repetition. Böjning av verbet пить (att dricka) kan ni redan.
Men vi repeterade också ackusativ och det viktigaste är att komma ihåg feminina substantiv /, :

Тамара пьёт апельсиновый сок.
Он пьёт французское шампанское.
Я пью минеральную воду.
Ян пьёт русскую водку.

Glöm inte att adjektiven ska också böjas!

Sedan övade vi på böjningsformer av verbet есть (att äta!), som är ganska oregelbundna:
Я ем
Ты ешь
Он/она ест
Мы еди́м
Вы еди́те
Они едя́т

Och så fick ni svara på frågorna:
Что Вы любите есть и пить на завтрак?
Vad tycker ni om att äta och dricka till frukost?

Что Вы не любите есть?
Что Вы не любите пить?

Я ем кашу и пью черный кофе на завтрак.
Я ем вареное яйцо и кашу и пью воду на завтрак.
Я ем йогурт и хлеб и пью кофе с молоком. (с+ Instr.)
Я не завтракаю, а пью только кофе.
:arrow: Verbet завтракать (=äta frukost) är intransitivt, dvs. det kan inte ta objekt.

Я не ем мя́со / сыр / су́ши / бе́лый хлеб / рыбу / оливки / огурцы.
Я не пью кофе / чай / вино / пиво / водку.


Vi läste en dialog och sedan arbetade vi i grupper och skapade våra egna dialoger och presenterade dem inför alla.
Det gick bra! Очень интересные диалоги!

Vi pratade om rörelseverben идти (gå) och ехать (åka) och dess böjning samt hur Ackusativ beskriver riktning och svarar på frågan Куда? (Vart?)

Куда они идут? – В рестора́н.
Куда они едут? – На да́чу.
Куда ты éдешь? Я éду в большой город.
Куда она идёт? Она идёт в университéт / в библиотéку / в небольшое кафé.
Куда вы идёте? Мы идём на Пушкинскую улицу.
Куда идут Катя и Ян? Они идут на Нéвский проспéкт.

Jämför med Lokativ som beskriver befintlighet och svarar på frågan Где? (Var?)
Где они́? – В рестора́не. / Hа да́че.
Где ты работаешь? Я работаю в петербургской школе.
Где они сидят? Они сидят на чёрном диване в маленьком кафе.

Vi gjorde övningarna på s. G64, G65, G66.
Sedan övade vi böjningen av хотеть (vilja, G61) och мочь (kunna, G62).
Bra jobbat idag!

Домашнее задание: Урок 5 в книге. Förbered övningarna på s. G70–G73.

Увидимся в пятницу!

Лариса
Bilagor
Mat_03.pdf
(1.46 MiB) Nerladdad 41 gånger
Mat_01.pdf
(1.6 MiB) Nerladdad 38 gånger
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 9 (9/7)

Inläggav lkoro » fre jul 09, 2021 8:44 pm

Добрый вечер, дорогие студенты!

Vi började med att kommentera era inlämningsuppgifter och med repetition av olika slag.
Alla skrev ganska bra, men vissa fel gällde alla. Tänk på dem nästa gång!

Vi fortsatte med verbet вставать (stiga upp/vakna).
Verb som slutar på –(а)вать är –ва- suffix. Detta suffix faller bort i Presens.

Я встаю
Ты встаёшь
Он, она встаёт
Мы встаём
Вы встаёте
Они встают

I samband med detta tittade vi på klockslag och siffror.
Det heter час – timme. Man säger 1 (один) eller 21 (двадцать один) час,
men 2, 3, 4, 22, 23, 24 часа
och 5-20 часов
Когда ты встаёшь? – В 6 часов.
Когда ты завтракаешь? – В 8 часов.
Когда ты обедаешь? – В 2 часа.

VI tittade på ”Ду́мать / говори́ть / расска́зывать / чита́ть /etc. о/об + Lokativ”:
Она́ ду́мает о сы́не.
Бори́с расска́зывает о рабо́те.
Мы говори́м об Андре́е.
Я не люблю́ чита́ть об эконо́мике.

Kom ihåg att om substantivet börjar med en vokal, säger man ”об” och inte ”o”, men inte "e, ю, я"!

Vi övade mycket på adjektiv + substantiv. Jag påminner en gång till att adjektiv måste stå i samma genus,
numerus och kasus som substantiv!

Vi gjorde övningarna på s. G70–73.
Pluralformerna (мно́жественное число́):
Mask.: -ы/-и бана́н – бана́ны; музе́й – музе́и
Fem.: -ы/-и ла́мпа – ла́мпы, дверь - две́ри
Neut.: -а/-я окно́ – о́кна, мо́ре – моря́
:arrow: !!! Skrivregel: Efter к, г, х och efter ж, ч, ш, щ skriver man alltid :

кни́га – кни́ги, ча́йник – ча́йники; каранда́ш – карандаши́; матч - матчи


Vi översatte också Viktor Tsois rocklåt Перемен! (1986)
Vi kommenterade översättningen.
Och det var inte så svårt att översätta sådana meningar till svenska,
eftersom vi kunde hitta subjekt-predikat-objektrelationer:

ВИКТОР ЦОЙ (1962–1990)
рок-группа «Кино»

Вместо тепла — зелень стекла,

Вместо огня — дым,

Из сетки календаря выхвачен день.

Красное солнце сгорает дотла,

День догорает с ним,

На пылающий город падает тень.


Перемен! - требуют наши сердца.

Перемен! - требуют наши глаза.

В нашем смехе и в наших слезах,

И в пульсации вен:

"Перемен!

Мы ждем перемен!":!: Inlämningsuppgift 2: Skriv en kortare text där ni berättar om vad ni brukar göra på helgen.
Что вы любите делать в субботу и в воскресенье? - Vad tycker ni om att göra på lördagar och söndagar?
Что вы обычно делаете в субботу и в воскресенье? - Vad brukar ni göra på lördagar och söndagar?
Skriv minst 10 meningar (det går bra att skriva fler). Skrivstil som vanligt!
Skriv med bläckpenna!
Jag vill att ni skickar in texten senast torsdag nästa vecka, men också att ni berättar muntligt.

Удачи!

Увидимся во вторник!

Лариса
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 10 (13/7)

Inläggav lkoro » ons jul 14, 2021 4:09 pm

Дорогие студенты!

Я была очень рада всех вас видеть! (preteritum + adjektiv i kortform)

Vi pratade lite om adjektiv i kortform:
Adjektiv kan användas också i kortform med samma ändelser som substantiven i Nom.
De korta adjektiven kan bara stå som predikatsfyllnad och finns bara i Nom.
Adjektiven som ni redan kan:
Он бо́лен / она больна́ / мы больны́ (sjuk)
Он прав / она права́ / мы пра́вы (har rätt)

Adjektiven i kortform används generellt för att beskriva ett tillfälligt tillstånd,
medan adjektiv i sin långa form beskriver ett permanent tillstånd.
Jämför:
Я занята сегодня. (Jag är upptagen idag).
Он очень занятой человек. (Han är en väldigt upptagen man).

Och jag har givit er några adjektiv till som används väldigt ofta:

он рад / она́ ра́да / мы ра́ды (glad)
он гото́в / она́ гото́ва / мы гото́вы (färdig, redo)
он за́нят / она́ занята́ / мы за́няты (upptagen)
он согла́сен / она́ согла́сна / мы согла́сны (håller med)

* Вы согла́сны? - Да, я согла́сна. – Håller Ni med? – Ja, jag håller med.
* Я о́чень ра́да тебя́ ви́деть! – Jag är väldigt glad att se dig!


Vi fortsatte med att prata om Preteritum. Ryskan har bara ett tempus för förfluten tid och det är ganska enkelt.
:!: Viktigt att komma ihåg att i preteritum använder man verbet «vara» (быть) i ryskan
(jfr. med presens: Он _ в университете. Она _ дома.”). Så här fungerar det:

быть – бы-ть – бы + л (mask.), бы + л + а (fem.), бы + л + о (neut.) / бы + л + и (pl.)

Ты был вчера́ в кино́? - Нет, я весь день был в о́фисе.
Я не была́ в э́том музе́е.
Вчера́ мы бы́ли на вечери́нке. Бы́ло очень круто!

Vi pratade om Preteritum av andra verb. Preteritum bildas av de flesta verb genom att
-л läggs till infinitivstammen (!! viktigt !! spelar ingen roll hur verbet böjs):
работа-ть; смотре-ть.
Preteritum har tre former i singular (mask. работал, fem. работала, neut. работало) och en form i plural (работали).
жить: жил, жила, жило, жили
писать: писал, писала, писало, писали
рассказывать: рассказывал, рассказывала, рассказывало, рассказывали

:!: идти gå – preteritum: он шёл, она шла, они шли (han/hon/de gick) ipf
:!: пойти gå – preteritum: он пошёл, она пошла́, они пошли́ (han/hon/de gick) pf

Vi repeterade modalverbet мочь (att kunna) i presens och preteritum:

Presens
я могу́
ты мо́жешь
он мо́жет
мы мо́жем
вы мо́жете
они мо́гут

:!: Preteritum: он мог, она могла́, оно могло́, они могли́

Я не могу́ здесь рабо́тать. – Jag kan inte jobba här.
Я не мог/могла здесь работать. – Jag kunde inte jobba här.
Мы можем гуля́ть сего́дня весь день. – Vi kan promenera hela dagen idag.
Мы могли гуля́ть вчера весь день. – Vi kunde promenera hela dagen igår.

Vi gick igenom konstruktionen У + Gen.: У меня есть … och sedan fortsatte med rätt form av pronomen:

У меня есть вопрос. Это мой вопрос.
У вас есть проблема. Это ваша проблема.
У нас есть дети. Это наши дети.
У него есть машина. Это его машина.
У тебя есть собака. Это твоя собака.


Sedan arbetade ni i par och tränade på en dialog i bokaffären: (konversationsuppgift 3: Tamara i bokaffären på s. G80).
Det gick riktigt bra!

Домашнее задание:
:arrow: Gör färdigt inlämningsuppgift 2! Förbered dig också på att berätta muntligt ungefär det du skrivit.
Förbered övningarna på s. G86–87.

Увидимся в пятницу!

Лариса
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 11 (16/7)

Inläggav lkoro » fre jul 16, 2021 9:25 pm

Дорогие студенты летнего курса!

Было очень интересно читать ваши тексты!

Vi började med att kommentera era inlämningsuppgifter.
Alla fick sedan berätta om vad de gillade att göra på helgen enligt inlämningsuppgift 2.
Det gick väldigt bra!
Tänk på att prepositioner på ryska alltid styr ett visst kasus. Ni har inte lärt er alla kasus än.
Prepositionen c styr Instrumentalis:
С удовольствием! (с + Instr.) – det kan vi redan säga (G51).
кофе с молоком (с + Instr.)
Men vi vill också säga:
с моими друзьями / с моей семьёй / с девушкой / с парнем / с другом / с собакой (с + Instr.)
бутерброд с сыром и помидорами

:arrow: Och jag vill bara påminna om att verbet завтракать är intransitivt, dvs. att det inte kan ta direkt objekt!
Я завтракаю в восемь часов.
Я не завтракаю.
Jfr: Я ем кашу и бутерброд с сыром на завтрак.

Sedan pratade vi mest om Genitiv. Det är inte så många ändelser att tänka på,
utan det svåra är att man måste förstå när man ska använda genitiv.

Ändelser för substantiv:
Mask./Neut.: -а/-я
стол – стола́, слова́рь – словаря́, письмо́ – письма́, мо́ре – мо́ря
Fem.: -ы/-и
маши́на – маши́ны, Ка́тя – Ка́ти, жизнь – жи́зни

Maskulina ord på och böjs som feminina ord:
па́па – па́пы, дя́дя – дя́ди, Ми́ша – Ми́ши, Ко́ля – Ко́ли

Ändelser för adjektiv:
Mask./Neut.: -ого / -его но́вого, краси́вого, большо́го, хоро́шего
Fem.: -ой / -ей но́вой, краси́вой, большо́й, хоро́шей

Användning:

Э́то шко́ла ру́сского языка́.
У мое́го дру́га есть да́ча в Испа́нии.
Тама́ра купи́ла э́ту кни́гу для свое́й студе́нтки.
Сын мое́й сестры́ всегда́ пьёт стака́н молока́ у́тром.
У Са́ши нет свобо́дного вре́мени.
Я хочу́ купи́ть два́дцать три ро́зы для мамы.
У Кати нет чёрной кошки.
У нас в гру́ппе но́вый студе́нт из Но́вой Зела́ндии.

Отку́да он? - Он из Шве́ции.
Из како́го го́рода? - Из Стокго́льма.

Vi gjorde olika övningar. Bra jobbat idag!

Домашнее задание: Урок 8 в книге. Plugga Genitiv! Det är viktigt att kunna.

:!: Inlämningsuppgift 3: ”Мой день” (Min dag) – i preteritum.
Skriv om en dag (vanlig, speciell) i era liv. Försök formulera dina egna meningar, som du sedan kan återberätta.
Det är viktigt! Använd preteritumformer och försök använda så många verb som möjligt. Det är mycket som ni redan kan! Undvik dock att översätta direkt från svenska till ryska – det fungerar nästan aldrig på samma sätt.
Skriv minst 10 meningar. Skrivstil som vanligt! Skriv med bläckpenna!
Skicka in texten senast torsdag nästa vecka.

До вторника!

Лариса
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 12 (20/7)

Inläggav lkoro » ons jul 21, 2021 6:24 pm

Дорогие студенты!

Igår inledde vi som vanligt med lite småprat om vad ni gjort sen sist.

Что вы дéлали в суббóту и воскресéнье?
Что вы дéлали вчерá вéчером?
Что вы дéлали вчерá днём?

Vårt nästa samtalsämne var PÅ RESTAURANGEN.
Vi läste och översatte dialogen В ресторане:

Диалóг: В ресторáне

Гости: - Здрáвствуйте! Мы хотéли бы стóлик на двои́х.
Официáнт: - Здрáвствуйте! Сюдá, пожáлуйста!
Вот вáше меню́.
Гóсти: - Спаси́бо!
Официáнт: - Вы готóвы сдéлать закáз? закáз beställning
Гость 1: - Я хочу́ вегетариáнскую пи́ццу и крáсное винó.
Гость 2: - А я бу́ду домáшние пельмéни со сметáной и бéлое винó.
Официáнт: - Вáша пи́цца.
Пожáлуйста, вáши пельмéни.
Прия́тного аппети́та! Smaklig måltid!
Гóсти: - Очень вку́сно!
Официáнт: - Что бы вы хотéли заказáть на десéрт? заказáть beställa
(eller enklare: - А на десéрт?)
Гость 1: - Я бы хотéла кусóчек вишнёвого тóрта.
Гость 2: - Я бы хотéл шоколáдное морóженое.
Официáнт: - Вот ваш торт. Вот вáше морóженое.
Гóсти: - Большóе спаси́бо!
Принеси́те нам, пожáлуйста, счёт. счёт nota
Официáнт: - Да, одну́ мину́ту!
Пожáлуйста, ваш счёт.
Гóсти: - Вот, пожáлуйста. Здесь с чаевы́ми. чаевы́е dricks
Большóе спаси́бо! Бы́ло óчень вку́сно!
Официáнт: - Пожáлуйста! Приходи́те к нам ещё!

Ni fick öva på att vara restauranggäst (гость) respektive kypare (официант)
och beställa mer typiskt ryska maträtter från menyn på restaurangen Ёлки-палки
(en snabbmatskedja med traditionell mat).

Ni fick beställa en trerättersmeny, alltså ur kategorierna
пéрвое блю́до – entrérätt
вторóе блю́до / горя́чее – huvudrätt / varmrätt
десéрт – dessert

Ni fick också lära er:
швéдский стол – ”svenskt bord” = buffet, smörgåsbord
заку́ски – förrätter

Det gick väldigt bra! Era dialoger var underbara!

Sedan pratade vi också om valutor och betalningar.
Vad kostar…? Сколько стóит…?

1, 21, 31 ….. – рубль, до́ллар, кро́на, е́вро
(obs! 1 (один) рубль, до́ллар, men 1 (одна) кро́на, 1 (один) éвро)

2, 3, 4, 22, 23, 24 … - рубля́, до́ллара, кро́ны (два рубля vs. две крóны), éвро
5-20, 25-30, 100… - рублéй, до́лларов, крон, éвро

:!: betoning! сто́ит (kostar) vs. стои́т (står)

Ско́лько сто́ит паке́т молока́? – Он сто́ит 41 рубль.
Ско́лько сто́ит биле́т на метро́? – Он сто́ит 32 кро́ны.
Ско́лько сто́ит килогрáмм бана́нов? – Он сто́ит 25 крон.
Сколько сто́ит буты́лка ви́ски? – Она сто́ит 20 éвро.

Sedan gjorde vi övning 1b på s. G91.

Vi övade på verben med suffixet -ова- (-ева-): анализи́ровать, фотографи́ровать, формули́ровать,
импорти́ровать, фантази́ровать
I presensböjningen ersätts -ова- (-ева-) av -у-:
анализи́ровать

Я анализи́рую
Ты анализи́руешь
Он, она анализи́рует
Мы анализи́руем
Вы анализи́руете
Они анализи́руют

На урóке литерату́ры мы анализи́руем текст.
Дискотéка гаранти́рует интерéсное шоу.
Я пло́хо рису́ю.
Он мнóго фотографи́рует.

:arrow: Jämför med preteritum: Он мнóго фотографи́ровал. На урóке литерату́ры мы анализи́ровали текст.

Vi gjorde övning 4 på s. G92 (Verb på -овать).

Домашнее задание: Урок 9 в книге.

:arrow: Gör färdigt inlämningsuppgift 3! Förbered dig också på att berätta muntligt ungefär det du skrivit.

До пятницы!

Лариса
Senast redigerad av lkoro tis jul 27, 2021 8:58 pm, redigerad totalt 1 gång.
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 13 (23/7)

Inläggav lkoro » fre jul 23, 2021 7:30 pm

Добрый вечер всем!

«Мой день» var temat för skrivuppgift nr 3 och ni fick berätta muntligt samma sak.
Det gick fint!

Några kommentarer:
Я тренировался, men femininum: Я тренировалась
I preteritum: У меня был урок русского языка
Я пошёл / пошла спать в 23 часа
Я люблю + infinitiv

Sedan pratade vi om aspekt (imperfektiv och perfektiv) och dess anvädning.
Varje verb (nästan) på svenska motsvaras av två på ryska: imperfektiv (ofullbordad) aspekt, och perfektiv (fullbordad) aspekt.
I många avseenden uttrycker aspekterna på ryska det vi på svenska uttrycker med aktionsarter.

Вчера я писал(а) письмо.
Вчера я написал(а) письмо.

Den första meningen fokuserar på själva handlingen utan att vi vet om brevet skrevs färdigt. :arrow: imperfektiv aspekt.
I den andra meningen är resultatet i fokus. Brevet är färdigskrivet. :arrow: perfektiv aspekt.

:!: OBS!: Presens på ryska bildas endast av imperfektiv aspekt.

Verbparen måste man lära in som glosor:
делать – сделать
читать – прочитать
писать – написать
есть – съесть
готовить – приготовить
платить – заплатить
:!: говорить – сказать
:!: брать – взять
:!: покупать - купить

Verbparet брать (impf. asp.) och взять (pf. asp.):
Presens
я беру́
ты берёшь
он/она берёт
мы берём
вы берёте
они беру́т

Preteritum
брать: брал, бралá, брáло, брáли ipf
взять: взял, взяла́, взя́ло, взя́ли pf

Студе́нты всегда́ беру́т кни́ги на уро́к.
Я забы́ла сего́дня взять зо́нтик.
Он взял шве́дское пи́во.

I preteritum finns det följande:

1) Två samtidiga handlingar – imperfektiv aspekt
Когда́ я е́хал домо́й, я слу́шал в маши́не ра́дио.

2) Två handlingar efter varandra – perfektiv aspekt
Ната́ша поза́втракала (1) и пошла́ (2) в магази́н.

3) Ett skeende (imperfektiv aspekt) utspelar sig, när plötsligt något händer (perfektiv aspekt)
Мы у́жинали, когда́ па́па пришёл домо́й.

4) En gång, resultatinriktat – perfektiv aspekt
Сего́дня у́тром я прочита́л интере́сную статью́ о Росси́и.

Det finns vissa signalord som ofta följs av en specifik aspekt.

Imperfektiv aspekt:
до́лго
2, 3, 4 … ча́са (дня, года…)
весь день (весь ве́чер, всю ночь)
всю жизнь
обы́чно, ча́сто, ре́дко, иногда́, ка́ждый день, всегда́, никогда́

Perfektiv aspekt:
наконец
вдруг, сразу
уже
сначала

Vi gjorde olika övningar på det.

Rörelseverb som ”идти́”, ”е́хать” har perfektiva motsvarigheter i ”пойти”, ”пое́хать”
(med prefixet по- bildas perfektiva verb som markerar “början av en rörelse”):
пойти́: пошёл, пошла́, пошли́
пое́хать: пое́хал, пое́хала, пое́хали

Я пошла на работу в 8 часов.
Они поехали в Москву.

Jfr: Они́ поза́втракали и пошли́ в магази́н. vs. Ми́ша шёл по у́лице и ел бу́лочку.
Зи́на пообе́дала, сде́лала уро́ки и пое́хала на конце́рт в филармо́нию.
vs. Вчера́ я е́хала в университе́т и говори́ла по телефо́ну.

Bra jobbat idag!


Домашнее задание:
:!: Inlämningsuppgift 4: Fritt tema. (Свободная тема).
Ni kan skriva om precis vad som helst. Om era favoritsaker/platser/aktiviteter, gamla/nya upplevelser, hobby, resor etc.
Ni ska berätta någonting för mig.
Skrivstil som vanligt! Skriv minst 8-10 meningar. Skriv med bläckpenna!
Skicka in texten senast måndag nästa vecka.

Nu är det bara en lektion kvar…

Увидимся во вторник!

Лариса
Bilagor
Instuderingsfrågor inför provet i Praktik I. Facit.docx
(15.13 KiB) Nerladdad 92 gånger
Instuderingsfrågor inför provet i Praktik I.docx
(13.57 KiB) Nerladdad 91 gånger
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm

Lektion 14 (27/7)

Inläggav lkoro » tis jul 27, 2021 8:35 pm

Дорогие студенты!

Idag var det vår sista lektion.

Vi gick ganska noga igenom en övningstenta.
Här är den:

Praktiktenta21_övn02.pdf
(80.45 KiB) Nerladdad 80 gånger


Vi märkte att det lönar sig att repetera uttalsreglerna!

Det muntliga provet består av fyra delar.
Se Innehåll i ”Tentamen i Praktik I_Sommar21” (bifogat)

Sedan gjorde vi en snabb repetition av viktiga saker.
Vi skapade och översatte olika meningar, olika frågor och konstruktioner.
Bra jobbat idag!

Tentamen kommer att genomföras via Zoom.
Ni har var och en fått individuella tider då ni ska koppla upp er via Zoom.
Jag kommer att skicka länken via e-post eftersom vi har olika dagar och olika sessioner.
Vänta i väntrummet tills du blir insläppt!

Som förberedelse inför tentan: gå igenom det som vi har gjort under terminen.
Läs era inlämningsuppgifter och mina kommentarer. Fundera på vad ni kan/vill säga för olika teman
(1. Я и моя семья. 2. Что вы любите делать в субботу и в воскресенье. 3. Мой день (i preteritum)).
Kan ni säga det rätt? Håll er till det som ni kan säga. Öva på olika uttalsmoment!

Jag tackar er för en trevlig kurs! :) Jag hoppas att ni känner att kursen har varit givande.


Удачи! Lycka till!

Vi ses!

Лариса

Glöm inte att fylla i en kursutvärdering här:

https://forms.gle/KtxjNmjtjmdv7Ctj8
Bilagor
Tentamen i Praktik I _Sommar21.pdf
(81.83 KiB) Nerladdad 99 gånger
lkoro
 
Inlägg: 125
Blev medlem: tor okt 29, 2009 8:25 pm


Återgå till RyNyb

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst