RyNA: Grammatik & text I, DAG/HELTID, ST21, CD

Ryska för nybörjare

RyNA: Grammatik & text I, DAG/HELTID, ST21, CD

Inläggav cedi » mån jun 07, 2021 1:26 pm

Välkommen till delkursen Grammatik och text I (dag/heltid)!‬‬‬

‪Vi har totalt 14 undervisningstillfällen under sommarterminen. Lärare är Cecilia Dilworth (cecilia.dilworth@slav.su.se). T.o.m. den 1 juli kommer kursdeltagarna att vara uppdelade i två grupper (info om vilken grupp man tillhör kommer i mail från Åke, förutsatt att ”gruppdelningsuppgiften” är utförd), därefter slås dessa ihop till en grupp.

‪Undervisningen utgår från kursboken Svidanie v Peterburge (SvP), ”Möte i Petersburg”. Därutöver kommer jag huvudsakligen att hänvisa till Lennart Wiklands Modern rysk grammatik.‬‬‬

‪Kursen examineras med hemtenta den 11 augusti.

‪Planering:

‪Lektion 1 (10/6) Introduktion‬‬‬
‪Lektion 2 (14/6) Bokstavskapitel А, Б, В‬‬‬
‪Lektion 3 (17/6) Bokstavskapitel Г, Д, Е‬‬‬
‪Lektion 4 (21/6) Bokstavskapitel Ё, Ж, З‬‬‬
‪Lektion 5 (23/6) Kapitel 1‬‬‬
‪Lektion 6 (28/6) Kapitel 2‬‬‬
‪Lektion 7 (1/7) Kapitel 3‬‬‬
Lektion 8 (5/7) Kapitel 4
Lektion 9 (8/7) Kapitel 5
Lektion 10 (12/7) Kapitel 6
Lektion 11 (15/7) Kapitel 7
Lektion 12 (19/7) Kapitel 8
Lektion 13 (22/7) Kapitel 9
Lektion 14 (26/7) Repetition

‪Kursplan: https://sisu.it.su.se/pdf_creator/31434/41301
Kurslitteratur: http://slav.su.se/downloads/litteraturl ... Y_litt.pdf
Schema: http://slav.su.se/z/RNAS21
Kurssida: http://www.slav.su.se/ryska‬‬‬

Kanske har ni sett att det tillkommit 5 icke-obligatoriska tillfällen på schemat med rubriken Frågestund/Läxhjälp. Jag kommer att informera om dessa pass på torsdag, och ni kommer att få tycka till om vad vi ska ägna dem åt.


‪INFÖR DEN 10/6:‬‬‬

‪- Läs igenom Åkes foruminlägg från introduktionen, följ hans instruktioner och bocka av alla punkter på den bifogade checklistan. Läs noggrant – det är mycket att hålla reda på!
viewtopic.php?f=2&t=3664

Glöm inte skrivstilen! Ni kommer att få dechiffrera lite rysk skrivstil på första lektionen.

Jag blir glad om ni skriver en kort presentation av er själva under ”Diskussioner” på kursens Canvas-sida. Det är särskilt bra för mig att veta varför ni vill läsa ryska, och vilka förväntningar ni har på kursen.

‪Lycka till med alfabetet – vi ses på torsdag!‬‬‬

‪/Cecilia‬‬‬
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 1 (10/6)‬‬‬

Inläggav cedi » tor jun 10, 2021 5:46 pm

‪Roligt att träffa er idag! Den första lektionen ägnades åt:‬‬‬

‪- Genomgång av kursinnehåll och kursmål. Diskussion kring obligatorisk närvaro. Meddela alltid läraren om du kommer att utebli från ett pass och se till att läsa dagens foruminlägg för info om vad som avhandlats på lektionen och vad nästa veckas läxa är. Obs: det går bra att hoppa in i den andra gruppens lektion samma dag, om man inte kan komma under det egna passet. Säg bara till i början av lektionen.

‪- Info om examinationen (11/8). Det kommer att gå till som en salstenta som skrivs hemma: ni skriver för hand på papper, fotar av och skickar in elektroniskt. Det kommer detaljerade instruktioner på hur detta ska gå till längre fram. Här ser ni ett exempel på ungefär hur er tenta kommer att se ut (men börja inte stressa i förväg!):
180523 G&T 1.pdf
(125.52 KiB) Nerladdad 106 gånger


‪- Kortfattad genomgång av kapitlens upplägg i SvP och vad ni bör fokusera på vid läxläsning. Varje kapitel har en grammatikdel, en glosdel, ett textavsnitt och ett avsnitt med övningar. Gå igenom dem hemma, träna uttal, glosor och grammatiska konstruktioner. ÖVA FLITIGT I WORDALIST!‬‬‬ Jag infogar Åkes detaljerade guide till läxläsning längst ner i inlägget! De tre kommande lektionerna läser vi 3 bokstavskapitel i SvP åt gången, därefter 1 ordinarie kapitel/vecka (se planeringen i föregående inlägg).

- Diskussion om våra 5 icke-obligatoriska ”extrapass” (syns i kursschemat som Frågestund/Läxhjälp). Ni fick rösta om vad ni vill göra. Nästa gång (ons den 16/6, kl. 13-14) kommer vi att repetera allmän grammatik, och ni får chans att ställa frågor om den ryska grammatik vi har gått igenom.

- Likheter och skillnader mellan ryska och svenska: båda är indoeuropeiska språk med vissa likheter i ordförråd och grammatik. Ryskan har bevarat mycket mer av indoeuropeiskans kasussystem, dvs. de böjningsändelser som visar vilken funktion ett nomen (substantiv, adjektiv, pronomen) har i en sats. Svenskan använder istället ordföljd för att indikera satsdel.

- Läsning av utländska namn skrivna med rysk skrivstil.

- Repetition av regler för ryskt uttal.

GRAMMATIK

‪- Vi gick igenom elementär SATSLÖSNING. Obs skillnaden mellan ordklasser (grupperas efter egenskaper hos enskilda ord) och satsdelar (funktioner som ord eller fraser har i en sats). Satsdelar kan tas ut genom att man svarar på frågor:‬‬‬

Я даю тебе книгу – Jag ger dig boken‬‬‬
‪Vad händer i satsen? – PREDIKAT (даю, ger)‬‬‬
‪Vem/vad är det som gör något? – SUBJEKT (я, jag)‬‬‬
‪Vem/vad utsätts för handlingen? – DIREKT OBJEKT (книгу, boken)‬‬‬
‪Vem/vad är mottagaren av handlingen? – INDIREKT OBJEKT (тебе, dig)‬‬‬
‪Вечером, я жадно читаю книгу в автобусе – På kvällen läser jag girigt boken på bussen
‪Var sker handlingen? – RUMSADVERBIAL (в автобусе, på bussen)‬‬‬
‪När sker handlingen? – TIDSADVERBIAL (вечером, på kvällen)‬‬‬
‪Hur/på vilket sätt sker handlingen? – SÄTTSADVERBIAL (жадно, girigt)‬‬‬
Я читаю трудную книгу профессора – Jag läser professorns svåra bok‬‬‬
‪Vilken bok? – ADJEKTIVATTRIBUT (трудную, [den] svåra)‬‬‬
‪Vems bok? – GENITIVATTRIBUT (профессора, professorns)‬‬‬
Dessutom: PREDKATIV/PREDIKATSFYLLNAD: en bestämning av ett nomen som följer efter bindeverben vara, bliva, heta, kallas: Ты глупый (Du är dum). Obs att ryskan inte sätter ut verbet ”vara” i presens.‬‬‬

‪- Vi tittade på det ryska singularparadigmet för det feminina substantivet мама och gjorde en snabbgenomgång av ryskans 6 kasus. De kommer att dyka upp ett efter ett i textboken – inget man behöver lära sig nu.‬‬‬

‪- Vi talade kort om kongruens – överensstämmelse. Vissa ordklasser böjs i överensstämmelse med andra ord. Adjektiv kongruerar med sitt huvudord – substantivet. Så anpassar sig t.ex. adjektivet ”gammal” efter huvudordets genus och numerus i svenskan: ett gammalt träd (neutrum) – en gammal ek (utrum) – de gamla träden (plural). Jfr det ryska adjektivet (kongruerar i genus, numerus och kasus). Ryska verb kongruerar i presens med subjektets person och numerus.

- Jag visade presensböjningen av verbet работать, ”arbeta”, som snart dyker upp i boken.

‪Om du inte var med på lektionen eller inte är helt säker på allmän grammatik – se till att gå igenom Åkes minikurs i allmän grammatik för ryskstuderande: http://www.vippa.se/z/gramkurs/‬‬‬
‪Ibland kan det vara bra att konsultera Lennart Wiklands Modern rysk grammatik (ladda ner i PDF-format): http://www.slav.su.se/wikland‬‬‬
‪Den intresserade kan även titta på Per Förnegårds (romanska språk) grammatikkompendium, upplagt med författarens tillstånd: http://slav.su.se/downloads/kursmateria ... FRAITA.pdf

Vi hann tyvärr inte göra snabbtesten i Canvas under lektionen - det går bra att göra dem på egen hand idag!

‪LÄXA till nästa lektion (mån 14/6):‬‬‬
‪- УРОК А ‬‬‬
‪- УРОК Б ‬‬‬
‪- УРОК В ‬‬‬

/Cecilia

ÅKES LÄXGUIDE (obligatorisk läsning!)‬‬‬

‪Förbered varje kapitel för sig så här:‬‬‬
‪- Läs igenom grammatikavsnittet; notera vilka saker som tas upp, gör en egen punktlista, t.ex. i första bokstavskapitlet: ‬‬‬
‪• Genus: hur avgör man det?, ‬‬‬
‪• Personliga pronomen: ersätter substantiv, samma genus och numerus som det ersatta ordet, ‬‬‬
‪• "är" syns inte i presens. … gör punkterna med bättre detaljnivå om du tycker du behöver. ‬‬‬
‪Detta är ett bra sätt att bearbeta materialet aktivt.‬‬‬
‪- Lär in glosor. Skriv av gloslistan från boken med din vackraste handstil, gärna i ett fint litet gloshäfte! Håll över med en lapp och kolla hur många du minns. Kör åt bägge håll ry=>sv först och sv=>ry sedan. Läs orden högt. Kör därefter igenom glosorna i http://www.wordalist.com och om du förberett dig enligt ovan, så kommer du märka att du säkert svarar rätt på flera av frågorna redan på första försöket! Kolla i översikten för avsnittet du jobbar med så att du svarat rätt på alla frågor. Kolla din nivå och kör övningen flera ggr tills du kommer upp i nivå 7-8 helst. Bra att köra lite då och då och att börja med korta pauser mellan övningssessionerna och sedan göra pauserna längre. Kontrollera att det sitter efter några dagar och sedan efter ett par veckor; se hela tiden till att repetera gamla kapitel parallellt med nya!‬‬‬
‪- Gå igenom kapitlets text. Lägg särskilt märke till den grammatik du lärt dig, dvs det du antecknat i din punktlista! Förstår du allt? Anteckna frågor du vill ställa när vi ses på lektionen.‬‬‬
‪- Lyssna på ljudfilen till stycket. Lyssna på en mening i taget, pausa och läs efter högt. Försök härma uttalet så bra du kan! Tänk på uttalsreglerna.‬‬‬ (Ljudfilerna hittar du här:
‪- Läs hela stycket högt från boken.‬‬‬
‪- Lägg undan boken och lyssna på en mening i taget i ljudfilen, pausa och skriv ner det du hör. Kontrollera mot texten i boken att du stavat rätt.‬‬‬
‪- Gör alla övningar i boken som du kan göra på egen hand. Gruppövningar som föreslås i boken kan tänkas att ni gör på praktiklektionerna men det går såklart också bra att samla ihop en egen studiegrupp och försöka sig på dessa övningar!‬‬‬
‪- Repetera!‬‬‬

‪Alla extraresurser till boken hittar du via http://www.slav.su.se/svp => ‬‬‬
‪- Ljudfilerna! Viktigt! Ladda genast ner!
‪- Original-CD:n (på danska) med bra övningar, men inte säkert att den funkar i moderna operativsystem..‬‬‬

‪- WORDALIST: Gå igenom alla övningar i Wordalist som hör till bokstavskapitlen АБВ. Klicka på "Practice" för att starta en övningssession. Tänk på att en övningssession i Wordalist oftast inte innehåller alla frågor i ett avsnitt; du kan behöva trycka på ”Practice more” för att fortsätta med avsnittet. Du ser alltid i avsnittsöversikten vilka frågor du svarat på: ‬‬‬
‪УРОК А:‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/18 (glosorna)‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/67/section/163‬‬‪ (grammatiken; gör den övningen efter att du läst grammatikavsnittet och gått igenom texten i boken)‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/859 (extraord om du vill har mer…)‬‬‬
‪УРОК Б:‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/17 (glosorna)‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/67/section/162‬‬‪ (grammatiken)‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/860 (extraord)‬‬‬
УРОК В:‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/15‬‬‪ (glosorna)‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/67/section/164 (grammatiken)‬‬‬

‪SKJUT INTE UPP arbetet till kvällen före nästa lektion..! Arbeta med materialet varje dag; tänk på att du har 8 timmar på dig i förberedelsetid för varje delkurs, dvs för varje läxa! Avsätt ordentlig tid för studierna men utnyttja även de små mellanrummen i tillvaron… kör tex Wordalist på bussen… Emellanåt kommer ett små diagnos-quiz för att kontrollera att din inläsning håller rätt tempo och sådana småtest kommer löpande under kursen; oftast får du göra dem hemma ("självtest") men det kan komma ngt även på lektionen.‬‬‬

‪Se vidare Åkes inlägg från introduktionen: ‬‬‬
viewtopic.php?f=2&t=3664

‪Där hittar du även fler bra länkar.‬‬‬
Bilagor
Lektion 1.pdf
(282.71 KiB) Nerladdad 76 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 2 (14/6)

Inläggav cedi » mån jun 14, 2021 3:47 pm

Vi repeterade förra lektionens innehåll genom att ta ut satsdelar:‬‬‬

‪På natten skriver professorn en intressant bok om stadens muséer. ‬‬‬
‪skriver - predikat‬‬‬
‪professorn - subjekt‬‬‬
‪en lärd bok om staden muséer- direkt objekt‬‬‬
‪på natten – tidsadverbial‬‬‬
‪intressant – adjektivattribut (till "bok")‬‬‬
‪om stadens muséer – prepositionsattribut (till ”en intressant bok”)‬‬‬
‪stadens – genitivattribut (till "muséer")‬‬‬
‪På ryska: Ночью, профессор пишет интересную книгу о музеях города. ‬‬‬

Han är en kännare av gamla hus.
är – predikat
han – subjekt
en kännare av gamla hus – predikativ/predikatsfyllnad
av gamla hus – prepositionsattribut (till "kännare")
gamla – adjektivattribut (till "hus")
På ryska: Он знаток старых домов.

‪De absolut viktigaste begreppen som ni måste behärska är: ordklass (substantiv, verb, adverb…), satsdel (subjekt, predikat, predikatsfyllnad…), kasus (nominativ, lokativ…), genus (mask, fem, neut), numerus (sg, pl), person (1, 2, 3 pers sg & pl), tempus (presens, futurum…)‬‬‬

GRAMMATIK
Vi gick igenom:
- Substantivens tre genus (”grammatiska kön”) i ryskan: maskulinum, femininum och neutrum. De känns igen på sin slutbokstav: konsonant (mask), о/е (neut) resp. а/я (fem). Undantag: ord som slutar på kan vara både femininer och maskuliner. Obs att ett ord kan ha ett grammatiskt genus men ett annat ”naturligt” genus.
- Personliga pronomen i tredje person singular och plural: он (mask), она (fem), оно (neut) och они (pl; alla genus).
- Så kallade j-vokaler (”joterade” vokaler): Е, Ё, Я, Ю. Dessa får j-förslag först i ord och efter vokal: Ялта, Елена, работает. I övriga positioner (efter konsonant) visar de att föregående konsonant mjuk (”palataliserad”). Obs att И också är ”mjukvisande”, men inte har något j-förslag!
- Jag visade en bild av tungans position vid uttal av mjukt resp. hårt л.
- Vad är en böjningsstam? Substantivens böjningsmönster kallas för deklination. Ryskan har tre deklinationer. Vi har hittills stött på 1:a (omfattar maskuliner och neutrer) och 2:a (omfattar femininer på -а/-я) deklinationen. Tredje deklinationen består primärt av femininer som slutar på mjuktecken (-ь).
- Tonande konsonanter och deras tonlösa motsvarigheter:
б – п
д – т
г – к
з – с
ж – ш
в – ф

Dessa måste man känna till för att kunna tillämpa ryskans uttalsregler! Kom ihåg:
1) utljudsskärpning (tonande konsonant uttalas som tonlös sist i ord)
2) regressiv assimilation (då tonade och tonlös konsonant uppträder intill varandra färgar den som står sist av sig på den föregående)
- j-ljudet, /j/, skrivs med й sist i ord och sist i stavelse, med j-vokal först i ord och efter vokal. Därför blir музей > музее när man böjer detta ord i lokativ: j-ljudet som i final position hade ett eget bokstavstecken, <й>, ”bakas in” i det joterade vokaltecknet <е>, som här står efter en annan vokal och därför uttalas med j-förslag.
- Lokativ, kasus som betecknar befintlighet och endast uppträder efter prepositioner, bl.a. в och на. Alla substantiv utom femininer på mjuktecken (3 deklinationen) får i lokativ ändelsen -e, som fogas till böjningsstammen.

Vi läste, översatte och kommenterade Урок А och Б. Vi hann inte med Урок В – den får vi klämma in på torsdag!

Intressanta saker som påträffades i veckans text:
- Frågepronomenet (interrogativt pronomen) кто (vem) och det utpekande pronomenet (demonstrativt pronomen) это (det här). Dessa böjs i olika kasus, men vi såg dem bara i nominativ.
- ”Это собака” kan översättas ”Det här är en hund” eller ”Det här är hunden” beroende på sammanhang – ryskan saknar distinktionen bestämd/obestämd
- Frågeadverbet где (var) och ”svarsadverbet” там (där)
- Smeknamnet Миша (för Михаил) har grammatiskt genus femininum, men naturligt genus maskulinum. Det böjs som ett feminint ord, men adjektivattribut rättar sig efter naturligt genus.
- картинка: obs diminutivsuffixet -к
- Москва – город: Verbet ”vara” skrivs som bekant inte ut i ryskan i presens (nutid). Mellan två substantiv kan ett underförstått ”är” dock markeras med tankstreck.
- город Петербург: Петербург är en apposition, dvs. ett nomen (substantiv) som står bredvid ett annat nomen, där ett av orden definierar eller bestämmer det andra (t.ex. tidningen DN, namnet Sara, ämnet grammatik). Apposition står i nominativ!
- слева/справа: dessa ord (”till vänster”, ”till höger”) används vid befintlighet. Om man istället ska ange riktning (t.ex. vid vägbeskrivning) används налево/направо.

‪Till nästa lektion (tors 16/6): Урок Г, Д, Е:‬‬‬
‪- Lär in nya glosor‬‬‬
‪- Läs de nya grammatikmomenten, gör checklista över det du ska kunna‬‬‬
‪- Läs texten och håll utkik efter ny grammatik och glosor. Läs högt och lyssna på ljudmaterialet från cd:n (se länk i föregående inlägg)
‪- Gör det första s.k. ”självtestet” i Canvas någon gång före 23:59 på torsdag. Du får tre försök på det första provet. Jag skickar ut en påminnelse till dem som missat att göra det på onsdag kväll.

‪- Gör dessa övningar i Wordalist (gör varje övning flera gånger):‬‬‬
‪Урок Г: ‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/16
https://wordalist.com/exercise/56/section/11
https://wordalist.com/exercise/56/section/12
‪‪ https://wordalist.com/exercise/67/section/161
‪‪Урок Д: ‬‬‬‬‬‬
‪‪ https://wordalist.com/exercise/56/section/25
https://wordalist.com/exercise/56/section/21
‪‪ https://wordalist.com/exercise/56/section/22
‪‪ https://wordalist.com/exercise/67/section/171 ‬‬‬‬‬‬
‪‪Урок Е: ‬‬‬‬‬‬
‪‪ https://wordalist.com/exercise/56/section/29
‪‪ https://wordalist.com/exercise/56/section/28
‪‪ http://wordalist.com/exercise/56/section/27 ‬‬‬‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/67/section/172

‪Tips: ‪När du jobbar i Wordalist, kom ihåg att först skriva på papper för att träna bokstäverna samt för att få hjälp av det taktila minnet!

‪OBS: på onsdag erbjuds ”läxhjälp” kl. 13-14 (se schemat i TimeEdit). Använd den vanliga Zoom-länken för Grammatik och text. Vi kommer att ägna oss åt repetition av allmän grammatik. Välkomna!

‪/Cecilia‬‬‬
Bilagor
Lektion 2.pdf
(349.98 KiB) Nerladdad 60 gånger
Senast redigerad av cedi tor jun 17, 2021 7:55 am, redigerad totalt 1 gång.
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

"Läxhjälp" nr 1

Inläggav cedi » ons jun 16, 2021 1:40 pm

Hej!

Idag hade vi vårt första av totalt fem extratillfällen. Vi talade om viktiga begrepp i allmän grammatik. Jag bifogar min presentation. Nästa gång blir den 30/6 (det blir inget under midsommarveckan, eftersom vår ordinarie lektion är flyttad till onsdag). Då tänkte jag att vi repeterar moment i den ryska grammatiken. Skriv gärna till mig om vad ni vill repetera!

Jag föreslog också att den som vill kan skriva till mig för att bli hopparad med en (eller två) studiekamrat(er), som man kanske kan träffa på Zoom och gå igenom läxan med. Jag tror att det kan vara bra även för den som normalt pluggar ensam, eftersom det är lätt att tappa motivationen under en distanskurs.

Vi ses imorgon!

/Cecilia
Bilagor
Läxhjälp - allmän grammatik.pdf
(324.94 KiB) Nerladdad 69 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 3 (12/2)‬‬‬

Inläggav cedi » tor jun 17, 2021 5:39 pm

‪Före lektionen spelade jag krokodilen Genas födelsedagssång:‬‬‬
https://www.youtube.com/watch?v=gVEHBYHj8Sk&t=36s
Man kan sänka filmens hastighet till 0.75, så blir det lättare att höra orden. Här kan den som vill hämta texten till Genas sång, inkl. gloslista:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824816113

‪Vi gick snabbt igenom NYA GRAMMATIKMOMENT:‬‬‬

- Ж, Ш, Ц är alltid hårda. Efter dem uttalas И som Ы och Е som Э.
- Kombinationen Ь + j-vokal uttalas som ett tydligt [j]: семья, компьютер.
- Possessiva pronomen: ‬‬‬
‪3 pers sg: его, её (hans/dess, hennes)‬‬‬
‪‪3 pers pl: их (deras)‬‬‬
‪Possessiva pronomen kongruerar med sitt huvudord och böjs i genus, numerus och kasus. 3 pers (его, её, их) är dock oböjliga – det heter alltså её брат, её сестра, её родители etc. ‬‬‬
‪- E-verben работать (arbeta) och жить (leva, bo). Det senare böjs lite annorlunda eftersom det har presensstam som slutar på konsonant (жив-), och betoningen faller på ändelsen snarare än stammen:
‪1 sg (я) жив-у‬‬‬
‪3 sg (он) жив-ёт‬‬‬
‪3 pl (они) жив-ут‬‬‬
‪- Vårt första i-verb: стоять (stå). ‬‬‬
‪1 sg (я) сто - ю‬‬‬
‪3 sg (он) сто - ит ‬‬‬
‪3 pl (они) сто – ят ‬‬‬
‪- Substantivens genus. Vi tittade på ord som slutar på mjuktecken (ь): feminina (дочь, дверь) och maskulina (царь, день). Maskulinerna böjs enl. första deklinationen; femininerna har en egen deklination (tredje - se Wikland 1.37).‬‬‬
‪- Pluralböjning i nominativ. Femininer och maskuliner får pluraländelsen (hård stam: ламп-ы, билет-ы) eller (mjuk stam: семьи, музеи). Neutrer får pluraländelsen (hård stam: окн-а) eller (mjuk stam: мор-я)‬‬‬‬‬‬

Vi översatte och kommenterade kapitlen В (rest från förra gången!), Г, Д och Е. Grupp 1 hann inte läsa hela kapitel Е; vi börjar fr.o.m. ”Справа стоят принтер и факс.”

Intressant i texten

- в школе, в Петербуге: regressiv assimilation över ordgränsen gör att в uttalas [f]. I exemplet ”в фирме" uttalas ett enda långt [f].
- кто он/она: underförstått: vem är han hon till yrket/sysselsättningen (”по профессии”). ”Кто это?” betyder däremot ”Vem är det där?”
- директор музея: här har man smugit in ett genitivattribut! Maskuliner och neutrer med mjuk stam (i detta fall: slut på /j/) får i genitiv ändelsen -я. Se Wikland 1.14 för hela böjningen av maskuliner med stamslut på /j/.
- дети: detta ord har ingen singularform. Istället används ordet ребёнок, vars pluralform (”ребята”) i sin tur har en annan betydelse: ung. ”grabbar” (jfr engelska ”guys”)
- в цирке, карандаши: И uttalas här som Ы.
- Мы Ивановы: obs att ryska efternamn inte bara har en maskulin och feminin form (Иванов/Иванова), utan även kan visa numerus! Dostojevskijs verk ”Bröderna Karamazov” heter således ”Братья Карамазовы” på ryska (братья är den oregelbundna pluralformen av брат).
- Петровна, Николаевич: ryska fadernsnamn (”patronymer”) bildas av faderns namn + suffixen -овна/евна (för kvinnor) resp. -ович/евич (för män). Vid artigt tilltal används förnamn + fadersnamn.
- бюро: detta neutrala lånord är oböjligt
- стоят, лежат: den regelbundna ändelsen i 3 pers. pl. för i-verb är -ят. Efter bokstäverna Ж, Ш, Щ, Ч och Ц skrivs dock aldrig Я еller Ю; istället skrivs А och У.
- бизнесмен: kan användas om både män och kvinnor. I den sista stavelsen uttalas е som э.
- карандаши, ручки: här beror pluraländelsen И (istället för Ы, som är standard för hårda stammar såsom dessa) på ryskans skrivregler: efter К, Г, Х och Ж, Ш, Ч, Щ skrivs alltid И istället för Ы.
- по телефону: smakprov på dativböjningen av maskuliner med hård stam! Prepositionen по styr oftast dativ.
- по-английски: här är "по" inte en prepositon som styr dativ utan en del av adverbet ”på engelska”.

Utöver dagens grammatikgenomgång lägger jag också upp en liten ”fusklapp” där olika grammatiska kategorier i ryskan finns listade. Den kan ni ha framför er på lektionerna, om ni känner er osäkra på allmän grammatik. När jag frågar efter en satsdel, ett kasus, eller en ordklass kan ni sedan välja bland alternativen på listan. Fusklappen får man naturligtvis inte ha på tentan!

Nästa självtest i Canvas (nr. 2) kan ni göra fr.o.m. måndag kl. 00.00 t.o.m. tisdag kl. 23.59. Det testar grammatik och glosor i samtliga ”bokstavskapitel”.

Till nästa lektion (mån 21/6): Урок Ё, Ж, З:‬‬‬
‪- Lär in nya glosor‬‬‬
‪- Läs de nya grammatikmomenten, gör checklista över det du ska kunna‬‬‬
‪- Läs texten och håll utkik efter ny grammatik och glosor. Läs högt och lyssna på ljudmaterialet från cd:n. ‬‬‬
‪- Gör dessa övningar i Wordalist (gör varje övning flera gånger):‬‬‬
‪Урок Ё: ‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/30
https://wordalist.com/exercise/56/section/24
https://wordalist.com/exercise/56/section/23
‬‬ https://wordalist.com/exercise/67/section/175
‪Урок Ж: ‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/26‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/31‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/32‬‬
http://wordalist.com/exercise/67/section/173‬‬
‪Урок З: ‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/38‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/34‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/33‬‬
http://wordalist.com/exercise/67/section/174‬‬

/Cecilia
Bilagor
Grammatiska kategorier i ryskan (fusklapp).pdf
(29.01 KiB) Nerladdad 93 gånger
Lektion 3.pdf
(335.92 KiB) Nerladdad 56 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 4 (21/6)‬‬‬

Inläggav cedi » mån jun 21, 2021 2:55 pm

NY GRAMMATIK‬
- Ryska skrivregler: efter К, Г, Х samt väsljuden Ш, Ж, Щ, Ч skrivs aldrig aldrig Ы (istället: И) . Efter Ш, Ж, Щ, Ч, Ц skrivs aldrig Я eller Ю (istället А och У).
‬‬‬- Alla personliga pronomen i nominativ (я, ты, он/она/оно, мы, вы, они). [Wikland 4.1.1]‬‬‬
‪- E-verb och i-verb: hela presensböjningen [Wikland 6.15 - 6.16.1, samt 6.16.2]. Ni bör kunna följande verb (alla uppträder i урок А-З): ‬‬‬‬
‪e-verb: работать (работа-), завтракать (завтрака-), жить (жив-, betoning på ändelsen), делать (дела-), обедать (обеда-), пить (пь-, betoning på ändelsen), ужинать (ужина-)‬‬‬‬
‪i-verb: стоять (сто-), лежать (леж-), сидеть (konsonantväxling i 1 pers sg: сижу, övriga former: сид-), говорить (говор-)‬‬‬‬
- Adjektiv i alla genus och numerus i nominativ: mask -ый/ий/ой, fem -ая, neut -ое, pl -ые/ие [Wikland 2.2 – 2.2.5].
‪- Alla possessiva pronomen i nominativ. Obs att 3:e person – его, её och их – är oböjliga, medan мой, твой, наш och ваш liksom adjektiv böjs i genus, numerus och kasus. [Wikland 4.4 – 4.4.1] ‬
‪- Ändelsen -ии i lokativ för substantiv som slutar på -ия: фотография – на фотографии. [Wikland 1.32]‬ (egentligen är det första И-et en del av stammen, så ändelsen är strikt sett -И)

‪Vi läste, översatte och kommenterade bokstavskapitlen Ё, Ж och З. Grupp 1 hann inte med sista avsnittet i урок З – det går vi igenom på onsdag istället.‬‬‬‬

Intressanta saker i texten:
- Что ты делаешь? Det interrogativa pronomenet что (”vad”, uttal: [што]) böjs precis som кто i olika kasus.
- Ты что?!! Ett uttryck för förebråelse, kan översättas ung. ”Vad håller du på med?!!”
- Миша пьёт молоко: Här träffar vi på ett substantiv i ackusativ. Direkt objekt (föremålet för en handling) står i ryskan i ackusativ och kallas även ackusativobjekt. Eftersom ackusativ = nominativ för maskuliner och neutrer lägger man kanske inte märke till det (вот чай – он пьёт чай, вот молоко – он пьёт молоко),
- Какой это флаг? Frågepronomenet какой böjs som ett adjektiv med betoning på ändelsen (jfr большой). Det rättar sig efter sitt huvudord i genus, numerus och kasus (precis som adjektiv). Se Wikland § 4.24.4.
- российский флаг: ”den ryssländska flaggan” – dvs. flaggan som tillhör den Ryska federationen, Российская федерация.
- Это Пушкинская улица: här har man bildat ett adjektiv av egennamnet Пушкин. På svenska skulle vi använda en sammansättning: Pusjkingatan, eller kanske ett genitivattribut: Pusjkins gata. Obs att det ryska adjektivattributet kongruerar med sitt huvudord (улица) i genus (femininum), numerus (sg) och kasus (nominativ).
- Невский проспект: huvudgatan i St. Petersburg. Döpt efter helgonet Alexander Nevskij, vars namn redan fungerar som ett adjektiv och därför inte behöver förses med ett suffix såsom Pusjkin. Невский betyder ”av [floden] Neva”. Många ryska efternamn ser ut och böjs som adjektiv, t.ex. Достоевский.
- Наши: översätts lämpligen ”de våra”.
- маленький Миша: här har vi ett exempel på hur ord med femininum som grammatiskt genus men maskulinum som naturligt genus uppför sig: Миша (här i nominativ) böjs som ett feminint substantiv, men adjektivattributet маленький står i maskulinum! Samma sak gäller ”familjenamnen” дядя, дедушка och папа.
- Что это за… översätts lämpligen ”Vad är det där för…”
- семейный фотоальбом: här stöter vi på ett adjektiv bildat av ordet för familj, семья. På svenska skulle vi istället använda en sammansättning: familjealbum.
- шампанское: här har vi ett substantiverat adjektiv. Ursprungligen hängde det ihop med det neutrala substantivet вино, vilket är förklaringen till adjektivändelsen -ое.
- Он пьёт водку? Här är det feminina substantivet водка satsens direkta objekt (ackusativobjekt), och står därför i ackusativ! Femininer får i ackusativ ändelsen -у/-ю (hård/mjuk böjning).
- на Пушкинской улице: här ser vi för första gången ett böjt adjektiv! – ОЙ är lokativändelsen för feminina adjektiv. Det kommer lite längre fram i boken.
- летом: översätts ”på sommaren”; detta är instrumentalisböjningen av det neutrala substantivet лето, ”sommar”. När man säger att något äger rum en viss årstid står årstiden alltid i instumentalis: весной, летом, осенью, зимой.
- в колхозе: колхоз, förkortning av коллективное хозяйство (”kollektivt hushåll”), är den ryska termen för de stora kollektivjordbruk som infördes av Stalin under 1930-talets första hälft. Man beslagtog privata bönders mark och tvingade ihop alla i massjordbruk som arbetade efter planekonomins mål.

Läxa till onsdagen den 23/6: Урок 1.
Förbered er som vanligt (gå igenom grammatik, träna glosor, läs och översätt texten – glöm inte ljudfilerna!). Titta också på övningarna som kommer efter texten - de blir framöver lite fylligare. Facit hittar ni längst bak i boken. Det finns bl.a. en översättningsövning till varje kapitel.‬‬‬ Glöm inte Canvasprovet (”Självtest 2”), senast 23.59 imorgon (tisdag)!

‪Träna Урок 1 i Wordalist: ‬‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/39‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/37‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/37‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/67/section/176

Ytterligare resurser som ni kan använda:

Extra Wordalistövningar i grammatisk analys, anpassade till vår progression i Svidanie v Peterburge:
https://wordalist.com/exercise/1093

Översättningsövning sv > ry som ni kan göra hemma, inkl. facit (spela dragspel = играть на гармошке):
Översättningsövning svenska > ryska (Lektion 4).pdf
(183.35 KiB) Nerladdad 73 gångerVi ses på ONSDAG!!

/Cecilia‬
Bilagor
Lektion 4.pdf
(256.31 KiB) Nerladdad 57 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 5 (23/6)‬‬‬

Inläggav cedi » ons jun 23, 2021 8:28 pm

GRAMMATIK

- Любить (älska, tycka om) har liksom liksom många andra i-verb konsonantväxling i 1 person sg (presens), i detta fall ett inskott av konsonanten л: я люблю.
- Infinitv (verbets grundform, som i svenskan föregås av "att") är en icke-personböjd verbform som inte ensam kan stå som predikat i en sats. På ryska slutar denna form normalt på -ть, men det förekommer även ett fåtal infinitiver på -ти (идти, gå) och -чь (мочь, kunna). Vanligtvis har ett verb två infinitivformer, en för imperfektiv aspekt (ipf) och en för perfektiv aspekt (pf), t.ex. смотреть (ipf)/посмотреть (pf). Den perfektiva aspekten har vi inte sett tidigare i SvP, eftersom den inte förekommer i presens.
- De modala adverben можно och нельзя (Wikland 3.20.4) används i opersonliga satser för att uttrycka om något är tillåtet/förbjudet eller möjligt/omöjligt. De kombineras med infinitiv i ipf eller pf aspekt. I allmänhet gäller:
можно/нельзя + ipf: det är tillåtet/förbjudet att göra ngt (allmänt påstående)‬‬‬
‪можно/нельзя + pf: man får/får inte, kan/kan inte göra ngt nu (i en konkret situation – beroende på frånvaron eller förkomsten av ett hinder)‬‬‬
- Ryskan har 10 neutrer som slutar på -мя; de vanligaste är время (tid) och имя (namn). Dessa tillhör tredje deklinationen och böjs oregelbundet; se Wikland 1.37.2.
- Huvudsatser och bisatser sammanfogas vanligen med underordnande konjunktioner (subjunktioner). Bisatser som inleds med en temporal konjunktion, t.ex. когда (när), kallas för temporala bisatser; inleds de med en kausal konjunktion, såsom потому что (därför att) kallas de för kausala bisatser. Bisatsen är underordnad huvudsatsen och kan inte stå självständigt.

Vi läste och översatte Урок 1. Intressant i texten:

- На Пушкинской улице: liksom i урок З ser vi här lokativändelsen i singular för feminina adjektiv (adjektviattributet rättar sig efter huvudordet улица, som är feminint och står i lokativ). Motsvarigheten för maskuliner och neutrer är -ом, som vi snart kommer att få se.
- родители: heter i singular родитель, och är ett maskulint substantiv med mjuk stam. Generellt är alla beteckningar på personer som slutar på -ель maskuliner: учитель (lärare), покупатель, (kund), читатель (läsare). Obs att detta inte gäller lånordet фотомодель, som är feminint!
- четыре комнаты: detta är inte, som man skulle kunna tro, pluralformen av комната, utan ordets form i genitiv singular (som råkar se likadan ut som nominativ plural)! Ryska siffror högre än 1 (liksom alla mängdord) styr genitiv. Efter 1 skrivs nominativ, efter 2-4 genitiv singular, efter 5 och högre tal skrivs genitiv plural (Wikland 5.1.1)
- в свободное время: ett tidsuttryck där prepositionen в styr ackusativ. Genus på ordet время kan man sluta sig till av ändelsen på adjektivattributet (-ое), som markerar neutrum.
- студентка университета: ytterligare exempel på genitivattribut, som placeras efter huvudordet (jfr директор музея). Maskuliner och neuter får i genitiv singular ändelsen -а/-я.
- и в музее, и дома: översätts ”både… och”
- очень красивая: översätts ”mycket” eller ”väldigt”; anger hög grad av något.
- играть в футбол, играть на компьютере: играть в + ackusativ används vid sport/lek och играть на + lokativ för spel på instrument (även dator).‬‬‬
- можно поиграть на компьютере: поиграть är pf aspekt, vilket indikeras av prefixet по- (perfektiva verb är inte sällan prefigerade versioner av de imperfektiva verben). Det gäller alltså möjligheten att göra något i en konkret situation. Prefixet по- har i detta sammanhang dessutom limitativ betydelse - det innebär att man gör något ”lite grann” eller ”en stund”.
- свой американский сериал: свой är ett reflexivt possessivt pronomen som motsvarar svenskans ”sin”. Till skillnad från svenskan, som bara brukar ”sin” i tredje person (han älskar sin mamma) kan ryskan använda свой i alla personer (я люблю свою маму, ты любишь свою маму).
- играть в футбол можно только на стадионе: играть är ipf aspekt; här gäller det alltså var det är tillåtet att spela fotboll i största allmänhet, inte i en specifik situation.
- журналы мод: här ser vi genitiv pluralformen av det feminina substantivet мода, som är ett exempel på s.k. nolländelse: böjningsformen sammanfaller med ordets stam (dvs. ändelse saknas). ”Мод” är ett genitivattribut precis som de föregående (студентка) университета och (директор) музея, som dock är maskuliner.
- по телефону, по телевизору: по styr dativ, vilket för maskulina substantiv medför en ändelse på -у/-ю.
- Я так много работаю: översätts ”mycket” och anger mängd (kontrastera очень, som anger grad).

Läxa till måndagen den 28/6: Урок 2
- Glosor, grammatik, textläsning. Läs högt och använd ljudmaterialet.‬‬‬
‪- Gör övningarna för kapitlet i boken – de följer efter textdelen.
- Träna Урок 2 i Wordalist:
http://wordalist.com/exercise/56/section/40‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/36‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/47‬‬
http://wordalist.com/exercise/67/section/178‬‬

Ytterligare resurser:

Wordalistövningar i grammatisk analys, anpassade till lektion 5:
https://wordalist.com/exercise/1093/section/3936

Översättningsövning sv > ry som ni kan göra hemma, inkl. facit
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7825303324
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824271879

Glad midsommar!

/Cecilia
Bilagor
Lektion 5.pdf
(210.66 KiB) Nerladdad 47 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 6 (28/6)‬‬‬

Inläggav cedi » mån jun 28, 2021 3:08 pm

GRAMMATIK

‪- Ackusativ-/genitivformer av samtliga personliga pronomen:‬‬‬‬‬
‪1 sg меня‬‬‬‬‬
‪2 sg тебя‬‬‬‬‬
‪3 sg его/её‬‬‬‬‬
‪1 pl нас‬‬‬‬‬
‪2 pl вас‬‬‬‬‬
‪3 pl их‬‬‬‬‬
‪Obs att 3 person sg och pl får н-förslag när det står efter preposition: у него/неё/них‬‬‬‬‬
‪- Konstruktionen У меня есть… (bokstavligen: ”Hos mig är”), som motsvarar svenskans ”Jag har…”. I satsen ”У меня есть брат” utgör брат (som står i nominativ) subjektet! Om betoningen flyttas, t.ex. när ett adjektiv läggs till (Har du en bror? > Har du en vacker bror?) kan есть utebli: У тебя красивый брат? Detta beror dock ytterst på sammanhanget.‬‬‬‬‬
‪- Konstruktionen Меня зовут… (bokstavligen: ”De kallar mig”), som motsvarar svenskans ”Jag heter…”. I satsen ”Меня зовут Саша” är subjektet ett icke utsatt ”de” som indikeras genom verbformen, 3 pers pl ([они] зовут). ”Jaget” är satsens direkta objekt och står i ackusativ (меня). Саша är predikatsfyllnad (följer efter bindeverben vara, heta, bliva, kalla) och står i nominativ.‬‬‬‬‬
‪- Vi noterade att ett par fraser som uppträder för första gången i урок 2 i själva verket är imperativformer (dvs. uppmaningar, t.ex. Ät upp maten! Stå still! Tig!), och därför har en singularform för informellt tilltal av en person man är ”du” med och en pluralform för tilltal av flera personer alt. artigt tilltal av ngn man är ”ni” med: здравствуй/здравствуйте, извини/извините.‬‬‬‬‬

‪Vi läste, översatte och kommenterade Урок 2, där familjen Ivanov för första gången träffar sin nya granne (новый сосед) Jan Nielsen. Där noterade vi dessa intressanta grammatiska företeelser:‬
- У них новая финская кухня‬‬‬‬: Prepositionen у+ GEN, obs- н-förslaget före peronliga prononmen i 3 person. ”De har ett nytt finskt kök”, eller bokstavligen: ”Hos dem [är] ett nytt finskt kök”. Subjektet är новая финская кухня.
- работает хорошо: Detta är adverbet bildat av adjektivet хороший.
- на столике: notera diminutivsuffixet -ик.
- У неё в руке: Översätts ”hon har i handen”. Рука kan betyda både hand och arm.
‪- ”Звонок в дверь”: Prepositionen в styr här ackusativ (man får tänka sig att ljudet har en riktning…). Femininer som slutar på mjuktecken (3:e deklinationen) har samma form i ackusativ som i nominativ.‬‬‬‬‬
- Тамара Петровна открывает дверь: eftersom predikatet står i presens vet vi att det är imperfektiv aspekt, men detta avslöjas också av suffixet -ыва, som bara förekommer i imperfektiva verb. Den perfektiva motsvarigheten är открыть.
- Здравствуйте: imperativ plural av verbet здравствовать, ”ha hälsan”.
- Вы не знаете…: En artig förfrågan på ryska formuleras ofta med negation: ”Ni råkar inte veta…”
- где здесь можно позвонить: Можно + pf verbaspekt (notera prefixet по-) indikerar här att det rör sig om den praktiska möjligheten att ringa i en konkret situation, inte var det är tillåtet att ringa: ”Var kan man ringa ett telefonsamtal här?”
- Звоните, пожалуйста: detta är imperativ pluralformen (dvs. artig uppmaning alt. uppmaning som riktar sig till flera) av звонить. ”Varsågod, ring!”
- А вы не русский: Notera att det personliga pronomenet står i plural, men adjektivet i singular – detta eftersom det rör sig om artigt tilltal av en person. Adjektivet (i långform) rättar sig efter faktiskt numerus.
- я датчанин: obs suffixet -ин, som ofta uppträder i beteckningar på manspersoner: англичанин, боярин (”bojar”, historisk medlem av den ryska godsägarklassen). Dessa har en oregelbunden pluralform: датчане, бояре.
- С удовольствием, ”med nöje”: Prepositionen c, ”med”, styr instrumentalis. ”Удовольствием” är instrumentalisformen av det neutrala substantivet удовольствие.‬‬‬‬

‪Inför nästa lektion torsdagen den 1/7: ‬‬‬‬‬
‪- Förbered Урок 3: glosor, grammatik, läsa högt, ljudfiler och Wordalist:‬‬‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/48‬‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/45
https://wordalist.com/exercise/56/section/43
https://wordalist.com/exercise/67/section/177
‪- Gör det tredje självtestet (t.o.m. урок 2) i Canvas senast onsdag 23.59. Jag skickar en påminnelse på onsdag eftermiddag/kväll.‬
‪- Lyssna på krokodilen Genas födelsedagssång på Youtube (sången börjar 0:38, sjungandet 0:59).
https://www.youtube.com/watch?v=gVEHBYHj8Sk&t=36s
Tryck på kugghjulssymbolen och välj hastighet 0.75. Försök följa med i texten, som ni kan ladda ner här:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824816113
Det finns en gloslista på s. 2, men ni behöver inte översätta sången om ni inte har lust. Vi kommer att läsa texten högt nästa lektion och kommentera hur de ryska uttalsreglerna manifesterar sig.
‪‬
Ytterligare resurser:

Wordalistövningar i grammatisk analys, anpassade till lektion 6:
https://wordalist.com/exercise/1093/section/3968

Översättningsövning sv > ry som ni kan göra hemma:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7830663106
Facit/lösningsförslag:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824106165

onsdag kl. 13-14 kommer vi att ha ett icke-obligatoriskt extrapass ägnat åt RYSKA VERB. Vi kommer att repetera sådant vi redan har gått igenom (bl.a. böjning av e- och i-verb, можно/нельзя + infinitiv) och jag kommer att ge en introduktion till fenomenet ASPEKT. Anslut via den vanliga länken för Grammatik och text.

/Cecilia
Bilagor
Lektion 6.pdf
(288.22 KiB) Nerladdad 47 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Läxhjälp nr. 2

Inläggav cedi » ons jun 30, 2021 1:28 pm

Idag hade vi vårt andra extratillfälle, som ägnades åt ryska verb. Jag introducerade begreppet aspekt, som vi kommer att återkomma till i den ordinarie undervisningen. Det viktigaste att komma ihåg är:
IMPERFEKTIV ASPEKT: process, upprepning
PERFEKTIV ASPEKT: resultat, engångshandling.

Jag bifogar min presentation. Vi ses imorgon och tar oss an Урок 3!

/Cecilia
Bilagor
02 Ryska verb.pdf
(656.16 KiB) Nerladdad 45 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 7 (1/7)

Inläggav cedi » tor jul 01, 2021 10:43 pm

Vi lyssnade inledningsvis på krokodilen Genas födelsedagssång (se länk i tidigare inlägg). Sedan läste vi den första strofen högt, kommenterade uttalsreglerna och försökte hitta grammatiska former som är bekanta för oss, även om vi inte lärt oss glosorna. Nästa gång tar vi refrängen!

GRAMMATIK
- Vi konstaterade att vi nu har stött på alla ryskans 6 kasus i vår läsning av SvP.
‪- Lokativ singularformerna av maskulina, neutrala och feminina adjektiv:‬‬‬
‪maskulinum & neutrum: -ом: в датском банке
‪femininum: -ой: в юридической фирме
‪- Что som konjunktion – inleder bisats, motsvarar svenskans ”att”: Jag vet att han inte älskar mig – Я знаю, что он меня не любит. I ryskan är kommatecknet obligatoriskt!
‪- Надо, нужно – modala ord som uttrycker nödvändighet. Efter dem: infinitiv (jfr можно).‬‬‬
‪Надо + ipf aspekt: allmänt påstående om upprepad handling: Надо делать уроки. Нужно хорошо готовить. Man måste göra läxorna (annars lär man sig inget). Man måste laga god mat (annars ruinerar man sig på snabbmat).‬‬‬
‪Надо + pf aspekt: enstaka handling, konkret situation där man är intresserad av resultatet: Надо сделать уроки (det blir förhör på fredag). Нужно приготовить обед (barnen sitter vid bordet och är hungriga).‬‬‬
‪Obs! efter не надо – alltid ipf.‬‬‬
- Adverb (ord som bestämmer/beskriver ett verb eller adjektiv) bildas ofta genom att böjningsändelsen på adjektiv tas bort och ersätts med –о (detta sammanfaller f.ö. m. kortform av neut adj). Хороший > хорошо, красивый > красиво, вкусный > вкусно. ‬‬‬
‪Студенты хорошо говорят по-русский, Гена красиво играет на гармошке, Тамара вкусно готовит.‬‬‬ Adverb står som regel direkt före det verb de bestämmer/modifierar.
‪- Tidsuttryck med instrumentalis (tider på dagen): утром, днём, вечером.‬‬‬ ”På natten” heter ночью, vilket också är instrumentalis (3:e deklinationen, femininer på mjuktecken).

‪Vi läste, översatte och kommenterade Урок 3 tillsammans. Obs följande fenomen:‬‬‬
- Ян много ест: verbet есть, ”äta”, är ett av två verb i ryskan med м-böjning (Wikland 6.16.3); det andra exemplet är дать (”ge”, perfektiv aspekt). Det kommer i nästa läxa!
- Зина не знает, что дома у них гость: här ser vi en bisats som inleds med konjunktionen что, som översätts ”att”.
- Я всё время работаю: tidsuttryck utan preposition med ackusativ (vilket dock inte syns, eftersom ACK=NOM gäller för neutrer).
- всё время: detta är neutrumformen (kongruerar med huvudordet время) av det s.k. ”förenade pronomenet” весь ("all, hel"). Kommer i nästa läxa.
- конечно: ч uttalas här som [ш]
- и утром, и днём, и вечером: tidsuttryck med instrumentalis
- в воскресенье (”på söndag”) = ACK. Detsamma gäller alla veckodagar: в понедельник, в пятницу.
- как все русские фотомодели: все är nominativ pluralformen av весь, och kongruerar med фотомодели.
- Если хотите: verbet хотеть (”vilja”) har oregelbunden böjning: som e-verb i sg och i-verb i pl; det kommer i nästa läxa. ‬‬‬
‪- Я могу: Verbet мочь (”kunna”) har oregelbunden böjning – se nästa läxa.‬‬‬
‪- Я могу показать вам Петербург. Петербург är direkt objekt (ackusativobjekt, ”föremål för handlingen”), вам är indirekt objekt (dativobjekt, ”mottagare”). Показать har perfektiv aspekt; den imperfektiva motsvarigheten är показывать (obs suffixet -ыва, som enbart finns i imperfektiva verb).‬‬‬

‪Till nästa lektion (5/7): Урок 4‬‬‬
‪- grammatik, glosor, läsning av text, ljudfiler, övningar i boken.‬‬‬
‪- Wordalist:‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/50
https://wordalist.com/exercise/56/section/44
https://wordalist.com/exercise/56/section/46
https://wordalist.com/exercise/67/section/179

Ytterligare resurser
Wordalistövningar i grammatisk analys, anpassade till lektion 7:
https://wordalist.com/exercise/1093/section/3995

Översättningsövning sv > ry som ni kan göra hemma:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824597657
Facit/lösningsförslag:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824384434


OBS! På måndag slås grupp 1 och grupp 2 ihop! Alla har lektion kl. 10-12.

‪/Cecilia‬‬‬
Bilagor
Lektion 7.pdf
(1.93 MiB) Nerladdad 43 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 8 (5/7)

Inläggav cedi » mån jul 05, 2021 12:11 pm

GRAMMATIK
Mycket ny grammatik idag!
- Verbet есть (äta) är ett av två s.k. m-verb i ryskan (det andra är дать, ”ge”), som får ändelsen -m i 1 pers. sg. (я ем, я дам).
- Verbet хотеть får i singular e-verbets ändelser, i plural i-verbets ändelser. Obs konsonantväxlingen i singular: т > ч.
- Verbet мочь, ”kunna” (samma rot som i можно) är ett av ett fåtal verb med infinitiv på -чь. I presensböjningen får den stam på konsonant: ”я мог-у”. Obs att г > ж i alla former utom 1 pers sg och 3 pers pl.
- Vi stötte för första gången på rörelseverben идти (gå) och ехать (åka). De är båda e-verb med presensstam på konsonant (ид-/ед-); идти har betoning på ändelsen, ехать på stammen. Ryska rörelseverb indelas i kategorierna bestämd-obestämd; ехать och идти hör till kategorin bestämda. De beskriver rörelse i en riktning (ej fram-tillbaka), och kan ofta ersättas med frasen ”vara på väg”: Я еду в школу = Jag åker (är på väg) till skolan.
- Prepositionerna в och на styr lokativ vid befintlighet och ackusativ vid riktning , t.ex. tillsammans med rörelseverb: Я еду в школу; jfr befintlighet: Я работаю в школе. Samma preposition för riktning och befintlighet, men olika kasusstyrning!
- Adjektiv och substantiv i ackusativ! För maskuliner och neutrer gäller ACK=NOM. Detta gäller även ALLA GENUS I PLURAL. Bara feminina adjektiv och substantiv får en specialändelse: (hård stam) eller (mjuk stam) för substantiv, -ую för adjektiv (för mjuka adjektiv som синий, vilka är relativt ovanliga, blir ändelsen -юю). Я читаю Новую газету (Jag läser Nya tidningen), Я иду на синюю кухню (Jag går till det mörkblå köket).
- Relativpronomenet который (som, vilken) inleder relativ bisats, och syftar tillbaka på ett korrelat i huvudsatsen. Det böjs som ett adjektiv och rättar sig efter korrelatets genus och numerus, men dess kasus bestäms av pronomenets funktion i bisatsen. Jämför:
Там идёт девушка, которая хорошо говорит по-русски. (которая är bisatsens subjekt och står i nominativ)
Там идёт девушка, которую я люблю. (которую är bisatsens direkta objekt och står i ackusativ).
Det relativa pronomenet kan inte utelämnas på ryska!
- Det förenade pronomenet (”totalitetspronomenet”) весь (hel, all), kongruerar likt adjektiv med sitt huvudord i genus, numerus och kasus. Vi lärde oss formerna för nominativ och ackusativ: весь (m), всё (n), вся (fem), все (pl.)

Intressant i texten:
- Она хочет посмотреть журнал мод: посмотреть är pf aspekt, och signalerar att det rör sig om en konkret engångshandling. Man skulle kunna uttrycka det som att Zina vill ”ta sig en titt” på modetidskriften.
- журнал мод, который лежит на столе: ”modetidskriften som ligger på bordet”. Här ser vi för första gången en bisats med relativpronomenet который (översätt ”som”), som syftar tillbaka på ett korrelat i huvudsatsen – журнал мод. Eftersom журнал är mask sg är pronomenet också böjt i mask sg. Det har dock inte samma kasus som korrelatet, då detta bestäms av dess funktion i bisatsen; här utgör который subjektet, och står i nominativ. Журнал мод är däremot direkt objekt i huvudsatsen, och står i ackusativ.
- тебе нельзя: I opersonliga satser står det logiska subjektet i dativ. Тебе är dativformen av ты. ”Det är inte tillåtet/möjligt för dig.”
- Мы идём на Невский проспект: I svenskan använder vi ofta presensformer när vi talar om handlingar eller händelser som ska ske i framtiden, t.ex. ”Vad gör du i helgen?”. Så får man inte göra med ryska verb – med ett undantag: rörelseverben. Därför kan Katja använda formen идём istället för futurum, fast hon talar om något som inte äger rum i nuet.
- Мы идём на Невский проспект: Här ser vi att ryskan använder samma preposition för att ange riktning som befintlighet; bara kasusstyrningen signalerar vad det är fråga om. Om ”på Nevskij Prospekt” heter на Невском проспекте kan man räkna med att ”till Nevskij Prospekt” blir на Невский проспект – man byter inte ut prepositionen.
- Как у вас дела: bokstavligen ”Hur är sakerna hos er” – ung. ”Hur är läget?”. ”Sakerna” är satsens subjekt!
- на дачу: ”till sommarstugan/landstället”. Man får lära sig att prepositionen на används tillsammans med дача. Här signalerar den riktning, eftersom den styr ackusativ. På landstället (befintlighet) blir на даче.
- Ну, Ян, пошли: ”Kom så går vi”, eller bokstavligen ”vi gick”. Пошли är preteritum pluralformen av verbet пойти, som är perfektiv aspekt av идти och betyder ”gå/bege sig iväg”.
- До свидания: до + GEN.
- второй этаж: ordningstal böjs som adjektiv, och kongruerar liksom adjektiv med sitt huvudord. Räkneord kommer i nästa läxa!
- Я больше не могу: ”Jag kan inte mer” – översätts ung. ”Jag orkar inte längre”. Больше är ett adverb i komparativ.
- я хочу посидеть: perfektiv aspekt av сидеть. Prefixet по- har här limitativ betydelse: ”sitta en liten stund”.
- всё время: tidsuttryck med ackusativ utan preposition. Attributet всё kongruerar med det neutrala huvudordet время.

‪Till nästa lektion (8/7): Урок 5
‪- grammatik, glosor, läsning av text, ljudfiler, övningar i boken.‬‬‬
‪- Wordalist:‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/49
https://wordalist.com/exercise/56/section/41
https://wordalist.com/exercise/56/section/42
https://wordalist.com/exercise/67/section/180

Ytterligare resurser
Wordalistövningar i grammatisk analys, anpassade till lektion 8:
https://wordalist.com/exercise/1093/section/3995

Översättningsövning sv > ry som ni kan göra hemma:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7823697214
Facit/lösningsförslag:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7825577855

Glöm inte veckans självtest med deadline på onsdag kl 23.59.

På onsdag kl. 13-14 har vi ett frivilligt extrapass om ryska substantiv och adjektiv! Vi repeterar det vi har gått igenom, tittar på skillnader mellan mjuk och hård böjningsstam och tar upp kategorin besjälat/obesjälat, som ni bör ha kommit i kontakt med på praktiken när ni talat om manliga familjemedlemmar. Anslut via den vanliga Zoom-länken för Grammatik och text.

/Cecilia
Bilagor
Lektion 8.pdf
(975.57 KiB) Nerladdad 42 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

"Läxhjälp" nr. 3

Inläggav cedi » ons jul 07, 2021 1:32 pm

Idag hade vi vårt tredje extrapass, som ägnades åt substantiv och adjektiv. Jag bifogar min presentation (dock utan posters, p.g.a. filstorleken).

Vi ses imorgon 10-12!

/Cecilia
Bilagor
03 Ryska substantiv och adjektiv.pdf
(825.4 KiB) Nerladdad 35 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 9 (8/7)

Inläggav cedi » tor jul 08, 2021 12:45 pm

Vi lyssnade på Gena igen och läste refrängen. Jag lyckades visa både filmen och texten på samma gång! Framsteg!

GRAMMATIK
- Syn- och hörselverben смотреть, слушать och видеть, слышать. De första två används om aktiv handling (man riktar uppmärksamheten mot ngt), de senare två om passiva förnimmelser.
- Verb med suffixet -ва, (вставать, давать) som försvinner i presensstammen. Dessa verb är alltid imperfektiva!
- Det demonstativa pronomenet этот (это, эта, эти) ”det här, detta”. Obs skillnaden mellan konstruktionen ”det här är” (Это дом), där это alltid uppträder i neutrumformen och utgör satsens subjekt, och этот/это/эта som attribut till ett substantiv (я люблю этот дом).
- Prepositionen о + LOK, ”om”. Används om ämnet för någon typ av diskurs (inre eller yttre): det man läser om, tänker på, drömmer om, talar om etc.
- ехать/ездить на + LOK. Prepositionen на styr lokativ vid angivande av färdmedel: Я еду на автобусе. Om man vill säga att man befinner sig på bussen (position, inte färdmedel), använder man istället prepositionen в (också med LOK): Я в автобусе.
- Adjektiv i kortform: uppträder bara som predikatsfyllnad. Den maskulina formen fås fram genom att man kapar av adjektivets ändelse (d.v.s. tar fram stammen). För andra genus och numerus lägger man till det ryska substantivets ändelser
красивый > красив (mask.)
красив + о (neut)
красив + а (fem)
красив + ы (pl)
- Räkneord (grundtal och ordningstal 1-30). Ordningstalen böjs som adjektiv. Obs att третий är mjukt (liksom синий)!

I dagens text (урок 5):
- Утром, вечером: tidsuttryck m. INSTR. Утро är neutralt, вечер maskulint. De får samma ändelse.
- идут на работу: när prepositionen на + ACK används om rörelse till något kan man räkna med att prepositionen c + GEN används om rörelse från detsamma (från arbetet: с работы).
- встаёт, встают: Verbet вставать förlorar suffixet -ва i presensböjningen.
- в шесть/семь часов: Efter 5+ följer GEN pl.; -ов är genitiv pluraländelsen för maskuliner. Шесть står i ackusativ (tidsuttryck med в + ACK).
- говорят о погоде: här ser vi prepositionen о + LOK in action.
- ничего не видишь и ничего не слышишь: Ryskan använder dubbla negationer (nekande pronomen ничего + nekande partikel не)! Att ”inte se ingenting” betyder alltså att ”inte se någonting”.
- Они хотят купить новую: verb i pf aspekt, engångshandling/resultatorienterat. Den imperfektiva motsvarigheten är покупать. Om det hade stått Они хотят покупать новую skulle vi kanske ha översatt ”De vill gå och handla en ny bil” – fokus på själva handlandet (processen), inte erhållandet av bilen. I verbparet покупать/купить ser vi till vår förvåning ett imperfektivt verb med prefixet по-, som oftast markerar pf aspekt. Obs att aspekten dock indikeras av stamvokalerna а (ipf) resp. и (pf): покупать/купить. Andra exempel är встречать/встретить och решать/решить.
- русскою сказку «Репка»: Репка är apposition och står i nominativ.
- об этой сказке: prepositionen о blir об före vokal.
- хотят послушать другую сказку: pf aspekt.
- идёт в другой класс, который она не знает: relativpronomenet который syftar tillbaka på korrelatet другой класс i huvudsatsen, och rättar sig efter det i genus och numerus (mask sg). Kasus bestäms dock av pronomenets funktion i bisatsen; här utgör det direkt objekt, och står därför i ackusativ.

Vi hann inte läsa riktigt hela kapitlet, så återstoden blir rest till på måndag. Vi börjar då fr.o.m. ”Так они весь урок…”.

‪Till nästa lektion (12/7): Урок 6
‪- grammatik, glosor, läsning av text, ljudfiler, övningar i boken.‬‬‬
‪- Wordalist:‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/60
https://wordalist.com/exercise/56/section/58
https://wordalist.com/exercise/56/section/57
https://wordalist.com/exercise/67/section/185

Missa inte heller att nöta in räkneorden! Gör dessa övningar:
https://wordalist.com/exercise/56/section/2409(1-20; grundtal)‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/53 (1-20; ordningstal)‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/2406 (21-30; grund- och ordningstal)‬‬‬

Ytterligare resurser

Wordalistövningar i grammatisk analys, anpassade till lektion 9:
https://wordalist.com/exercise/1093/section/4064

Översättningsövning sv > ry som ni kan göra hemma:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7823268294
Facit/lösningsförslag:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824921206

‪/Cecilia
Bilagor
Lektion 9.pdf
(471.87 KiB) Nerladdad 37 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Prepositioner i SvP

Inläggav cedi » sön jul 11, 2021 3:28 pm

Hej!

För ett tag sedan var det någon som efterfrågade en översikt över de prepositioner som finns i kursboken. Jag har nu satt ihop en tabell med prepositionerna, deras betydelse och kasusstyrning. Längst till höger finns en kolumn med kommentarer på hur prepositionen används och exempel ur SvP-texten.

Obs att detta inte ger en heltäckande bild av prepositionernas funktion och kasusstyrning, utan bara inkluderar de betydelser som vi har stött på i SvP. Jag har t.ex. inte skrivit att prepositionen "за" ofta styr instrumentalis (och då betyder något helt annat), eller att prepositionen "о" i sällsynta fall kan kan styra ackusativ (och då betyder något helt annat...), eftersom det inte är något ni behöver lära er på den här kursen. Om "за" lär ni er mer på RyNB, och om "о" på Ryska I.

/Cecilia
Bilagor
Prepositioner i SvP kap. A-9.pdf
(51.52 KiB) Nerladdad 46 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 10 (12/7)

Inläggav cedi » mån jul 12, 2021 1:12 pm

GRAMMATIK:
- Preteritum, ryskans tempus för dåtid (svenskan har tre: imperfekt, perfekt och pluskvamperfekt). Verb i preteritum bildas genom att man lägger ändelserna -л, -ла, -ло, -ли till infinitvstammen. De kongruerar med subjektet i genus och numerus. Här behöver man alltså inte lära sig någon böjning i 1, 2 och 3 person!
- Verbet vara (быть), som inte sätts ut i presens, figurerar dock i preteritum: был, была, было, были. Den neutrala formen används frekvent i opersonliga konstruktioner, ofta tillsammans med neutrala adjektiv i kortform: Было интересно – ”Det var intressant”.
- I preteritum måste man välja mellan imperfektiv (ofullbordad) och perfektiv (fullbordad) verbaspekt.
Imperfektiv aspekt används:
1. När fokus ligger på aktiviteten, processen; kan ibland översättas till svenska med frasen ”höll på med”: Он покупал книги = Han höll på med att köpa/handlade böcker.
Perfektiv aspekt används:
1. När fokus ligger på resultatet, och handlingen betraktas som ”avslutad”: Он купил книги = Han köpte böckerna (och nu står de hemma i bokhyllan).
Imperfektiv aspekt används:
2. Vid upprepning: Он часто покупал книги – Han köpte ofta böcker.
Perfektiv aspekt används:
2. Vid engångshandling (äv. ögonblickshandling): Он купил книги – Vi vet att det rör sig om ett tillfälle.
- Förenade pronomen uppträder som attribut till substantiv. Precis som adjektivattribut kongruerar de med huvudordet i kasus, genus och numerus. Till denna kategori hör bl.a.: мой, твой, наш, ваш, весь, этот, свой. Dessa får substantivets ändelser i NOM och ACK, men vanliga adjektivändelser i alla andra kasus. Obs att pronomenen какой, такой och каждый dock böjs som adjektiv i alla kasus.
- Liksom svenskan har ryskan det reflexiva possessiva pronomenet свой, ”sin”. Det används bara för att syfta tillbaka på subjektet i en sats: Он любит свою маму. Till skillnad från svenskan använder ryskan även ”sin” i första och andra person: Я люблю свою маму.

I dagens text (Урок 6) (som vi inte hann läsa klart! Vi stannade på ”…все сидели на кухне и ужинали):
- в понедельник: в + ACK vid veckodagar.
- по телевизору, по телефону: по + DAT.
- Миш, привет: detta är en kvarleva av ryskans sjunde kasus, vokativ, som används vid tilltal/åkallan. Vokativ används bara för namn med femininum som grammatiskt genus. Dessa får ”nolländelse” Саш-а > Саш.
- показывала, сидели, пили, ели: Katja berättar här om vad hon höll på med (aktivitet) och använder därför ipf. Obs suffixet -ыва- i показывала, som bara uppträder i imperfektiva verb!
- Ты прав: adjektiv i mask. kortform i predikativ ställning (predikatsfyllnad). Översätts ”Du har rätt” (jfr eng. ”You are right”). Långformen av detta adjektiv, правый betyder något helt annat: högra.
- Я всё понимаю: när vi talar om något obestämt använder vi neutrumformen.
- Катенька: Sasja använder en extra ”smeksam” diminutivform (suffixet -еньк-), som också fungerar med andra namn: Машенька, Коленька.
- Ты не хочешь пойти: detta är en prefigerad form av verbet идти, ”gå”. När man sätter prefix på röreslseverb modifierar man deras betydelse något. Prefixet по- har tillsammans med rörelseverb betydelsen ”bege sig iväg” (påbörjad handling): пойти (gå iväg), поехать (resa iväg), побежать (springa iväg). Пойти är perfektiv aspekt.
- давай поужинаем: imperativformen (uppmaning) av det imperfektiva verbet давать (ge) används tillsammans med perfektivt verb i 1 pers. pl. i betydelsen: ”Låt oss…”. Tilltalar man flera personer eller någon man är ”ni” med säger man ”Давайте”. Давай поиграем – Låt oss spela; Давай пойдём – Låt oss gå (iväg).
- Когда Борис Николаевич приехал домой: Prefixet при + rörelseverb har betydelsen ”komma fram”: приехать – komma fram (resande); прийти – komma fram (gående); прибежать: komma fram (springande).
- Когда Борис Николаевич приехал домой, все сидели и ужнали: Приехал är pf aspekt, сидели och ужнали ipf. Man använder imperfektiv aspekt när man beskriver en ”bakgrundsaktivitet” som utgör den fond mot vilken en förändring inträffar; denna förändring betecknas med ett perfektivt verb (приехал). Когда я говорила по телефону, мама вошла в комнату – När jag höll på och talade i telefon (bakgrundsaktivitet, ipf) kom mamma in i rummet (förändring, pf).

Till nästa lektion (12/7): Урок 7
‪- grammatik, glosor, läsning av text, ljudfiler, övningar i boken.‬‬‬
‪- Wordalist:‬‬‬
https://wordalist.com/exercise/56/section/59
https://wordalist.com/exercise/56/section/54
https://wordalist.com/exercise/56/section/56
https://wordalist.com/exercise/56/section/1840 (bonus!)
https://wordalist.com/exercise/67/section/184

Översättningsövning sv > ry som ni kan göra hemma:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7825247323
Facit/lösningsförslag:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7825172220

Glöm inte veckans självtest (deadline onsdag 23.59)! På onsdag har vi även en ”extralektion” 13-14 där vi kommer att tala om ryska pronomen. Det är möjligt att jag sätter in ytterligare ett extratillfälle längre fram för att göra översättningsövningar, vilket är viktig förberedelse för tentan (som till stor del består av översättning sv > ry).

‪/Cecilia‬
Bilagor
Lektion 10.pdf
(369.99 KiB) Nerladdad 26 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

"Läxhjälp" nr. 4

Inläggav cedi » ons jul 14, 2021 2:09 pm

Idag talade vi om pronomen, deras användning och böjning. Jag bifogar min presentation.

До завтра!
/Cecilia
Bilagor
04 Ryska pronomen.pdf
(753.4 KiB) Nerladdad 36 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 11 (15/7)

Inläggav cedi » tor jul 15, 2021 2:43 pm

GRAMMATIK:
- Genitiv singular! Maskuliner och neutrer får ändelsen -а/-я, femininer får ändelsen -ы/-и. För adjektiven är motsvarande ändelser -ого/-его (mask./neut.) samt -ой/-ей (fem.).
- Obs genitivattributets placering efter huvudordet: Дом Ивана, дом Анны.
- Genitivens användningsområden:
1. Genitivattribut som anger ägande eller tillhörighet. ”Knyter ihop” två ord: директор музея, сестра Анны. Sammansatta ord på svenska blir ofta genitivkonstruktioner på ryska, t.ex. telefonnummer – номер телефона.
2. Efter mängdord: бутылка вина, литр молока, много хлеба. Även ”tomma” mängder, när något INTE finns. "Не есть" dras ihop till "нет": У меня нет собаки. I preteritum används не было (alltid neutrumformen!): У меня не было собаки.
3. Efter räkneord som slutar på 2-4: gen. sg.: двадцать четыре часа
Efter räkneord som slutar på 5+: gen pl.: двадцать восемь часов.
4. Efter prepositioner som styr genitiv: у, до, с (i betydelsen”från”), из, для, после, от. Se tabellen över prepositionernas kasusstyrning i tidigare inlägg.
- Böjningen av verb med suffixet -ова-/-ева-: suffixet faller bort i presensböjningen och ersätts med -у-: импортир-у-ю, импортир-у-ешь etc.
- Modaladjektivet должен (должна, должно, должны): adjektiv i kortform som bara uppträder som predikatsfyllnad, betyder ”förpliktad”. Konstruktioner av typen Он должен + infinitiv översätts ”Han måste/är tvungen att” göra ngt.
- Preteritum av мочь: мог, могла, могло, могли.

Rest från урок 6:
- разговаривали: obs suffixet -ива-, som bara finns i imperfektiva verb
- Не знаю, минутку: tidsuttryck med ACK.
- Папа, ну что ты! Я же говорила: ipf aspekt, dvs. Katja har sagt det flera gånger (upprepning)
- Скажи: imperativ singular av сказать, pf. aspekt av ”tala, säga”.
- до свидания: до + GEN
- надо говорить правду: надо + ipf. aspekt: man måste i största allmänhet (generellt påstående)

Intressant i dagens text (урок 7):
- друг Кати, директор фирмы: genitivattribut som står efter sitt huvudord. Катя har mjuk stam (ändelse: и), фирма har hård stam (ändelse: ы).
- Уже 2 года: 2+ GEN sg.
- Уже 2 года Саша покупает новые и старые машины: Svenskan använder perfekt för att beteckna en handling som har pågått i det förflutna och fortfarande pågår i nuet: ”I två år har Sasja köpt bilar”. Ryskan uttrycker detta med presens. Om verbet hade stått i preteritum ”2 года Саша покупал машины” hade vi dragit slutsatsen att Sasja inte längre köper bilar.
- не машины, а продукты: översätts ”inte… utan”
- которые продавали: syftar tillbaka på продукты, och kongruerar med detta ord i genus och numerus. Relativpronomenets kasus (ACK) bestäms dock av dess funktion i bisatsen (direkt objekt).
- из Германии: из + GEN. När prep. в anger befintlighet används prep. из för att uttrycka rörelse från detsamma.
- у Саши есть всё: всё uppträder här självständigt i neutrumformen för att beteckna ett obestämt ”allt”. Всё är satsens subjekt!
- где он должен работать: mask. adj. kortform som predikatsfyllnad. ”Han är tvungen att arbeta”
- Он увидел её: Detta är den perfektiva aspekten av видеть, ”se”. Den har betydelsen ”få syn på”.
- фотограф рекламного бюро: genitivattribut i neutrum; lånordet бюро är dock oböjligt!
- не мог работать: obs den oregelbundna preteritumformen av мочь.
- позвонил и заказал: pf. aspekt
- столик на двоих: -ик är ett diminutivsuffix (”ett litet bord”). Двоих är ACK (=GEN) plural av det kollektiva räkneordet двое, som används när man räknar personer.
- бутылку сухого белого вина; … бутылку шампанского: mängdord + GEN
- десерта не надо: konstruktionen не надо negerar här substantivet десерт, som därför står i genitiv. Direkt översättning till svenska: ”det behövs inget av desserten” (=det behövs ingen dessert).
- 23 розы: 3 styr GEN sg. Detta är alltså inte grammatiskt plural!
- семь часов: 5+ styr GEN pl
- Мы вас ждём: här skulle en verklig hovmästare nog ha sagt ”Мы вас будем ждать”. Men det är futurum, vilket kommer först på RyNB.

På begäran ger jag er redan nu länken till checklistan för tentan:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824123027
Obs att denna punkt inte gäller för oss: ”Regelbunden böjning av subst och adj enl 1:a och 2:a dekl, hård och mjuk böjning, i alla kasus och numerus.”

Se även bifogade tabeller med böjningen av substantiv, adjektiv, personliga och förenade pronomen som några av er efterfrågade i slutet av dagens lektion.

Till nästa lektion (19/7): Урок 8
‪- grammatik, glosor, läsning av text, ljudfiler, övningar i boken.‬‬‬ OBS: många aktiva glosor i nästa kapitel! Avsätt ordentligt med tid! Gäller även kap 9, som är sista före tentan!
‪- Wordalist:‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/55
http://wordalist.com/exercise/56/section/2410
http://wordalist.com/exercise/56/section/2419
http://wordalist.com/exercise/56/section/51
http://wordalist.com/exercise/56/section/52
http://wordalist.com/exercise/67/section/186

‪/Cecilia‬‬
Bilagor
Böjning av adjektiv, substantiv, personliga och förenade pronomen.pdf
(471.66 KiB) Nerladdad 44 gånger
Lektion 11.pdf
(332.56 KiB) Nerladdad 29 gånger
Senast redigerad av cedi fre jul 23, 2021 10:56 pm, redigerad totalt 1 gång.
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 12 (19/7)

Inläggav cedi » mån jul 19, 2021 7:02 pm

GRAMMATIK:
- Kategorin besjälad/icke besjälad: För ”besjälade” maskuliner (primärt människor och djur: брат, мальчик, крокодил, покупатель, Андрей) gäller ACK=GEN. Kontrastera:
Я люблю арбуз (ACK=NOM)
Я люблю Андрея (ACK=GEN)
I singular gäller detta endast maskuliner. I plural omfattas alla genus av distinktionen besjälad/obesjälad; här gäller alltså ACK=GEN även för besjälade femininer och neutrer (besjälade neutrer är dock ovanliga). Genitiv plural ingår emellertid inte i denna kurs.
Formell intro till fenomenet aspekt, som vi redan har viss bekantskap med.
- IPF: fokus på själva verbhandlingen/processen: Дом горел. РF: fokus på resultatet (”förändringen”): Дом сгорел.
- IPF: den imperfektiva aspektens betydelse kan fångas med svenskans ”hålla på med”: Он делал перевод – Han ”höll på med” att göra översättningen.
- IPF: upprepning. PF: händelse vid ett konkret tillfälle, ibland ögonblickshandling.
- Se skillnad på IPF och PF: 1. Prefix (смотреть/посмотреть), 2. Suffix (рассказывать/рассказать), 3. Slutvokal (а/и) i böjningsstammen (встречать/встретить), 4. Olika rötter (говорить/сказать, брать/взять)
- Verbparet брать/взять. Obs oregelbunden böjning (presensstammen förändras). Presensböjning av perfektivt verb = futurum. ”Я возьму” betyder alltså ”Jag ska/kommer att ta”.

Intressant i урок 8 (t.o.m. rad 50):
- недалеко от дома: prepositionen от + GEN
- часто у них бывает: бывать översätts ”bruka vara”. Suffixet -ыва-, vilket som bekant bara förekommer i imperfektiva verb, har här iterativ betydelse (upprepning).
- для них: prepositionen для + GEN. Anger den vill vars gangn/nytta något sker.
- попросил её приготовить: pf aspekt. Misja ber farmor vid ett konkret tillfälle, och vill att hon ska ”laga till” pannkakorna (resultat).
- сказал, что он ничего не ел … и что он очень хочет есть: Om Misja har sagt: ”Jag har inte ätit något på hela dagen och är mycket hungrig” (perfekt + presens) skulle vi på svenska omformulera detta till indirekt tal såsom: ”Han sa, att han inte hade ätit något på hela dagen, och var mycket hungrig” (pluskvamperfekt + imperfekt). Ryskan behåller däremot ursprungsyttrandets tempus vid indirekt tal. ”Я хочу есть”, сказал Миша. > Он сказал, что хочет есть.
- нет молока и масла: GEN när något inte finns (”tom mängd”)
- не любит покупать в супермаркете: Här kan vi förmedla verbets ”imperfektivitet” (det rör sig om en generell aktivitet som farmor ogillar) genom att översätta покупать som ”handla”.
- Дайте: imperativ plural (artigt tilltal) av det perfektiva verbet дать, ”ge”.
- две булочки: räkneordet ”två” har en form om man räknar neutrer och maskuliner (два) och en annan för femininer (две). Булочка är femininum. Efter båda följer gen. sg.
- С вас 6 рублей: Prepositionen c styr GEN när den används i betydelsen ”från, av”. Рублей är gen. pl. av рубль (maskulinum, mjuk stam).
- заплатила деньги и взяла свои продукты: två verb i pf aspekt = handlingar som följer efter varandra (”konsekutiva” handlingar).
- платилиполучалибрали: ipf aspekt preteritum för att beteckna upprepade handlingar i det förflutna.
- Миша съел… Потом они пошли: Återigen två handlingar som följer efter varandra i pf aspekt. Misja har redan ätit upp bullen när de beger sig iväg.
- когда они шли… Зина… ела: Här har vi istället två imperfektiva verb = handlingar som pågår samtidigt. Här är det inte förändringen (bullen blir uppäten, farmor och barn går iväg) utan själva processen som är av intresse.
- пакет молока: mängdord + GEN
- пошли на рынок покупать: rörelseverb + infinitiv betyder ”gå/åka/springa etc.” för att göra något. Они пошли ужинать. De gick för att äta middag. Мы идём играть в теннис. Vi går för att spela tennis. Друзья поехали отдыхать на даче. Vännerna åkte för att semestra/ta det lugnt i sommarstugan. Oftast är infinitiven ipf aspekt.
- Ой, как дорого! Как (”så” i utrop) används tillsammans med adverb samt adjektiv i kortform. Tillsammans med adjektiv i långform används istället какой: Какой он дорогой! Så dyr den är! Detsamma gäller так/такой.
- дальше: adverb i komparativ (jfr больше)

Till nästa lektion (22/7): Урок 9
‪- grammatik, glosor, läsning av text, ljudfiler, övningar i boken.‬‬‬ OBS: många aktiva glosor i detta kapitel!
‪- Wordalist:‬‬‬
http://wordalist.com/exercise/56/section/67
http://wordalist.com/exercise/56/section/2418
http://wordalist.com/exercise/56/section/2417
http://wordalist.com/exercise/56/section/2416
http://wordalist.com/exercise/56/section/61
http://wordalist.com/exercise/56/section/62
http://wordalist.com/exercise/67/section/190

Extra resurs:
Ett diagnostest som ni kan testa er själva med:
http://slav.su.se/downloads/kursmateria ... gnprov.pdf
Facit/lösningsförslag:
http://slav.su.se/downloads/kursmateria ... vFacit.pdf

Denna vecka har vi vårt sista självtest i Canvas! Deadline som vanligt ons 23.59.


OBS! Vår schemalagda ”läxhjälp” på onsdag flyttas till fredagen den 6 augusti (samma tid, 13-14) och ägnas då åt repetition/träning inför tentan. Ingen extralektion denna vecka!

‪/Cecilia‬‬‬
Bilagor
Lektion 12.pdf
(391.13 KiB) Nerladdad 32 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 13 (22/7)

Inläggav cedi » tor jul 22, 2021 2:10 pm

Vi läste sista strofen i Genas födelsedagssång och kommenterade uttal och grammatik. Kanske får ni denna sång som läxa på RyNB!

GRAMMATIK:
- Aspekt och tempus. I presens används uteslutande ipf, då detta tempus antingen förmedlar att handlingen äger rum i nuet (en ofullbordad process) eller upprepas vid flera tillfällen.
- I futurum används både ipf och pf. Presensböjning av perfektiva verb ger s.k. ”enkel futurum”. Här betyder inte ”fullbordad aspekt” att en handling redan är avslutad i tid, utan att man ser på handlingen som en helhet.
- I preteritum används både ipf pch pf.
Två samtidiga handlingar: ipf + ipf: Когда он работал, он думал о Кате.
En bakgrundsaktivitet och en förändring som inträffar mot denna bakgrund: ipf +pf: Когда он работал, Валентина Семеновна открыла дверь.
En serie handlingar som följer efter varandra (konsekutiva handlingar): pf+pf: Когда он прочитал документы, он позвонил Кате.
- Rörelseverb + infinitiv översätts ”gå/åka/springa etc. för att”, dvs. uttrycker målet med rörelsen. Infinitiven är oftast ipf! Мы едем собирать ягоды. Vi åker för att plocka bär. Они пошли покупать. De gick (iväg) för att handla.
- Fasverb med betydelsen börja, fortsätta, sluta (начать, кончить) åtföljs alltid av infinitiv i ipf: Он начал работать.
- Prefigerade rörelseverb: Bestämt rörelseverb (идти) + prefix (при-) > perfektiv aspekt (прийти). Obestämt rörelseverb (ходить) + prefix (при-) > imperfektiv aspekt (приходить).


Intressant i урок 8 (sista raderna):
- 5 бананов: efter 5+ följer gen. pl.; ändelsen -ов är den regelbundna ändelsen för maskuliner.
- вот вам 4 рубля: ”här är 4 rubel till er”; вам (dativ av вы) är indirekt objekt (mottagare)

Урок 9:
- У Саши в офисе: Саша är grammatiskt femininum, och får därför genitivändelsen -и (att det inte är -ы beror på de ryska skrivreglerna). Om Sasja däremot hade haft ett adjektivattribut hade detta böjts i maskulinum, t.ex. ”У красивого Саши”.
- Когда Саша приходит: Prefixet при- har vi sett tillsammans med rörelseverb förut; det har betydelsen ”komma fram”. Прийти = komma fram gående, приехать = komma fram åkande. Dessa är båda perfektiva verb bildade av de s.k. ”bestämda rörelseverben” идти och ехать. De kan inte användas i presens; för detta krävs ipf. För att bilda imperfektiv aspekt prefigerar man istället ett s.k. ”obestämt rörelseverb”. Den obestämda motsvarigheten till идти är ходить. Den imperfektiva motsvarigheten till прийти blir alltså приходить.
- рассказывает Саше: Den tilltalade vid sägeverb står i dativ. Femininer har ändelsen -е i DAT; jfr по улице i förra kapitlet.
- даёт ему факсы: ему (dativ av он) är indirekt objekt (mottagare)
- во вторник: в + ack vid veckodagar
- пришёл… встретила… рассказала: pf aspekt, eftersom det rör sig om konkreta handlingar vid ett tillfälle.
- которая рассказала: relativpronomenet syftar tillbaka på Valentina Semjonovna, och rättar sig efter hennes genus och numerus. Kasus bestäms dock av ordets funktion i bisatsen – det är subjekt, och står i NOM.
- начал работать: ”fasverb” + ipf
- сидел и работал, когда В.С. открыла дверь: ”bakgrundsaktitivet” i ipf, förändring i pf
- не заплатил: negation av pf innebär att det är handlingens resultat som negeras
- которые он получил: relativpronomenet которые syftar tillbaka på машины, och är direkt objekt i bisatsen (står i ACK).
- контракт от нашего партнёра из Германии: obs ryskans dubbla riktningsprepositioner. På svenska säger vi: Från (riktning) vår partner i (befintlighet) Novgorod. På ryska uttrycks detta: ”Från vår partner från Novgorod” (fast partnern befinner sig i Novgorod).
- не мог не смотреть… когда она выходила: här används ipf, eftersom vi beskriver vad Sasja gör medan (samtidigt som) sekreteraren håller på med att gå ut ur rummet.
- такая она была красивая: какой/такой + adjektiv i långform, как/так + adverb eller adj. kortform
- когда он работал, он всё время думал: två samtidiga handlingar > ipf
- Саша ещё немного подумал: här markerar prefixet по- pf aspekt, och avgränsar handlingen i tiden: ”tänkte efter (lite grann)”
- Когда он прочитал… он позвонил: handlingar som följer efter varandra (konsekutiva handlingar): pf+pf. Obs att Sasja redan hade ”läst klart”, när telefonsamtalet kom: föregående handling är avslutad.
- позвонил Кате: dativ femininum (ringer till Katja)
- сказал, что он приглашает её: obs reglerna för indirekt tal! Vi säger: ”Han sa att han bjöd in henne…”. Ryskan behåller ursprungsyttrandets tempus (”Я тебя приглашаю” > ”Он сказал, что приглашает её”).
- не… а: översätts ”inte… utan”

Som vanligt hann vi inte med riktigt hela texten. För att hinna läsa den sista biten av kap. 9 (fr.o.m. rad 38, ”Катя ответила…”, t.om. slutet på sidan) kom vi överens om att börja en kvart tidigare på måndag, dvs. 9.45. Om någon inte har möjlighet att vara med då är det ingen katastrof; då kan man läsa min grammatiska kommentar här på forum, som kommer att sammanfatta det viktigaste.

Till nästa lektion (26/7):
- Gör detta exempelprov!
180523 G&T 1.pdf
(125.52 KiB) Nerladdad 53 gånger

Försök först skriva självständigt så gott ni kan, och ta sedan kursboken och material på forum till hjälp för att lösa uppgifterna. Vi kommer att gå igenom provet tillsammans på måndag. Efter lektionen lägger jag upp facit på forum.
- Repetera!!! Gör alla övningar i Wordalist flera gånger. Alla tidigare självtest i Canvas kommer under dagen att öppnas så att ni kan träna på dem. Om ni inte har gjort översättningsövningarna i SvP, vars facit finns längst bak i boken – gör dem nu!
- Läs igenom checklistan inför tentan och se efter om ni har några frågor: https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824123027 Finns det något annat ni undrar över? Vi tar en frågestund i slutet av/efter lektionen på måndag.

Extra resurs:

Översättningsövning att göra hemma:
http://slav.su.se/downloads/kursmateria ... ttning.pdf
Facit/lösningsförslag:
http://slav.su.se/downloads/kursmateria ... osning.pdf

‪/Cecilia‬‬‬‬
Bilagor
Lektion 13.pdf
(215.26 KiB) Nerladdad 24 gånger
Senast redigerad av cedi sön jul 25, 2021 12:49 pm, redigerad totalt 1 gång.
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Inför tentan

Inläggav cedi » sön jul 25, 2021 12:46 pm

- Anmäl dig till tentan IDAG via https://www.student.ladok.se och anteckna din anonymkod. Detta är extremt viktigt! Utan anmälan och anonymkod kan du inte skriva tentan.
- Läs igenom alla foruminlägg, både grammatikpunkter och textkommentarer.
- Gå igenom grammatikavsnitten till alla kapitel t.o.m. урок 9. Gå igenom checklistan: http://slav.su.se/downloads/kursmateria ... lProv1.pdf. Bortse från denna punkt: ”Regelbunden böjning av subst och adj enl 1:a och 2:a dekl, hård och mjuk böjning, i alla kasus och numerus.” Längst ner i mitt foruminlägg från den 15/7 finns tabeller som visar vilka kasus och numerus ni faktiskt ska behärska. Se även sammanställningen av prepositioner i inlägget från den 11/7.
- Gör alla övningar i övningsboken och i Wordalist <= och gör om dem tills du har 100% progression och helst nivå 7-9.
- Gör alla översättningstexter i SvP:s övningsavsnitt och kontrollera mot facit längst bak i boken.
- Gör alla översättningsövningar ("gör-om"-meningar) som ligger ute i dagboken (i slutet av varje inlägg).
- Träna på extentor. Du hittar ytterligare övningsprov och facit på http://www.slav.su.se/extentor : Bläddra till rynyb => GT1. Analysera dina fel! => http://slav.su.se/downloads/kursmateria ... smetod.pdf
- Alla självtest i Canvas är nu öppna! Gör dem! Gör om dem!

Repetera allmän grammatik och satslösning:
http://vippa.se/z/gramkurs/
http://www.wordalist.com/exercise/626
http://www.wordalist.com/exercise/48
Här är en wordalistövning för att öva prepositionsstyrning av kasus: http://www.wordalist.com/exercise/478 (där finns nog en och annan preposition, som inte ännu dykt upp i kap 1-9, men det skadar ju inte att lära sig redan nu)

Instruktioner inför "salstenta hemma i coronatider" kommer i separat inlägg, efter detta! Läs igenom och se om det är något du behöver förbereda; skaffa linjerat papper, se till att du kan sitta ostörd under hela tentatiden, öva på att fota av tentasvaren snyggt, öva på att göra en zip-fil, etc.

/Cecilia
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

"Salstenta" hemma i coronatider

Inläggav cedi » sön jul 25, 2021 12:48 pm

Du kommer skriva en tenta i hemmet utan hjälpmedel. Tentan ska skrivas på sedan tidigare schemalagd tid, onsdagen den 11 augusti, kl. 10-13, och lämnas in högst femton minuter efter skrivtidens slut; den extra tiden är för att iordningställa ev. bilder och filer och skicka in dem. Se till att du kan sitta och jobba ostörd den här tiden, på samma sätt som du skulle ha gjort om du hade suttit i skrivsal här på SU. Se vidare info nedan.

Tentan läggs ut här i kursdagboken 5 minuter innan skrivtiden startar.

Din anonymkod hittar du i student.ladok.se ; du får den när du anmäler dig om du inte redan gjort det.

Öppna filen när skrivtiden startar. Skriv dina svar för hand på separat, linjerat papper. Skriv på varannan rad och lämna marginal. Skriv med bläckpenna, eftersom det syns bäst när du fotar av. Skanna eller fota* av alla svarsblad (* se särskilda instruktioner!), samla filerna i en mapp och komprimera mappen med zip* och döp zip-filen till "[anonymkod]_RyNA_GT1_200524.zip". Skicka in filen/filerna senast 15 minuter efter skrivtidens slut.
* om du inte kan skapa en zip-fil, går det också bra att skicka in filerna separat. Döp dem då enligt ovan, men med tilläggen "_1", "_2", "_3", etc. Instruktioner:
http://slav.su.se/downloads/div/hemtent ... denter.pdf

Skriv följande på ett papper: ”Härmed intygar jag på heder och samvete att jag skrivit tentamen i "Grammatik och text I, SLRYNA" helt på egen hand och utan otillåtna hjälpmedel. [Ort, datum, underskrift]”. Lägg din legitimation på detta papper, fota av det och skicka in tillsammans med tentasvaren. Om du har en skrivare, kan du ladda ner och skriva ut den här pdf:en och fylla i den istället:
http://slav.su.se/downloads/div/Hemtent ... ndelse.pdf

Tentasvaren och den undertecknade förbindelsen ska skickas in, senast 15 min efter skrivtidens slut, till följande adress: <slavinst@slav.su.se>

OBS att tentasvar som skickas in utan underskriven förbindelse (och legitimation) kommer betraktas som ogiltiga och kommer ignoreras.

PS: den här appen kan vara till hjälp för att "skanna" in din tenta och förbindelse med mobilen:
https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat ... r-app.html
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lektion 14 (26/7)

Inläggav cedi » mån jul 26, 2021 12:47 pm

Idag hade vi vår sista lektion! Vi gick igenom en tidigare tenta tillsammans. Här är facit/lösningsförslag:
180523 G&T 1 FACIT.pdf
(149.85 KiB) Nerladdad 51 gånger

Ofta finns det mer än en variant som är rätt. Jag är ute efter konstruktioner och ord som vi har lärt oss på kursen, men kan man andra som betyder samma sak går det fint att använda dem. Särskilt ordföljden kan förstås variera. Kommatering påverkar inte poängsättningen.

Maxpoäng på tentan kommer att vara 240; för betyget E (godkänt) krävs 70% rätt (168 p) samt 60% rätt på den grammatiska analysdelen (12/20 p). Resultatet kommer att läggas in i Ladok inom 2 veckor från tentamenstillfället. Sista dag för tentamensanmälan i Ladok är den 9 augusti, men jag rekommenderar starkt att ni gör det med en gång!

Det blir ytterligare ett repetitionstillfälle den 6 augusti, men det är inte obligatoriskt. Då kommer vi att träna mer på översättning svenska > ryska. Jag lägger upp meningar som ska översättas på forum i förväg, men det är inget krav att förbereda dem; vi kan improvisera tillsammans. Jag tycker att vi kan ha lite informell fika samtidigt. Det vore roligt om ni ville berätta något om vad ni tänker hitta på i framtiden (men jag kommer inte att avkräva någon redovisning). Det är också ett bra tillfälle att ställa frågor till mig, om något har dykt upp inför tentan. På schemat står tiden som 13-14, men har ni många frågor kan vi överskrida denna gräns.

En del av er fyllde i kursutvärderingen efter lektionen. Jag hoppas att de som inte stannade kvar för att göra detta kan göra det vid senare tillfälle. Här är länken:
https://forms.gle/KtxjNmjtjmdv7Ctj8

Ni kommer också att få fylla i en utvärdering för Larysas kurs. Om ni vill utvärdera examinationen efter att ni har skrivit tentan går det bra att gå tillbaka till enkäten, klicka i "Grammatik och text I. Lärare: Cecilia Dilworth" och bara svara på frågorna om examinationen. Men ni kan också uttala er om examinationsformen utifrån exempelprovet som vi tittade på idag.

Det har varit väldigt roligt att ha er som grupp denna sommar! Jag hoppas att många villl fortsätta på RyNB, som ges som kvällskurs i höst. Det brukar finnas lediga platser även för dem som gör sen anmälan.

Om vi inte ses den 6 augusti önskar jag er lycka till på tentan, och trevlig fortsättning på sommaren! Jag nås via mail, eller diskussionsforumet i Canvas.

/Cecilia
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Inför den 6 augusti

Inläggav cedi » mån aug 02, 2021 12:20 pm

Den 6 augusti kl 13-14 kommer vi att ha ett sista frivilligt extrapass i syfte att repetera inför tentan. Jag har planerat att vi ska träna på att översätta från svenska till ryska; de meningar som ska översättas finns bifogade längst ner i inlägget. Det är dock inget krav att förbereda sig hemma: vi kan resonera oss fram till översättningar tillsammans. Ingen måste tala, men det är förstås mest meningsfullt om ni vill delta aktivt. Vi gör så mycket vi hinner.

Ni bör också fundera på om ni har några frågor till mig inför tentan, eller skulle vilja få något grammatikmoment förklarat igen. Jag kan stanna så länge det kvarstår frågor.

Jag föreslår att vi gör det lite trevligt för oss genom att ta med eget fika. Om ni vill berätta något om vad ni kommer att hitta på i framtiden vore det roligt att höra!

Lycka till på praktiktentan!

/Cecilia
Bilagor
05 Meningar sv>ry.pdf
(71.06 KiB) Nerladdad 40 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Dagens "läxhjälp"

Inläggav cedi » fre aug 06, 2021 2:43 pm

Idag hade vi ett repetitionstillfälle där vi översatte meningar från svenska till ryska. Jag bifogar lösningsförslag längst ner i inlägget.

Det dök upp en del frågor om omtenta och anmälan till RyNB i höst. Jag ska göra lite efterforskningar, och antingen skriva informationen här på forum eller i Canvas (skriver jag något i Canvas bör ni få ett meddelande direkt till er mail).

Den som inte har gjort kursutvärderingen får mycket gärna fylla i den nu:
https://forms.gle/KtxjNmjtjmdv7Ctj8
Det går också bra att gå tillbaka till enkäten efter att tentan har ägt rum och bara svara på frågan om examinationen.

Jag önskar er alla lycka till med tentan och framtida studier!

/Cecilia
Bilagor
05 Meningar sv>ry facit.pdf
(85.53 KiB) Nerladdad 33 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Hemtenta Grammatik och text I 11/8 2021, kl. 10-13

Inläggav cedi » ons aug 11, 2021 9:54 am

Här kommer tentan i Grammatik och text I:
210811.G&T1.pdf
(322.01 KiB) Nerladdad 75 gånger

Länken till instruktionerna för ”salstenta hemma” (se även tidigare foruminlägg):
http://slav.su.se/downloads/div/hemtent ... denter.pdf

Glöm inte att skriva ut/skriva av och underteckna förbindelsen, samt fota den tillsammans med giltig legitimation:
http://slav.su.se/downloads/div/Hemtent ... ndelse.pdf

Svara på separat papper (ange del + uppgiftens nummer – skriv inte av hela frågan på ditt svarspapper). Skriv anonymkod på samtliga blad.

Skicka den fotograferade/scannade tentan + förbindelsen till slavinst@slav.su.se senast 15 minuter efter skrivtidens slut. Det går bra att skicka tentan som en komprimerad zip-fil, eller som ett pdf-dokument.

Lycka till!
Cecilia
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am

Lösningsförslag tenta

Inläggav cedi » fre aug 13, 2021 6:16 pm

Hej!

En dag senare än utlovat kommer facit/lösningsförslag till tentan. Tänk på att detta inte nödvändigtvis är de enda korrekta svaren; andra formuleringar kan fungera lika bra. Undrar ni något över tentan går det förstås fortfarande bra att skriva till mig. Jag rättar och lägger in resultaten i Ladok vartefter. I månadsskiftet augusti-september kommer jag att lämna över de utskrivna och rättade tentorna till studentexpeditionen på Slaviska avdelningen. Om ni vill hämta ut dem (vilket kan vara lite mer komplicerat nu än vanligtvis p.g.a. coronaviruset) är det bäst att först maila till Fredrik Dufwa på studentexpeditionen (slavinst@slav.su.se) och höra om det går att ordna.

Om ni vill spara någon information på min eller Larysas forumsida - se till att göra det före den 23/8, då forum kommer att rensas!

Hoppas att ni nu kan ta välförtjänt sommarlov!

/Cecilia
Bilagor
210811.G&T1_FACIT.pdf
(334.97 KiB) Nerladdad 32 gånger
cedi
 
Inlägg: 118
Blev medlem: fre sep 08, 2006 9:01 am


Återgå till RyNyb

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

cron