Skriftlig språkfärdighet och översättning

Skriftlig språkfärdighet och översättning

Inläggav mza » mån feb 11, 2019 12:18 pm

SLPOL2 – KURSDEL: Skriftlig språkfärdighet och översättning (5 hp), egenstudier

Lärare: Maria Zadencka [mza@slav.su.se]

Kursdelens innehåll

På kursdelen övas studentens förmåga att uttrycka sig i skrift samt att översätta enklare texter från svenska till polska. Syftet med kursen är att studenten ska tillämpa sina kunskaper i grammatik och sitt ordförråd i polska samt utöka sitt befintliga ordförråd med fasta fraser och konstruktioner. Under kursens gång arbetar studenten med att 1) självständigt översätta texter med stigande svårighetsgrad från svenska till polska. Antalet texter som studenten ska översätta är 13; 2) skriva tre kortare uppsatser på polska och förbereda sig till denna uppgift genom att läsa självständigt tre polska texter samt skaffa sig för uppgiften relevant ordförråd genom att regelbundet arbeta med Wordalist.

Förväntade studieresultat

Efter genomgånget kursmoment förväntas studenten kunna:

• använda polsk ortografi

• översätta enklare texter till polska med beaktande av grammatiska regler samt idiomatik

• öva sin förmåga att självständigt uttrycka sig i skrift

Undervisningsformer

Kursmomentet saknar schemalagd undervisning. Studenterna arbetar självständigt. Viss handledning ingår i kursmomentet. Instruktioner med tidsplan hittar du i separata dokument på Mondo (i mappen "Resources")

Kunskapskontroll och examination

Kursen har löpande examination, dvs. ingen skriftlig eller muntlig tentamen.

Översättning: Kursmomentet omfattar översättningsövningar från svenska till polska. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga texter som delats ut (13) har översatts och lämnats in vid avtalad tid. De svenska texter som ska översättas finns tillgängliga på SlavInstForum och i Mondo. Studenten har en vecka på sig att översätta varje text. Översättningarna ska lämnas in elektroniskt i ett Word-dokument. För detaljer se: MONDO "Instruktioner och texter: Översättning" (i mappen "Resources")[/color]

Skriftlig språkfärdighet Kursmomentet omfattar läsning av tre polska texter, systematiskt arbete med ordförråd samt övningar i självständigt skrivande av korta texter. För att bli godkänd på kursen krävs att tre korta uppsatser lämnats in vid avtalad tid. De polska texter som ska läsas vid början av skrivprocessen finns tillgängliga på SlavInstForum och i Mondo. Uppsatserna ska lämnas in elektroniskt i ett Word-dokument. För detaljer se: MONDO Instruktioner och texter: Skrivfärdighet (i mappen "Resources")[/color]

Kursplan

Kursens innehåll och mål samt kurslitteratur regleras av en kursplan som fastställts av institutionsstyrelsen. Aktuell kursplan hittar du på vår webbplats. Även examinationsformer och kurskrav beslutas av institutionsstyrelsen. Dessa kan inte ändras under pågående termin. Efter varje termin görs en översyn av kursen och vi tar då del av dina synpunkter på innehåll och upplägg. Du kan meddela oss dessa under kursens gång eller vid den särskilda utvärdering som vi ber våra studenter göra efter varje delkurs samt i slutet av hela kursen.

Betygskriterier

Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. Betyget återspeglar en sammanvägd bedömning av studentens insats på hela kursdelen Muntlig och skriftlig språkfärdighet inkl. översättning. Mer information om betygskriterierna hittar du på: ftp://ftp.slav.su.se/pub/slav/betygskri ... a_H17-.pdf

Tidsplan

15.02 – Översättning 1

22.02 – Översättning 2

1.03 – Översättning 3 & Inlämning av skrivuppgift 1

8.03 – Översättning 4

15.03 – Översättning 5

22.03 – Översättning 6 & Inlämning av skrivuppgift 2

29.03 – Översättning 7

5.04 – Översättning 8

12.04 – Översättning 9

Glad Påsk!

26.04 – Översättning 10 & Inlämning av skrivuppgift 3

3.05 – Översättning 11

10.05 – Översättning 12

17.05 – Översättning 13

Material till kursmomentet "skriftlig språkfärdighet" har förberetts av Joanna Zatorska-Rosén. Material till kursmomentet "översättning" har sammanställs av Lisa Mendoza Åsberg.


Lycka till med övningarna
Maria


*
mza
 
Inlägg: 110
Blev medlem: ons jan 28, 2004 2:02 pm

Återgå till Polska II

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst