Forskarföreläsningar - Närvarorapport (skriv ut)

Namn:__________________________________________________

Personnummer: ________________ - __________ Kurs: ________________


Schemalagda föreläsningar: (övriga se nedan)

Ev. andra föreläsningar som annonserats som "forskarföreläsningar":

Datum: Föreläsare: Föreläsningstitel: Sign: