RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Ågren

Ryska för nybörjare

RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Ågren

Inläggav mattias » sön aug 30, 2020 8:36 pm

Välkomna till Ryska för nybörjare och delkursen: Grammatik och text I, 7,5 hp!

Förväntade studieresultat:
För godkänt resultat på kursens del Grammatik och text I, 7.5 hp ska studenten kunna:
- behärska de grundläggande svenska grammatiska termerna
- redogöra för grunderna för ryskans skrift och uttalsregler
- identifiera och använda en del av den ryska grammatikens grundläggande böjningsmönster i tal och skrift
- förstå en mycket enkel text på ryska utan hjälpmedel
- skriva och läsa rysk handstil- skriva rysk text på dator- använda ett ordförråd om ca 500 ryska ord

Betygskriterier:
http://slav.su.se/downloads/betygskrite ... aviska.pdf

Kurslitteratur:
Huvudboken är "Svidanie v Peterburge" (Möte i Petersburg)

Som referenslitteratur kan användas:
Florby, G., Fält, E., Grammatiskt ABC (3. uppl)
Zimmermann, Å., Ryska bokstäver och ryskt uttal i 3 steg. Kompendium, cd och kortlek.
Wikland, L., Modern rysk grammatik, 1987 eller senare
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » sön aug 30, 2020 8:38 pm

31 augusti

Första lektionen på kursen.
Det här är det första riktiga inlägget på min kursdagbok! Här kommer jag att skriva anvisningar efter varje lektionstillfälle.

Observera att betoningen för ryska ord här i dagboken kommer att markeras med fet stil!

Jag började med att säga några ord om mig själv.

Huvudsakligt upplägg på denna kurs: Under de två första veckorna kommer vi att arbeta med alfabetet och "bokstavsdelarna" i textboken; tre bokstavsdelar per gång. Därefter kommer vi att läsa ett kapitel i veckan.

OBS! Examinationen på den första delen (GTI) sker genom salstentamen som äger rum den 22 oktober, klockan 8-11.

Presentationsfrasen
- Как Вас зовут? – Vad heter ni? (Egentligen ”Hur kallar man er?”)
- Меня зовут – Jag heter... (egentligen ”Man kallar mig”)
... illustrerar redan två viktiga uttalsregler. ”e” uttalas som ett kort ”i” i obetonad ställning; och ”o” uttalas som ”a” i obetonad ställning.

Sedan pratade vi om vissa generella saker om ryskt uttal. Så här i början av kursen kommer de två delkurserna att överlappa varandra.

Ryska vokaler i betonad ställning är halvlånga. Det innebär att "a" i ryskans так ligger mellan svenskans tak och tack.
Detta är en gemensam lurighet för svenskar och ryssar när vi lär oss varandras språk.

Aspiration
På svenska uttalas vissa vokaler (Ex: t, k, p) med aspiration, d.v.s. att de uttalas med en efterföljande luftpust.
Men: Inte efter ’s’!
Jämför: ”tå”, ”på” och sedan ”stå”, ”spå”.
Uttalet av de senare sker utan luftpust.
Genom att identifiera detta oaspirerade uttal av /t, k, p/ kan man försöka isolera det. På ryska är dessa konsonanter huvudsakligen oaspirerade.
сто (hundra); Тамара там?

Assimilation...
är hur närstående ljud påverkar varandra. Detta sker för att det ska bli lättare för oss att uttala vissa kombinationer av konsonanter.
Nyckelbegrepp här är tonande och tonlösa konsonanter.

Svenskan har ett system där tonlösa konsonanter alltid vinner i mötet med tonande.
Ex: fotboll; till havs; dags; (uttalas som *fotpoll; till hafs; daks.
Vet du att det är tisdag idag?
uttalas på grund av assimilation som *Vetu atte e tista ida?

Ryskan har istället så kallad regressiv assimilation där det efterföljande ljudet påverkar det förgående.
Ex: Водка. Tonlöst к påverkar föregående tonande д som blir "t". Eller Стокгольм, där к "äts upp" av г.
Vi tränade även på hårt och mjukt "l" på ryska. Dessa ljud är lite svåra i början, och vi ska träna mer på dem.

Observera att jag här i dagboken kommer att markera betoningen med fet stil.

Ett annat tips: кто och где är ovanliga konsonantkombinationer i början av ett ord om man har svenska som modersmål. Därför är det lätt hänt att man försöker lägga in en "hjälpvokal" mellan konsonanterna. Men så uttalas det inte på ryska. Men vi kan uttala dem i mitten av ord. Jämför orden "fakta" och "fogde". Vi kan uttala dessa utan att klämma in extra vokaler. Nu gäller det bara att programmera om hjärnan så att det även gäller början av ord.

Vi kunde också notera under läsningen av bokstavsdel A att ryskan inte sätter ut någon motsvarighet till hjälpverbet »är» i presens:
»Tamara är hemma» heter på ryska bara »Тамара дома».

Sedan pratade vi lite om substantivens genus.

Maskulina substantiv (som kan ersättas av det personliga pronominet он) slutar oftast på hård konsonant, precis som он.
Feminina ord (som ersätts av она) slutar oftast på vokalen -a, precis som она.
Neutrala ord (som ersätts av оно) slutar oftast på vokalen -o, precis som оно).

Jag passade på att prata lite mer om satsdelar.

Frågan "Vem älskar Katja?" – Är i skrift inte entydig på svenska.
Den kan tolkas antingen som "Vem är det som älskar Katja?"; eller "Vem är det som Katja älskar?"
men om satsdelarna markeras med kasusändelser (som på ryska) kan inget missförstånd ske.

Här följer en utvidgad version av det jag sade om satsdelar, dvs den funktion orden har i en sats:
LISA LÄSER = subjekt - predikat
LISA LÄSER EN BOK = subjekt - predikat - direkt objekt (1)
LISA LÄSER EN TRÅKIG BOK = subjekt - predikat - adjektivattribut - direkt objekt
LISA LÄSER EN TRÅKIG BOK HELA DAGEN = subjekt - predikat - adjektivattribut - direkt objekt - tidsadverbial
LISA LÄSER PELLES TRÅKIGA BOK HELA LÅNGA DAGEN = subjekt - predikat - genitivattribut - adjektivattribut - direkt objekt - tidsadverbial
LISA GER PELLE BOKEN = subjekt - predikat - indirekt objekt (2) - direkt objekt
BOKEN ÄR TRÅKIG = subjekt-predikat-predikativ (3)

1.Kallades tidigare "ackusativobjekt"
2.Kallades tidigare "dativobjekt"
3. kommer efter "vara, heta, bliva, kallas". Kallades tidigare för "predikatsfyllnad"
Om vi kan ovanstående klarar vi oss sig ganska långt när vi nu lär oss mer rysk grammatik.

Gör den här övningen:
http://www.wordalist.com/exercise/48
Den som behöver: jobba vidare självständigt med grammatiklistan och tex "Grammatik" av Östen Dahl. Grammatikterminologilistan finns i startpaketet och i dagboksinlägget från Introduktionen.

VIKTIGT:
- Missa inte Teoriföreläsningarna om grammatik med Ludmila Pöppel. Se schemat! Det kommer att finnas en obligatorisk inlämningsuppgift i anknytning till teoriföreläsningarna vilken krävs för godkänt på den här delkursen, "Grammatik och text I". Mer info kommer i forumet.

Kasus
Ryskan har sex kasus, och redan från början presenteras lokativ som används för att beteckna befintlighet. De vanligaste prepositionerna som styr lokativ är в och на som ofta motsvarar svenskan ”i” och ”på”. Ändelsen i lokativ singular är oftast -е och läggs till i slutet av substantiv i maskulinum (Стокгольм – в Стокгольме) och ersätter finalt –a i substantiv i femininum (Москва – в Москве).
Återigen har vi här ett "o" i obetonad ställning. Vad händer då?

Verb:
Den vanligaste ryska verbböjningen kallas e-böjning. De första exemplen vi stöter på är det ryska verbet för arbeta – Работать, och äta frukost – Завтракать. Hela böjningsschemat i presens ser ut så här:

Я работаю - Jag arbetar
Ты работаешь - Du arbetar
Она/Он работает - Hon/han arbetar
Мы работаем - Vi arbetar
Вы работаете - Ni arbetar
Они работают - De arbetar

Завтракать böjs på samma sätt

Och nu kan vi göra en hel mening:
Мы работаем в Стокгольме. – Vi arbetar i Stockholm.
Subjekt – predikat – platsadverbial

Verbböjningen ovan kallas e-böjning eftersom ändelserna i alla personer utom två har -e- i ändelsen. Detta är den vanligaste verbböjningen på ryska.

Hemuppgiften till torsdag är att läsa bokstavsdelarna А, Б och В. Arbeta både med att lära er de nya orden och läs motsvarande grammatikstycken i boken.

Förbered varje kapitel genom att:
- läsa grammatiken,
- lär in glosor med hjälp av http://www.wordalist.com ,
- lyssna på ljudfilen - läs högt ur boken efter och tillsammans med inläsningen på ljudfilen
- WORDALIST: Gå igenom alla övningar i Wordalist som hör till bokstavskapitlen АБВ. Klicka på "Practice" för att starta en övningssession. Tänk på att en övningssession i Wordalist oftast inte innehåller alla frågor i ett avsnitt; du kan behöva trycka på ”Practice more” för att fortsätta med avsnittet. Du ser alltid i avsnittsöversikten vilka frågor du svarat på:

УРОК А:
http://wordalist.com/exercise/56/section/18 (glosorna)
http://wordalist.com/exercise/67/section/163 (grammatiken; gör den övningen efter att du läst grammatikavsnittet och gått igenom texten i boken)
http://wordalist.com/exercise/56/section/859 (extraord om du vill har mer…)
УРОК Б:
http://wordalist.com/exercise/56/section/17 (glosorna)
http://wordalist.com/exercise/67/section/162 (grammatiken)
http://wordalist.com/exercise/56/section/860 (extraord)
УРОК В:
http://wordalist.com/exercise/56/section/15 (glosorna)
http://wordalist.com/exercise/67/section/164 (grammatiken)

SKJUT INTE UPP arbetet till kvällen före nästa undervisningstillfälle. Arbeta med materialet varje dag. Avsätt ordentlig tid för studierna men utnyttja även de små mellanrummen i tillvaron.

Det är roligt att kursen har startat!

Vi ses på torsdag!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån aug 31, 2020 5:50 pm

P.S.
På fredag kommer det första fredagsprovet på Canvas. Det är ett mycket viktigt hjälpmedel för att se vad vi har lärt oss under veckan.
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor sep 03, 2020 9:32 am

3 september

Roligt att se er igen!

Första timmen gick vi igenom de texter som var hemuppgift från i måndags, А, Б, В.

Sedan pratade jag om ny grammatik i de kommande bokstavsdelarna. Min presentation hittar du här:
RyNy_Torsdag 3 sept.pdf
(149.06 KiB) Nerladdad 111 gånger


Tabeller för att träna nya verb:
tom_verbparad.pdf
(7.83 KiB) Nerladdad 87 gånger


Att göra till måndag:
- Läs bokstavsdelarna Г, Д, Е. Läs tillhörande grammatikavsnitt och träna på glosorna. Kontrollera att du förstår allt! Lägg särskilt märke till skrivregler!
- Wordalist:
Урок Г:
http://wordalist.com/exercise/56/section/16
http://wordalist.com/exercise/56/section/11
http://wordalist.com/exercise/56/section/12
http://wordalist.com/exercise/67/section/161
Урок Д:
http://wordalist.com/exercise/56/section/25
http://wordalist.com/exercise/56/section/21
http://wordalist.com/exercise/56/section/22
http://wordalist.com/exercise/67/section/171
Урок Е:
http://wordalist.com/exercise/56/section/29
http://wordalist.com/exercise/56/section/28
http://wordalist.com/exercise/56/section/27
http://wordalist.com/exercise/67/section/172

- Fredagsprovet på Canvas!

Trevlig helg!

/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån sep 07, 2020 9:34 am

7 september

Idag läste vi tillsammans de texter som var uppgiften till idag, уроки Г, Д, Е och översatte. Genomgången tog även en del av den andra timmen.

Sedan talade vi om ny grammatik i de återstående bokstavsdelarna. Min presentation finner du här:
7 september.pdf
(109.03 KiB) Nerladdad 95 gånger


Hemuppgift till Torsdag:
Förberedi Урок Ё, Ж & З (de sista "bokstavskapitlen" innan "storyn" i boken startar på allvar…): lär in glosor, läs grammatiken, läs kapitlen och kolla att du förstår allt och notera var de saker som grammatiken tar upp finns i texten. Ta hjälp av ljudfilerna för att träna uttal och diktamen (dvs lyssna, skriv och kolla att du stavade rätt). Träna glosor och att sätta in ord i meningar i Wordalist:

Урок Ё:
http://wordalist.com/exercise/56/section/30
http://wordalist.com/exercise/56/section/24
http://wordalist.com/exercise/56/section/23
http://wordalist.com/exercise/67/section/175
Урок Ж:
http://wordalist.com/exercise/56/section/26
http://wordalist.com/exercise/56/section/31
http://wordalist.com/exercise/56/section/32
http://wordalist.com/exercise/67/section/173
Урок З:
http://wordalist.com/exercise/56/section/38
http://wordalist.com/exercise/56/section/34
http://wordalist.com/exercise/56/section/33
http://wordalist.com/exercise/67/section/174

/M

Bonus: en låt med gruppen Маша и медведи
https://www.youtube.com/watch?v=_dAhXBT4k0o
Lyssna gärna och tänk på uttal. Hon uttalar ljuden mycket tydligt!
Texten finns här:
Moskovskaja_text.doc
(29 KiB) Nerladdad 64 gånger
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor sep 10, 2020 9:27 am

10 september

Vi läste gemensamt de tre sista bokstavsdelarna, översatte och funderade kring grammatik. Det var mycket som skulle hinnas med. Tveka därför inte att fråga om där återstår oklarheter.

Nu går vi över till lärobokens egentliga handling.

Under andra timmen gick jag igenom ny grammatik i nästa avsnitt. Här är min presentation:
RyNy_10 september.pdf
(108.09 KiB) Nerladdad 86 gånger


Att läsa till måndag:
- Урок 1 med tillhörande glosor och grammatikavsnitt!

Öva Урок 1 i Wordalist:
http://wordalist.com/exercise/56/section/39
http://wordalist.com/exercise/56/section/37
http://wordalist.com/exercise/56/section/37
http://wordalist.com/exercise/67/section/176

Lycka till med arbetet!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån sep 14, 2020 8:49 am

14 september

Vi gick omsorgsfullt igenom урок 1 och analyserade grammatiska företeelser.

Observera skillnaden mellan очень och много.

Ny grammatik:
14 september.pdf
(70.5 KiB) Nerladdad 78 gånger


Till torsdag:
- Урок 2. Läs texten, grammatikavsnittet, och lär in orden.
- Wordalistlänkarna finns här:
http://wordalist.com/exercise/56/section/40
http://wordalist.com/exercise/56/section/36
http://wordalist.com/exercise/56/section/47
http://wordalist.com/exercise/67/section/178

Mycket nöje!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor sep 17, 2020 9:05 am

17 september

Under första timmen gick vi igenom kapitel 2, läste och översatte, och diskuterade vissa klurigheter i texten. Vi repeterade också olika hälsningsfrasers olika grad av artighet.

Vem älskar Katja?
På ryska ser vi istället direkt på orden vilken funktion de har. Subjektet står i nominativ, och det som är föremålet för handlingen, i det här fallet föremål för kärleken står i ackusativ.
Кто любит Катю? – Vem (är det som) älskar Katja?
Кого любит Катя? – Vem (är det som) Katja älskar?

Jag tog upp och diskuterade ny grammatik i nästa kapitel:
17 september.pdf
(118.52 KiB) Nerladdad 82 gångerTILL NÄSTA GÅNG:

- Förbered УРОК 3:
Läs texten, lär in glosorna, läs grammatiken, lyssna på ljudfilerna och använd Wordalist:
http://wordalist.com/exercise/56/section/48
http://wordalist.com/exercise/56/section/45
http://wordalist.com/exercise/56/section/43
http://wordalist.com/exercise/67/section/177

- Presensböjningen i alla personer av följande verb: лежать, стоять, готовить, любить, сидеть, звонить (i-verb); och открывать (e-verb)

Trevlig helg!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån sep 21, 2020 9:23 am

21 september

Урок 3 stod på programmet, och vi läste, översatte, analyserade och kommenterade.

Under andra timmen gick jag i vanlig ordning igenom ny grammatik:
21 september.pdf
(107.92 KiB) Nerladdad 79 gånger


Till torsdag:
a) Förbered УРОК 4: glosor, grammatik, läsa högt, använd ljudfilerna (för uttal och diktamen) och Wordalist:
http://wordalist.com/exercise/56/section/50
http://wordalist.com/exercise/56/section/44
http://wordalist.com/exercise/56/section/46
http://wordalist.com/exercise/67/section/179

b) OBS! Gör översättning, sid. G59. Facit finns. Testa så att det blir rätt från svenska till ryska!

c) Repetera ordklasser och satsdelar! Det är viktigt att hälla isär vad ordklasser är och vad satsdelar är. Ordklasser talar om vilken typ av ord det är (substantiv, verb, pronomen etc.) medan satsdelar talar om vilken funktion orden spelar i satsen. Som exempel är ett substantiv alltid ett substantiv medan det kan ha olika funktioner i satsen. Det kan exempelvis både vara subjekt och objekt (alltså olika satsdelar).

God arbetslust!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån sep 21, 2020 5:56 pm

Bonus:

En rysk klassiker - Чебурашка!
http://www.youtube.com/watch?v=gVEHBYHj8Sk
Med Krokodilen Genas klassiska födelsedagssång:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7824816113

Titta, lyssna och följ med i texten!

Efter sången kommer en dialog, och den börjar så här:

- Здравствуйте! Здесь живёт крокодил Гена?
- Да! Он живёт здесь. Это я.
- Ну, тогда распишитесь. (Nå, skriv då under.)
- Здравствуй, Гена.
- Здравствуй.
- Поздравляю тебя с днём рождения. (Jag gratulerar dig på födelsedagen.)
- Спасибо! Это мне? Чебурашка, ты настоящий друг. (Tack! Är det till mig? Tjeburasjka, du är en riktig vän.)

Mycket nöje! :)
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor sep 24, 2020 9:22 am

24 september

Доброе утро! - God morgon!

Under första timmen gick vi igenom texten i урок 4.

Under andra timmen talade jag om ny grammatik i nästa stycke:
24 september.pdf
(132.78 KiB) Nerladdad 68 gånger


Nu börjar vi kunna ganska många verb. För att formerna nu verkligen ska fastna och inte blandas ihop med varandra kan man exempelvis göra tabeller. Här är ett förslag:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 7825357205
Fyll i verbformerna. Kan med fördel klippas isär, så kan man sitta och bläddra med dem, hålla för och testa sig själv på bussen eller så!

Övningsblad för den som vill öva skrivstil:
http://slav.su.se/downloads/SVP_skrivstilsovningar.pdf
Observera att stödlinjerna är svaga, så de kanske ni måste bättra på (vilket jag gjorde innan jag kopierade).

Att göra hemma till nästa gång:
1. урок 5: notera också särskilt räkneordens grundtal och ordningstal.
Arbeta aktivt med glosorna tills de sitter! I Wordalist eller på annat sätt!

2. WORDALIST!
http://wordalist.com/exercise/56/section/49
http://wordalist.com/exercise/56/section/41
http://wordalist.com/exercise/56/section/42
http://wordalist.com/exercise/67/section/180

Och räkneorden!:
http://wordalist.com/exercise/56/section/2409 (1-20; grundtal)
http://wordalist.com/exercise/56/section/53 (1-20; ordningstal)
http://wordalist.com/exercise/56/section/2406 (21-30; grund- och ordningstal)

- Dessutom: Översättningsövning på sid. G66


Glöm inte veckans fredagsprov i Canvas!


Mycket nöje!

Trevlig helg!
/M
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån sep 28, 2020 9:19 am

28 september

Vi gick igenom урок 5. Vi turades om att läsa, översätta och analysera grammatiska fenomen, inte minst ackusativ och lokativ. Det gick mycket bra!

Under andra timmen gick jag igenom ny grammatik, där det viktigaste är preteritum!
Se min presentation:
28 september.pdf
(90.11 KiB) Nerladdad 79 gånger


Jag talade också om adjektiviska pronomen, och här kommer en liten sammanställning:
https://stockholmuniversity.box.com/s/4 ... cfqq6l4257

Till torsdag:
- Kapitel 6 med grammatikstycke och glosor. Se till att glosorna verkligen sitter! Vi måste kunna orden exakt, inte bara nästan.

- Veckans Wordalist:
http://wordalist.com/exercise/56/section/60
http://wordalist.com/exercise/56/section/58
http://wordalist.com/exercise/56/section/57
http://wordalist.com/exercise/67/section/185

- Öva extra på räkneorden!:
http://wordalist.com/exercise/56/section/2409 (1-20; grundtal)
http://wordalist.com/exercise/56/section/53 (1-20; ordningstal)
http://wordalist.com/exercise/56/section/2406 (21-30; grund- och ordningstal)

Den här räkneordsövningen knåpade en tidigare student på kursen ihop:
http://www.wordalist.com/exercise/317

- Gör översättningsövningen på sid. G73! Att översätta från svenska till ryska är ett jättebra test på att kunskaperna sitter! Utnyttja detta! Gör övningen och kontrollera med facit.

- Bonusövningar, med facit.
Ovningar_rynyb_1.doc
(43 KiB) Nerladdad 73 gånger

Ovningar_rynyb_1_Facit.doc
(43.5 KiB) Nerladdad 63 gånger


God arbetslust!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån sep 28, 2020 6:01 pm

Musik!

Eftersom mina möjligheter att spela musik för er är sämre på Zoom än på campus, kommer här några länkar:

Först ett klipp med gruppen ДДТ, som dyker upp i textboken.
Som ni kan höra har sångaren Юрий Шевчук full koll på ackusativ när han i refrängen sjunger: "Родина. Еду я на родину." Родина - ung. hemland/fosterland; alltså "Jag åker (är på väg till) hemlandet/fosterlandet".
http://www.youtube.com/watch?v=v9mCQi-xqNw

Sedan en låt med Борис Гребенщиков från gruppen Аквариум:
https://www.youtube.com/watch?v=NHU_u4BfZCU

/M
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor okt 01, 2020 9:25 am

1 oktober

Vi gick igenom Kapitel 6, läste och översatte. Mycket dialog i detta stycke med många viktiga konstruktioner.

Ny grammatik: substantiv- och adjektivböjningen i genitiv singularis:
1 oktober.pdf
(117.09 KiB) Nerladdad 75 gånger


Att göra till måndag:
- Läs урок 7, läs grammatikavsnittet, lär in glosorna,
- Wordalist:
http://wordalist.com/exercise/56/section/59
http://wordalist.com/exercise/56/section/54
http://wordalist.com/exercise/56/section/56
http://wordalist.com/exercise/56/section/1840 (bonus!)
http://wordalist.com/exercise/67/section/184

- Repetition!!! Gör gamla Wordalistövningar. Läs texterna från början. Kontrollera att du kan grammatiken!

- Här kommer en sammanställning av de adjektiv som vi har lärt oss fram till och med kapitel 5. Kontrollera att du kan samtliga.
Adjektiv_till_och_med_urok5.pdf
(51.01 KiB) Nerladdad 66 gånger


- Översättningstexten på sidan G81. Gör översättningen. Kontrollera sedan med facit. Fråga om något är oklart.

- En bra sak att repetera är också Åkes minigrammatikkurs:
http://www.vippa.se/z/gramkurs
Testa sedan med övningen:
https://wordalist.com/public/exercise/626
Öva på att ta ut satsdelar, avgöra ordklasser, kasus och aspekter i bokens texter! Fråga om du är osäker på något!

/ Ваш Маттиас
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor okt 01, 2020 11:47 am

Musikbonus:

Земфира: ППМЛ (Прости меня, моя любовь)
https://www.youtube.com/watch?v=6iGpdkgr57g

/M
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån okt 05, 2020 8:30 am

5 oktober

Under första timmen gick vi igenom stycke 7

En viktig sak som dök upp i kapitlet var tempus vid tidsadverbial. Мы живём в Стокгольме четыре года. Presens eftersom vi fortfarande bor kvar. Men! På svenska blir det inte presens: Vi har bott i Stockholm i fyra år. Notera också att vi behöver en preposition på svenska, men inte på ryska.

En annan fråga som vi diskuterade var skillnaden mellan теперь och сейчас, där сейчас betyder "precis nu" utan någon referenspunkt, medan теперь betyder "nu" i relation till något som hänt tidigare.

Ny och viktig grammatik i nästa avsnitt är verbaspekter. Se min presentation:
5 oktober.pdf
(99.96 KiB) Nerladdad 71 gånger


Att göra hemma:
- Arbeta med stycke 8 på vanligt sätt! Se till att du förstår grammatiken, och fundera framför allt på hur aspekterna används. Vilken typ av handling är det fråga om?

Veckans Wordalist:
http://wordalist.com/exercise/56/section/55
http://wordalist.com/exercise/56/section/2410
http://wordalist.com/exercise/56/section/2419
http://wordalist.com/exercise/56/section/51
http://wordalist.com/exercise/56/section/52
http://wordalist.com/exercise/67/section/186

OBS! Gör alla övningar i boken och kontrollera dina svar i facit! Analysera varför du gjort fel om du gjort fel! Brister det med gloskunskaper? Formkunskaper? Grammatikregler? Gå tillbaka och gör om övningarna från tidigare i boken! Repetera! Gör alla översättningstexter! Vi börjar närma oss första tentan...

/M
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån okt 05, 2020 5:00 pm

Angående tentan:

Det börjar dra ihop sig till tentamen. Vi har bara урок 8 och 9 kvar. Vi kommer att repetera, men det skadar inte att påbörja repetitionerna så smått redan nu.

Checklista:
http://slav.su.se/downloads/kursmateria ... lProv1.pdf
Observera att några saker återstår att gå igenom. Det viktiga är att ni utifrån listan kan stämma av med vad ni tycker att ni har lärt er fram till nu.

Och här kan ni kika på gamla tentor:
https://stockholmuniversity.app.box.com ... 1884359648
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån okt 05, 2020 5:01 pm

Musikbonus:
En rysk rockklassiker med gruppen Кино:
https://www.youtube.com/watch?v=ldLSPG7FmL8
med text:
Patjka.pdf
(49.93 KiB) Nerladdad 40 gånger

Lyssna på låten flera gånger och tänk på uttalet!

När Slaviska institutionen firade 70 år 2014 i november spelade också Ryska bandet den:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-DkjGoX7k0
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor okt 08, 2020 9:24 am

8 oktober

Under första timmen gick vi som vanligt igenom veckans text, den här gången stycke 8.
Vi diskuterade särskilt aspekterna.

...och aspekter fortsatte vi med under andra timmen:
8 oktober.pdf
(74.37 KiB) Nerladdad 65 gånger


Hemuppgift till måndag:
1) Förbered stycke 9 i vanlig ordning. Lägg särskilt märke till tidsangivelser: Klockan och veckodagarna. Läs dessa noggrant!
Detta kapitel innehåller utvecklingar av aspekterna, som vi kommer att prata mer om på måndag.

2) Gör översättning 8. Det är viktigt att vi försöker närma oss ryska aspekter utifrån svenska meningar. Vad betyder egentligen de svenska orden? Vilken typ av handling åsyftas?
3) Dessutom: Repetera glosor och verbböjningar i Wordalist! Kontrollera att orden fastnar!
Aktuella wordalistövningar:
http://wordalist.com/exercise/56/section/67
http://wordalist.com/exercise/56/section/2418
http://wordalist.com/exercise/56/section/2417
http://wordalist.com/exercise/56/section/2416
http://wordalist.com/exercise/56/section/61
http://wordalist.com/exercise/56/section/62
http://wordalist.com/exercise/67/section/190

4) Fredagsprovet i Canvas!

På måndag delar jag ut en övningstenta.
Trevlig helg!

OBS! Glöm inte att anmäla dig till tentamen på Ladok. Anmälan måste göras senast 8 dagar före tentamensdatum, så bäst är att göra det redan nu!

/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån okt 12, 2020 9:14 am

12 oktober

Först två viktiga påminnelser:
1. Glöm inte att anmäla er till tentan!
2. På söndag är sista dagen att lämna in Ludmila Pöppels hemuppgift. Eftersom den räknas som en del av grammatikkursen, innebär det att hemuppgiften måste vara klar för att jag ska kunna sätta betyg.


I vanlig ordning gick vi igenom text under första timmen: stycke 9, och kommenterade vissa lurigheter som dök upp i texten. Nu blir texterna successivt mer komplicerade och det är viktigt att våra kunskaper från tidigare kapitel sitter.

Detta var sista kapitlet före tentan. Vår spännande berättelse fortsätter efter tentan.

Under andra timmen kommenterade jag checklistan som jag länkat till tidigare. Kontrollera så att det inte finns några oklarheter kring benämningarna.

Nu återstår att repetera!
Därför delade jag ut en gammal tenta:
GTI_2014-05-27.doc
(86.5 KiB) Nerladdad 122 gånger


Den är också hemuppgift till torsdag, tillsammans med så mycket repetition som bara hinns med. Repetera först innan du gör övningstentan.
Samla ihop stora och små frågor, så ska vi räta ut alla frågetecken på torsdag.

Dessutom: Gör sista översättningsövningen i boken, för kap 9 (sid G98) och kolla mot lösningsförslaget. Är det någon av de tidigare översättningarna som du ännu inte gjort? Gör dem!
Chansa inte. Fundera och jobba metodiskt. Om du är osäker, gå tillbaka till tidigare grammatikavsnitt och fundera på vad svårigheten kan vara.

Mot slutet visade jag hur mycket nytta man har av verb med suffixet -ова- (som фотографировать och импортировать):
https://stockholmuniversity.box.com/s/1 ... 9fa74gv2t3
Viktigt! Kom ihåg att vi i presens måste ersätta -ова- med -у-. Sedan är det vanlig e-böjning.

Repetera allmän grammatik och satslösning:
http://vippa.se/z/gramkurs/
http://www.wordalist.com/exercise/626
Och den här såklart:
http://www.wordalist.com/exercise/48

Vi ses på torsdag!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor okt 15, 2020 9:28 am

15 oktober

Sista tillfället före tentan.

Vi gick igenom övningstentan noggrant. Med hjälp av satsanalys benade vi ut översättningsmeningarna. Här är lösningsförslaget:
GTI_Facit_140527.pdf
(190.37 KiB) Nerladdad 64 gånger


Under andra timmen svarade jag på era frågor.

OBS! Ni kommer snart att få en länk till kursutvärdering. Det är viktigt att ni tar er tid att fylla i den!

Nu återstår bara att repetera.
Glöm inte att läsa tidigare dagboksinlägg när ni repeterar!

En övningstenta till:
GTI_2014-08-19.pdf
(207.29 KiB) Nerladdad 97 gånger


Med facit:
GTI_2014-08-19_facit.pdf
(210.52 KiB) Nerladdad 66 gånger


Lycka till med förberedelserna!
Tveka inte att mejla mig med frågor! Förmodligen lägger jag ut svaren här i dagboken så att alla kan se.


Tack för den här kursen!

/Ваш Маттиас
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNy: Grammatik och Text I, DAG/HELTID, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » mån nov 09, 2020 12:26 pm

Facit till ordinarie tentamen:
SLRYNY_GTI_20201022_Facit.pdf
(262.12 KiB) Nerladdad 64 gånger

Betygsgränserna var:
A - 242-257
B - 226-241,5
C - 211-225,5
D - 196-210,5
E - 180-195,5
Fx - 163-179,5
F - 0-162,5

/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm


Återgå till RyNyb

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron