RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Ågren

Ryska för nybörjare

RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Ågren

Inläggav mattias » tis sep 01, 2020 11:11 pm

Välkomna till kursdelen Praktik I!

Kursen kommer att fokusera på uttal och praktisk muntlig och skriftlig språkfärdighet.
Kurskrav: fyra skriftliga uppgifter på kursdelen Praktik I är obligatoriska inslag på kursen.
Se kursplanen:
https://sisu.it.su.se/pdf_creator/31434/41301
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tis sep 01, 2020 11:11 pm

OBS!

Eftersom den här kursen går på campus, vill jag be er att tänka på social distansering, inte minst i korridorer och dörröppningar.
Tänk även på detta när ni placerar er i undervisningslokalen.

Väl mött i morgon!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons sep 02, 2020 8:02 pm

2 september

Så väldigt roligt det var att se er alla!

Vi började med presentationer, först på svenska, och sedan på ryska enligt mönstret:
Меня зовут Маттиас. (ordagrant: Mig kallar (de/man) Mattias.)
Observera att jag här i dagboken kommer att markera betoningen med fet stil.

Sedan pratade vi om vissa generella saker om ryskt uttal.

Ryska vokaler i betonad ställning är halvlånga. Det innebär att "a" i ryskans так ligger mellan svenskans tak och tack.
Detta är en gemensam lurighet för svenskar och ryssar när vi lär oss varandras språk.

Aspirerade och oaspirerade konsonanter:
Т, К – Uttalet av /t, k/ sker i svenskan i regel med aspiration, d.v.s. att de uttalas med en efterföljande luftpust. För att identifiera aspirationen håller man enklast handflatan framför
munnen och uttalar orden ”tå”, ”kål”. I ryskan uttalas däremot dessa ljud utan aspiration.
I svenskan finns dock hjälp att få då /t, k/ uttalas utan aspiration om dessa föregås av ett
/s/. Testa genom att först uttala ”tå”, ”kål” och sedan ”stå”, ”skål”. Uttalet av de senare sker
utan luftpust. Genom att identifiera detta oaspirerade uttal av /t, k/ kan man försöka isolera
det. Uttala сто (hundra) och förläng t-ljudet för att känna på det och förstå hur det bildas:
с-то. Prova detta ett antal gånger och försök sedan uttala t-ljudet på samma sätt fast utan ett föregående /s/: то. Kontrollera hela tiden med handflatan framför munnen. Gör därefter samma sak med /k/.

Assimilation...
är hur närstående ljud påverkar varandra. Detta sker för att det ska bli lättare för oss att uttala vissa kombinationer av konsonanter.
Nyckelbegrepp här är tonande och tonlösa konsonanter.

Svenskan har ett system där tonlösa konsonanter alltid vinner i mötet med tonande.
Ex: Vet du att det är tisdag idag? uttalas på grund av assimilation som *Vetu atte e tista ida?
Ryskan har istället så kallad regressiv assimilation där det efterföljande ljudet påverkar det förgående.
Ex: футбол, водка "t" blir "d", och omvänt. Eller Стокгольм, där к "äts upp" av г.

Undantag: л, м, н, р är utanför schemat och varken påverkas eller påverkar andra
konsonanter.
Konsonanten <в> kan bli påverkad, d.v.s. uttalas [f] framför en tonlös konsonant, ex. второй
[ft]. Däremot påverkar den inte andra konsonanter till att bli tonande: свет [sv’], свой [sv],

Hårt och mjukt <л>
Det är väldigt stor skillnad mellan hårt och mjukt л. Därför tränade vi speciellt på dessa ljud. De kan vara lite svåra i början, och vi ska träna mer på dem.
Hårt: лампа, полка, стол, класс
Mjukt: на столе, Лена, билет, туалет, атлет

Ett annat tips: кто och где är ovanliga konsonantkombinationer i början av ett ord om man har svenska som modersmål. Därför är det lätt hänt att man försöker lägga in en "hjälpvokal" mellan konsonanterna. Men så uttalas de inte på ryska. Men på svenska kan vi uttala dem i mitten av ord. Jämför orden "fakta" och "fogde". Vi kan uttala dessa utan att klämma in extra vokaler. Nu gäller det bara att programmera om hjärnan så att det även gäller början av ord.

Betonat och obetonat <о>, obetonat <a>
Om o eller a står i obetonad position 1 (obetonad absolut först i ett ord, d.v.s. initialt, eller direkt före betonad stavelse) uttalas de som ett kort [ɐ] ungefär som i svenskans ”Gunnar” eller engelskans ”but”:
мотор [mɐto·r] (motor); доска [dɐska·] (tavla); ромaн [rɐma·n] (roman el. romans);
окно [ɐkno·] (fönster); банан [bɐna·n] (banan); ананас [ɐnɐna·s](ananas).

Om o eller a står i obetonad position 2 (alla övriga obetonade positioner) uttalas de [ə] (ett slappt obetonat ö-liknande ljud, som kallas ’schwa’) ungefär som i svenskans ”fördärva” eller i engelskans ”about”.
трактор [tra·ktәr] (traktor); доктор [do·ktәr] (doktor); коридор [kər’ido·r] (korridor);
космос [ko·smәs] (kosmos); дама [da·mә] (dam); карта [ka·rtә] (karta);
бадминтон [bədm’into·n] (badminton); таракан [tәrɐka·n] (kackerlacka); Тамара [tɐma·rә]

Något liknande gäller även obetonat <e>. I obetonad ställning (vilken som helst) uttalas det som ett obetonat и [ɪ].
Елена [jɪl’e·nə], скелет [sk’ɪl’e·t], телевизор [t’ɪl’ɪv’i·zər], ресторан, на картинке, на карте,

Utljudsskärpning
En tonande konsonant blir till motsvarande tonlösa när det står sist i ett ord (eller mer korrekt, en talsekvens): Клуб [p], город [t], диалог [k], анализ [s], Киев [f].

Förutom detta uttalade vi gemensamt en lång rad ord... och upprepade... och upprepade.

Att göra hemma:
Läs de tre första bokstavsdelarna А, Б, В. Se till att du lär dig orden. Lyssna på det ljudmaterial som följer med textboken, och tänk på de uttalsregler som vi pratade om under lektionen.

Väl mött nästa onsdag!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor sep 10, 2020 6:01 pm

9 september

Roligt att se er igen!

Vi fortsatte träna på uttal, och läste ord och fraser från boken.
Jag påminde om:
- assimilation
- vokaler i obetonade stavelser

Jag tycker verkligen att ni redan uttalar bra! Nu gäller det att fortsätta repetera.

En regel som vi tog upp idag är att ж, ш, ц alltid är hårda. Här gäller alltså inte de vanliga reglerna för assimilation. Se regler på sidan G23!
Det innebär att till exempel центр uttalas som *"цэнтр", дирижёр (dirigent) uttalas som *"дирижор".
Det innebär också att exempelvis жить (bo, leva) uttalas som (*жыть).

Jag gav även alla presensformer av жить:
Я живу в Стокгольме.
Ты живёшь
Он/она живёт
Мы живём
Вы живёте
Они живут
(ё är alltid betonad)

Vill vi ställa en fråga om var någon bor, sätter vi bara frågeordet först: Где ты живёшь? Где Вы живёте? osv...

Jag delade ut stenciler med Europas länder på ryska som vi tränade på att uttala:
Страны Европы.docx
(13.11 KiB) Nerladdad 54 gånger


Två viktiga ord som uttalas annorlunda än de stavas är:
Что - vad; uttalas som *што
Его - ackusativ av он; alltså 'honom' som uttalas som 'jivo'

Vi gick igenom konstruktionen У тебя есть брат или сестра? . Ordagrant: Finns en bror eller syster hos dig?, dvs. Har du en bror eller syster.
Ett jakande svar är: Да, есть сестра.

En följdfråga vid jakande svar är vad han eller hon heter.
Как его/её зовут?
Kom ihåg att detta egentligen är "De kallar honom/henne..."

I alla personer blir det då:
Меня зовут ...
Тебя зовут...
Его зовут...
Её зовут...
Нас зовут...
Вас зовут
Их зовут...
(detta ska vi återkomma till)

Vi tränade på hur man hälsar (formellt) på ryska. Ett långt ord: Здравствуйте!
Nu kan vi börja bygga korta dialoger utifrån frågorna:
- Здравствуйте!
- Как Вас зовут?
- Где Вы живёте?
- У Вас есть брат или сестра?
- Как его/её зовут?

Till nästa vecka:
Läs och repetera det vi har gjort dessa första två veckor, både på grammatiken och praktiken.
Börja också fundera på en verklig eller fiktiv person som du vill presentera om två veckor. Skriv ut en bild.

/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons sep 16, 2020 5:19 pm

16 september

Vi fortsatte med uttal av ord och läste uttalsövningar ur boken.
Vi fick också anledning att tala om hur vissa ryska ljud transkriberas, och tog exempel med ryska och sovjetiska ledare:
Горбачёв; Ельцин, Хрущёв

Jag delade ut en dialog som vi gjorde parvis, och sedan frågade jag er:
Dialog.docx
(12.77 KiB) Nerladdad 75 gånger


Vi gick även igenom räkneorden 1-10 och uttalade dem:
ett_till_tio.docx
(12.11 KiB) Nerladdad 61 gånger


Dessutom spelade jag en låt:
https://www.youtube.com/watch?v=_dAhXBT4k0o

Där jag även delade ut texten:
Moskovskaja_text.doc
(29 KiB) Nerladdad 60 gånger


Att göra till nästa vecka:
- Arbeta med bokstavsdel 6-9. Lyssna på ljudmaterialet.
- Lyssna på låten. Tänk på uttalsregler!
- Repetera dialogen.
- Glöm inte att ta med en bild på en person/figur, och förbered en kort presentation av den person/figur ni valt. Använd de konstruktioner vi lärt oss hittills.

Mycket nöje!

/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor sep 24, 2020 4:54 pm

23 september

Vi började med att repetera räkneorden från 1-10 och den korta dialogen från förra veckan.

Sedan var det dags att titta på era bilder. I par frågade ni varandra om de personer ni hade på bilderna. Sedan frågade jag. Det gick jättebra! Mycket bra och kreativa val och presentationer! Och många intressanta och viktiga ord fick vi anledning att titta på och uttala.

Jag tog upp verbet любить som kan översättas med både "älska" och "gilla/tycka om".
Hela presensböjningen ser ut så här:

я люблю
ты любишь
она/он любит
мы любим
вы любите
они любят

När vi kan det verbet, kan vi också uttrycka många saker som vi gillar att göra, dvs. med infinitiv.
Я люблю работать, читать (läsa), спать (sova) osv.

Sista tjugo minuterna ägnade vi oss åt övning av skrivstil. Det var bra att ni fick möjlighet att öva och ställa frågor. Fortsätt öva hemma, och återkom med frågor i fall de dyker upp. Här finns övningar till alla bokstavsdelarna:
http://slav.su.se/downloads/SVP_skrivstilsovningar.pdf
Observera att stödlinjerna är svaga, så de kanske ni måste bättra på (vilket jag gjorde innan jag kopierade).

Att förbereda till nästa vecka:
- repetera
- lyssna på ljudfiler
Utveckla presentationen av den valda personen (känd eller okänd). Använd verb! Berätta var hon/han bor (stad/land), arbetar, vad han/hon tycker om att göra/dricka, om han/hon kan tala något språk osv. Försök använda så många av de konstruktioner vi hittills har stött på under mina och Åkes lektioner. Det behöver inte ens vara sant, bara på korrekt ryska.
- Repetera frågorna: Vi återvände till frågan У тебя есть брат или сестра?
Följdfrågan: Где живёт твой/ваш брат / твоя/ваша сестра? Где живут твои/ваши родители? - Var bor dina/era föräldrar?

/Ваш Маттиас
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons sep 30, 2020 5:00 pm

30 september

Vi började med en liten diktamen. Flera av orden hade mjuka konsonanter, och genom att träna hörförståelse tränar vi också stavning.

Sedan fortsatte vi arbetet med att prata om de personer/figurer som ni har valt.

Efter rasten spelade jag två låtar (eller större delen av):
Först en 70-talsdänga:
http://www.youtube.com/watch?v=3CeBtpC4eds
Vi förstår redan refrängen: Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский союз. Союз betyder union, alltså Sovjetunionen.

Därefter spelade jag en nyare låt som anspelar på den första:
http://www.youtube.com/watch?v=XveGQdHa18I
Där sjunger de: Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой: www leningrad spb.ru som uttalas ungeför: вэвэвэ ленинград эспэбэ точка ру. Точка betyder punkt. (och spb är en förkortning av Sankt Petersburg)

Idag tränade vi också på hälsningsfraser i fallande grad av artighet.
Здравствуйте, (till någon man säger ni till)
здравствуй, (till någon man säger du till)
привет, (ungefär hej, mer talspråkligt på ryska än på svenska)
здорово, ungefär "tjena"

På frågan om hur läget är Как у тебя/вас дела? (bokstavligen: hur är sakerna hos dig) svarar man ofta:
- Ничего (г uttalas som в) - inget (särskilt)
- Нормально - "normalt", dvs. "det är ok"
- Хорошо - bra
- Отлично - utmärkt
- Супер
- Не очень - inget vidare
- Плохо - dåligt
- Так себе - sådär

När man har svarat och vill bolla tillbaka frågan säger man: А у тебя/вас как?
Vi tränade på telefonsamtal.
Och i telefon svarar man oftast: Алло!

Till nästa vecka:
- Gör och förbered övningarna på sidorna G46-48.
- Förbered svar på frågan: - Что вы любите делать в свободное время? - Vad tycker ni om att göra på fritiden? Förbered en kort presentation. Försök gärna få med en omständighet exempelvis uttryckt med en bisats som börjar med Когда...

Ses då!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons okt 07, 2020 5:30 pm

7 oktober

Vi började med en diktamen.

Idag ställde vi frågan: Что вы любите делать в свободное время?
Först i och grupper om tre och sedan i storgrupp. Ni gjorde det mycket bra!
Detta blev en träning på konstruktioner med infinitiv:
Я люблю:
- читать книги/романы/детективы - läsa böcker/romaner/deckare
- слушать музыку - lyssna på musik
- смотреть телевизор - se TV
- смотреть сериал по телевизору - se en serie på TV
- есть чипсы - äta chips
- играть на гитаре/ на пианино - spela gitarr/piano

Vi tog också upp några viktiga adverb:
часто - ofta
обычно - vanligtvis (motsvarar också "brukar")
иногда - ibland

En del uttalsträning hann vi också med.

Vi gick även igenom de flesta av övningarna från boken som var uppgiften till idag.

Till nästa vecka:
- Läs och förbered övningarna på sidorna G52-G55
- Gör översättningsuppgifterna på sidorna G48 och G53. Kontrollera sedan med facit och notera en sak var som inte blev helt rätt, som vi sedan kan diskutera.
- Besvara frågan: Что есть у Вас дома? - Vad har ni hemma? Beskriv alltså kortfattat ditt hem. (Kom ihåg att det inte behöver vara sant, bara språkligt korrekt.)

Bonus!
Bekanta er med Maks! Maks kommer från Petersburg och visar olika aspekter av Ryssland (bland annat) på en mycket tydlig ryska.
https://www.youtube.com/watch?v=5nn1xcZ ... 4g&index=2
Lyssna på hans uttal! Följ med i textningen. Stämmer hans uttal med det vi har lärt oss?
Att titta på hans klipp är ett bra sätt att omge sig med talad ryska.

/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor okt 15, 2020 7:26 pm

14 oktober

Återigen började vi med en liten diktamen.

Sedan svarade ni på frågan Что есть у вас дома?, som var hemuppgift.

Efter pausen läste vi räkneord som uttalsövning. Räkneorden är så viktiga att det är bra om vi lär in dem så tidigt som möjligt.
ett_till_tusen_ryska.docx
(12.69 KiB) Nerladdad 51 gånger


Jag delade även ut ett mönster för frågor och svar, som vi arbetade med. Kom ihåg att ordföljden för subjekt+predikat som regel är densamma i frågor och svar på ryska, till skillnad från svenskan.
Verbovning.docx
(13.02 KiB) Nerladdad 44 gånger


Vi hann tyvärr inte träna på adjektiv, men vi läste orden i följande lista:
Adjektiv_tom_3.docx
(12.86 KiB) Nerladdad 45 gånger

Arbeta med dessa hemma. Det är viktigt att vi automatiserar adjektivändelserna i maskulinum, femininum i neutrum.


Dessutom:
a) Välj en bild av ett rum. Berätta vad som finns där. Välj gärna ett rum där saker står på andra saker så att vi får träna både adjektiv och substantiv i lokativ! =)

b) Что ты делаешь / вы делаете утром? / Что ты любишь / вы любите делать утром?
Berätta vad du gör på morgonen, och vad du tycker om att göra på morgonen.

c) Что вы любите есть и пить на завтрак? Vad tycker ni om att äta och dricka till frukost? Viktigt att notera är att verbet завтракать (= äta frukost) är intransitivt, dvs. det kan inte ta objekt.

d) Förbered övningarna på G57-G59.

До среды! :)
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons okt 21, 2020 5:17 pm

21 oktober

En stor del av tiden ägnade vi åt att besvara frågorna:
- Что ты делаешь / вы делаете утром?
- Что ты любишь / вы любите делать утром?
- Что вы любите есть и пить на завтрак?

Ett viktigt verb här var вставать (stiga upp/resa sig), som böjs enligt:
я встаю
ты встаёшь
она/он встаёт
мы встаём
вы встаёте
они встают

Vi testade också en del adverb.

Sedan tränade vi på att beskriva ett rum, inte minst med hjälp av adjektiv i lokativ.

Vi lyssnade även på en låt:
https://www.youtube.com/watch?v=myr2Z96OGR0
och tittade samtidigt på texten, men med vissa ord utelämnade:
Gorod_lucktext.docx
(13.29 KiB) Nerladdad 47 gånger


OBS! Nästa vecka är inläsningsvecka.

Att göra:
- repetera uttalsregler, fraser, dialoger och lyssna på ljudfiler. Gå igenom de fraser vi har tränat på och kontrollera att du verkligen kan dem utantill.

- Inlämningsuppgift 1: Skriv en längre presentation av din valda person/figur: Var den bor, vad den tycker om att göra på fritiden, äta till frukost osv. Skriv ungefär en halv till en sida och lämna in veckan efter inläsningsveckan. Skriv helst för hand.

- Förbered övningar i övningsboken G64-66

God arbetslust!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons nov 04, 2020 5:55 pm

4 november

OBS! Detta var sista gången vi kunde mötas på campus. Från och med nästa vecka ses vi på Zoom. Länkarna kommer att läggas ut här i forum.

Vi började med att repetera räkneord.
Ni berättade för vara om era figurer.
Era skriftliga presentationer samlade jag sedan in.

Vi tittade också på dialogen som följer krokodilen Genas sång:
https://www.youtube.com/watch?v=gVEHBYHj8Sk
Det som sägs är:
- Здравствуйте! Здесь живёт крокодил Гена?
- Да! Он живёт здесь. Это я.
- Ну, тогда распишитесь. (Nå, skriv då under.)
- Здравствуй, Гена.
- Здравствуй.
- Поздравляю тебя с днём рождения. (Jag gratulerar dig på födelsedagen.)
- Спасибо! Это мне? Чебурашка, ты настоящий друг. (Tack! Är det till mig? Tjeburasjka, du är en riktig vän.)

Sedan arbetade vi med de övningar i boken som ni hade förberett.

Att göra till nästa vecka:
- Förbered övningarna på sidorna G70-G73
- Inlämningsuppgift 2: Skriv en kortare text där ni berättar om vad ni brukar göra på helgen.
Что вы любите делать в субботу и в воскресенье? - Vad tycker ni om att göra på lördagar och söndagar.
Что вы обычно делаете в субботу и в воскресенье? - Vad brukar ni göra på lördagar och söndagar?
Jag vill att ni skickar in texten nästa vecka, men också att ni berättar muntligt.

Bonus:
Titta på listan över USA:s delstater i länken nedan. Fundera över vilket genus var och en har. Är något namn oböjligt? Finns där några adjektiv? Hur blir det då i Lokativ och Ackusativ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%A8%D0%90

Trevlig helg!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons nov 11, 2020 5:54 pm

11 november

11 november

Vår första träff på Zoom!

Under första timmen fick ni berätta för varandra vad ni tycker om att göra på helgen.

Efter pausen visade jag sedan en presentation med verb som har suffixet -ova-. Jämför med фотографировать och импортировать som dyker upp i boken, och genast har vi utökat mängden verb som vi kan!
https://stockholmuniversity.box.com/s/1 ... 9fa74gv2t3

Under andra timmen arbetade vi med övningarna som ni förberett, och diskuterade varianter.
Jag samlade in era skrivuppgifter (nummer 2).

Att göra till nästa vecka:
- G79-G80 Särskilt konversationsuppgifterna 2 och 3.
- Svara på frågan Что вы делали в субботу и воскресенье? Vad gjorde ni i lördags och söndags. Berätta om din helg. Berätta vad du gjorde på lördag och söndag. På morgonen etc. Vid vilken tid. Använd preteritumformer och försök använda så många verb som möjligt. Förbered en muntlig presentation, men lämna också in den skriftligt = Inlämningsuppgift nummer 3.

Ses om en vecka!
/Mattias

Bonus att lyssna på hemma: En låt med ДДТ, som ju dyker upp i textboken.
Det visar sig att sångaren Юрий Шевчук har full koll på ackusativ när han i refrängen sjunger: "Родина. Еду я на родину." Родина - ung. hemland/fosterland
https://www.youtube.com/watch?v=v9mCQi-xqNw


/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons nov 18, 2020 5:42 pm

18 november

Idag talade vi om vår helg.
Nya uttryck:
половина – halva
первая половина дня – dagens (genitiv) första halva
В первой половине дня (med lokativ) – på förmiddagen
Во второй половине дня – på eftermiddagen

Och vi gjorde övningar i övningsboken.

Uppgift 2 är rättad och jag har skickat tillbaka filerna. Kontakta mig om du inte fått den.

Till nästa vecka:
- Vi arbetar vidare i förfluten tid. Förbered både muntligt och skriftligt svar på frågan: Что вы делали летом? Vad gjorde ni i somras?
Ett tips är att strukturera berättelsen med tidsadverbial: в июне...; в июле...; в августе...
Vill du precisera tidpunkten ytterligare kan vi använda en konstruktion med lokativ+genitiv:
В начале июня / июля / августа - I början av juni/juli/augusti
В конце июня / июля / августа - I slutet av juni/juli/augusti

- Nästa kapitels övningar i övningsboken, G86-87.

Jag utlovade en låt, med text för den som vill:
https://www.youtube.com/watch?v=xpJ_fYyAeYk
Och texten:
Zemfira_Chotjesj.doc
(29.5 KiB) Nerladdad 52 gånger

Lyssna gärna specifikt på hennes uttal. Stämmer de uttalsregler vi kan?

/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons nov 25, 2020 6:01 pm

25 november

Idag talade vi om vad vi gjorde i somras. Vi tränade också särskilt på lokativ.
Därefter gick vi över till övningen i boken där vi ska uttrycka varifrån personer kommer (land och stad), och för det behöver vi genitiv.

Mejla in era skriftliga presentationer. Detta är den sista inlämningsuppgiften

Till nästa vecka:
- Förbered frågor till mig! Om vad som helst! Jag ska försöka svara sanningsenligt!
Använd frågeord:
Что?
Кто?
Где?
Какой/Какая/Какое/Какие?
- Kylskåpsövningen igen! Что у вас есть в холодильнике/ Men den här gången vill jag inte bara veta vad som finns där, utan hur mycket av allt!
Det är alltså en övning i genitiv vid mängder.
- Förbered övningarna på G91-93.

Vi ses om en vecka!
/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons dec 02, 2020 6:11 pm

2 december

Under första timmen fick ni ställa frågor om mig, till mig. Det gick väldigt bra, tycker jag!

Under andra timmen gjorde vi uttalsövningar, och övningar med genitiv i boken på sidan G91.

Dessutom tränade vi på att räkna, se min presentation här:
Praktik I_2_Dec.pdf
(60.88 KiB) Nerladdad 37 gånger

Jag fick anledning att ta upp ännu ett bra adverb:
давно - sedan lång tid tillbaka
Detta kan användas i frågekonstruktioner som:
Вы давно живёте в Стокгольме? - Har ni bott länge i Stockholm.
Notera att verbet står i presens om man fortfarande bor där.

Till nästa onsdag:
- Repetera
- Förbered svar på frågan: Каки́е проду́кты ты обы́чно покупа́ешь? Где? Vilka matvaror brukar du köpa? Var?
- Övningar, sid. G97-98.
+ kylskåpsövningen som vi inte hann idag.

/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor dec 03, 2020 7:11 pm

Påminnelse:

OBS!
Om det är någon inlämningsuppgift som du inte lämnat in, vore det bra att göra den nu.
De fyra obligatoriska inlämningsuppgifterna var:

1 - Skriv en längre presentation av din valda person/figur: Var den bor, vad den tycker om att göra på fritiden, äta till frukost osv.

2 - Skriv en kortare text som svarar på frågan: Что вы любите делать в субботу и в воскресенье?

3 - Svara på frågan Что вы делали в субботу и воскресенье? Vad gjorde ni i lördags och söndags. Berätta om din helg. Berätta vad du gjorde på lördag och söndag. På morgonen etc. Vid vilken tid. Använd preteritumformer och försök använda så många verb som möjligt.

4 - skriftligt svar på frågan: Что вы делали летом? Vad gjorde ni i somras?
Ett tips är att strukturera berättelsen med tidsadverbial: в июне...; в июле...; в августе...
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons dec 09, 2020 6:10 pm

9 december

Sista tillfället på kursen.

Många teman på programmet idag.
Vi pratade om vad vi har i kylskåpet, och vad vid brukar handla och tränade därigenom på mängduttryck med genitiv.

Vi han med en uttalsövning i boken.
Dessutom hann vi gå på restaurang och beställa från en meny. I det sammanhanget är det viktigt att inte glömma ackusativ som markör för det direkta objekt man vill beställa/äta.

Menyn i fråga:
Rysk_meny.jpg
Rysk_meny.jpg (380.75 KiB) Visad 1343 gånger


Bara den muntliga examen återstår nu.

Glöm inte kursutvärderingen:
www.slav.su.se/utv


Jag vill rikta ett stort tack till er alla för den här terminen! Det har varit ett nöje att arbeta med er!
På återseende!

/Ваш Маттиас
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » fre dec 11, 2020 7:24 pm

OBS! OBS OBS!
Angående den muntliga examinationen:

Den muntliga examinationen är den 16-17 december för vår grupp.

Vi gjorde upp ett schema för den individuella examinationen under lektionen.

Om du inte kunde närvara måste du kontakta mig per mejl (mattias.agren@slav.su.se) så att vi kan komma överens om en tid. Jag försöker vara så flexibel som möjligt. Det går också bra att bestämma detta på onsdag när vi har vår sista lektion.

Hur ska man förbereda sig?
- Förbered er på att berätta om er själv och svara på i enkla frågor i stil med det som vi har gjort på lektionerna.
- Repetera alla verb vi hittills har lärt oss, och i alla personer!
- Presens och preteritum!
- Frågeord:
Что?
Кто?
Где?
Когда?
Почему?
Какой/Какая/Какое/Какие?

- Tre saker att tänka på :
1. UTTAL
2. GRAMMATIK.
3. ORDFÖRRÅD

/M
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » ons dec 16, 2020 4:08 pm

17 december

Länk till kvällens examination:
Join Zoom Meeting
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69125793946

Två viktiga saker:
1) Sätt dig någonstans där du kan sitta ostört under examinationen.
2) När du klickar på länken ovan kommer du in i ett väntrum. Jag släpper in dig på avtalad tid enligt examinationsschemat.

/Mattias
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm

Re: RyNA: Praktik I, Grupp 1, Kväll/Deltid, HT20, Mattias Åg

Inläggav mattias » tor dec 17, 2020 5:40 pm

Glöm inte att skriva kursutvärdering!

slav.su.se/utv

/M
mattias
 
Inlägg: 628
Blev medlem: ons aug 29, 2007 2:47 pm


Återgå till RyNyb

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron